05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Sprzątanie Świata w BPK

W dniu 19 września br. odbyła się XXI już ogólnopolska akcja Sprzątania Świata pod hasłem „Turysto! Szanuj Środowisko!”. W ramach tej akcji odbyło się sprzątanie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Akcja zorganizowana została we współpracy z Urzędem Gminy Brudzeń Duży, który zakupił worki i rękawice, Nadleśnictwem Płock, które wskazało tereny do sprzątania, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, które zapewniło pomoc merytoryczną oraz firmą przewożącą odpady Eko Maz z Płocka, która nieodpłatnie zebrała napełnione worki.

W pracach porządkowych udział wzięło ok. 90 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sikorzu, którzy zbierali śmieci na terenie Rezerwatu Sikórz i okolicznych lasach, ok.100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brudzeniu dużym, którzy zbierali śmieci w uroczysku Brudzeń i ok. 150 uczniów z Zespołu Szkół w Siecieniu, którzy zbierali śmieci na terenie parku w okolicach Siecienia. Zebrali ok. 250  worków śmieci (poj. 60 l). Wszystkie zebrane śmieci zostały nieodpłatnie przyjęte przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka.

 

Wszystkim, którzy brali udział w akcji serdecznie dziękujemy! 

 

sprzatanie

 

sprzatanie

 

sprzatanie

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Brudzeński Park Krajobrazowy 

zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie edukacyjnym.

 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ogłasza coroczny konkurs promujący cenne przyrodnicze, historyczne i rekreacyjne walory Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.


Celem konkursu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej, edukacja ekologiczna, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy i walorów przyrodniczych i kulturowych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego oraz stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej.

 

Grupa docelowa:

Dzieci/uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, gmin, na terenie których położony jest Brudzeński Park Krajobrazowy wraz z otuliną oraz gmin północnej części powiatu płockiego.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Formularz zgłoszenia.

 

Zgłoszenia do konkursu oraz ewentualne pytania należy kierować na adres:

 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Brudzeński Park Krajobrazowy

Murzynowo 34, 09-414 Brudzeń Duży

tel. (24) 231 12 73

 691 443 205

 

Bieg komandosa w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym

12 kwietnia 2014 r. odbył się Bieg Komandosa organizowany przez stowarzyszenie Tradytor w Płocku przy współudziale Wójta Gminy Stara Biała, Nadleśniczego Nadleśnictwa Płock, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie  oraz Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku.

 

Trasa tegorocznej rywalizacji wytyczona została w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym w  Uroczysku Brwilno. Zawodnicy w ramach konkurencji indywidualnej musieli podczas marszu zmierzyć się z zadaniami z zakresu survivalu, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy, szybkiego podejmowania decyzji. Musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące historii oraz przyrody parku. Została także poddana próbie ich sprawność fizyczna oraz umiejętności strzeleckie.

 

Zwycięscy biegu otrzymali nagrody ufundowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Płock oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – wydawnictwa przyrodnicze.

 

 

bieg_bpk


bieg_bpk

Sprzątanie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 20 września br. odbyła się XX już ogólnopolska akcja Sprzątania Świata pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. W ramach tej akcji odbyło się sprzątanie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Akcja zorganizowana została we współpracy z Urzędem Gminy Brudzeń Duży, który zakupił worki i rękawice, Nadleśnictwem Płock, które wskazało tereny do sprzątania, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, które zapewniło pomoc merytoryczną oraz firmą przewożącą odpady Eko Maz z Płocka, która nieodpłatnie zebrała napełnione worki.

 

W pracach porządkowych udział wzięło ok. 90 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sikorzu, którzy zbierali śmieci na terenie Rezerwatu Sikórz i okolicznych lasach, ok.100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brudzeniu dużym, którzy zbierali śmieci w uroczysku Brudzeń i ok. 150 uczniów z Zespołu Szkół w Siecieniu, którzy zbierali śmieci na terenie parku w okolicach Siecienia. Zebrali ok. 300  worków śmieci (poj. 100 l). Wszystkie zebrane śmieci zostały nieodpłatnie przyjęte przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka.

 

Wszystkim, którzy brali udział w akcji serdecznie dziękujemy!

 

sprzatanie_bpk


sprzatanie_bpk


sprzatanie_bpk

 

 

 


Sprzątanie Skrwy Prawej w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym

W dniu 24 sierpnia 2013 r., w sobotę, odbył się spływ kajakowy Skrwą Prawą, podczas którego uczestnicy wyławiali z wody pływające śmieci. Spływ zorganizowała fundacja „Młodzi Razem” z Płocka przy udziale Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

W spływie wzięli udział pracownicy firmy Levi’S z Płocka w ramach wolontariatu pracowniczego oraz grupa młodych wolontariuszy z fundacji. W spływie wziął udział również nasz przedstawiciel Robert Belina – z-ca dyrektora MZPK. Po naszej stronie było zorganizowanie odbioru zebranych śmieci, co udało się dzięki Nadleśnictwu Płock. Miło było zauważyć, że śmieci w tym roku było wyraźnie mniej, niż w latach ubiegłych.

 

Wszystkim zaangażowanym w sprzątanie serdecznie dziękujemy.

 

 

sprzatanie_skwy

 

 

sprzatanie_skrwy


sprzatanie_skrwy


sprzatanie_skrwy


Czynna ochrona nietoperzy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sezonie letnim 2013 r. przeprowadzono działania mające na celu czynną ochronę nietoperzy występujących na terenie Parku. W ramach projektu przeprowadzono kontrole skrzynek dla nietoperzy rozwieszonych na terenie Parku, a także rozwieszono 100 kolejnych.

 

W ciągu lata wiele gatunków nietoperzy wymaga leśnych schronień, które zapewniają im stare, dziuplaste drzewa. Na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego tereny leśne w dużym stopniu stanowią drzewostany sosnowe w wieku 60-70 lat, które nie posiadają tak dużej ilości kryjówek, jak drzewostany starsze. Dlatego też ogromnym wsparciem dla miejscowej populacji są skrzynki dla nietoperzy, które stanowią ich letnie kryjówki zastępcze.

 

W ramach projektu, specjalistka z zakresu chiropterologii, Pani Maria Łepkowska przeprowadziła inwentaryzację rozwieszonych w 2010 r. skrzynek dla nietoperzy, co pozwoliło poznać gatunki zasiedlające te kryjówki podczas sezonu rozrodczego oraz ocenić efektywność funkcjonowania skrzynek na terenie Parku,  dając początek planowanym na kolejne lata badaniom monitoringowym chiropterofauny tego obszaru. W okresie od czerwca do sierpnia 2013 r. zinwentaryzowano 40 tego typu schronień. 

 

Skrzynki w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym wykorzystywane były przez jeden gatunek nietoperza – karlika większego (Pipistrellus nathusii). Karlik większy jest niewielkim nietoperzem, występującym na terenie całego kraju, przy czym w kompleksach leśnych pojezierza północnej Polski jest najczęściej spotykanym nietoperzem, natomiast w środkowej i południowej części kraju obserwowany jest znacznie rzadziej. Wszystkie gatunki nietoperzy objęte są ochroną ścisłą na terenie kraju oraz wymienione w Załączniku IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, jako gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej wymagający ścisłej ochrony.

 

Przeprowadzony monitoring wykazał, że procentowy wskaźnik zasiedlenia skrzynek przez nietoperze po 3 latach od ich rozwieszenia osiągnął w lipcu 2013 r. 12,5%. Wyniki badań w Mazowieckim Parku Krajobrazowym wskazują, że znaczne zasiedlenie skrzynek ma miejsce dopiero po 4-7 latach od ich rozwieszenia. W Polsce wskaźnik ten osiąga zazwyczaj niskie wartości.

 

Od czerwca do sierpnia 2013 r. wykonano także wizje terenową w celu wyznaczenia transeptów, wzdłuż których rozwieszono 100 nowych skrzynek. Przy wyborze powierzchni próbnych skupiono się na ubogich w naturalne kryjówki tych ssaków monokulturach sosnowych, których drogi oddziałowe i ścieżki leśne były wystarczająco szerokie. Taka lokalizacja skrzynek zapewni możliwość utrzymania w kolejnych latach właściwego dolotu do kryjówek oraz ich łatwego odnalezienia przez nietoperze.

 

bpk

„Czynna ochrona nietoperzy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13 856,00 zł, www.wfosigw.pl.


bpk


bpk


bpk


Dni Gminy Brudzeń – III Festiwal Ginących Zawodów

14 lipca 2013 roku na placu przy gimnazjum w Brudzeniu Dużym odbył się, w ramach Dni Gminy Brudzeń, III Festiwal Ginących Zawodów. Idea Festiwalu polegała na promocji wyrobów zawodów, które na naszych oczach masowo odchodzą w niepamięć. Do udziału zaproszono rzemieślników z terenu powiatu płockiego, a także z innych regionów Polski.


Na stoiskach prezentowano efekty pracy m.in. kowala, garncarza, hafciarki, czy wikliniarza. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych miał również swoje stoisko, na którym rozdawano materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo atrakcją dla dzieci była możliwość ułożenia puzzli ze zwierzętami oraz zrobienia świecy z węzy pszczelej, połączone z rozdawaniem upominków.

 

Patronat nad imprezą objął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny – Tygodnik Płocki. Współorganizatorami imprezy byli: Muzeum Mazowieckie w Płocku, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym.

 

dni_gminy

 

dni_gminy

 

dni_gminy


Konferencja 25 lat BPK

W dniach 5 – 6 czerwca 2013 roku, w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie, odbyła się uroczysta konferencja z okazji XXV-lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Na zaproszenie Pana Sylwestra Chołasta Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych przyjechali liczni goście m.in.: Pan Andrzej Daniluk – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pan Michał Twardy Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przedstawiciele Powiatu Płockiego, Nadleśnictwa Płock, samorządów gminy Brudzeń Duży i Stara Biała, Uniwersytetu Warszawskiego, organizacji pozarządowych.


Zasłużeni dla parku otrzymali pamiątkowe statuetki.


 

Pan Andrzej Daniluk – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Bardzo ciekawe były wystąpienia:

 1.  Dr Witold Lenart, od początku powstania Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego jego kierownik, współtwórca Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego wygłosił dwa referaty: „Historia powstania Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” i „Historia wartością parku krajobrazowego – Muzeum Etnograficzne w Murzynowie”.

2.    Zbigniew Suchodolski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock, wygłosił referat „Historia Nadleśnictwa Płock i działania na rzecz ochrony przyrody na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”.

3.    Maja Syska-Żelechowska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Płockim wygłosiła referat „Działania powiatu płockiego w zakresie odnawialnych źródeł energii”.

4.    Aleksandra Cylińska, Sekretarz Gminy Stara Biała wygłosiła referat „Brudzeński Park Krajobrazowy a rozwój gminy Stara Biala”.

5.    Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy Brudzeń Duży wygłosił referat „Brudzeński Park Krajobrazowy z perspektywy samorządu gminy Brudzeń Duży”.

6.    Bogdan Kaźmierczak, były pracownik służby parku, obecnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wygłosił referat „Walory przyrodnicze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”.

7.    Joanna Chmielewska, były pracownik Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych wygłosiła dwa referaty: „Edukacja w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym” oraz „Omówienie dydaktycznej ścieżki Nadleśnictwa Płock Szlaku Historyczno-Krajobrazowego po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym”.

8.    Krzysztof Sobaszek, właściciel Mariny Murzynowo, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie turystyki wodnej przedstawił „Walory turystyczne Skrwy Prawej”.

 

Pan Michał Twardy Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 

 

 

 

Pierwszego dnia konferencji, o godz. 15.00 odbył się finał Przyrodniczego konkursu edukacyjnego dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego pod hasłem „XXV lat Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”. Brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu północnej części powiatu płockiego. Finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody. Byli to:

 

W kategorii klasy I-III:

I miejsce Mateusz Zimnawoda – SP w Śmiłowie,

II miejsce Amelia Pawłowska – SP Nr 12 w Płocku,

III Agata Szczypińska  – Zesp. Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym,

Wyróżnienie Kuba Bartkiewicz – SP Nr 22 w Płocku,

Wyróżnienie Natalia Skalska – SP w Śmiłowie,

Wyróżnienie Hubert Przybylski – SP w Sikorzu.

 

W kategorii klasy IV-VI:

I miejsce Marta Biernat – SP w Sikorzu,

II miejsce Grzegorz Krajewski – SP w Śmiłowie,

III miejsce Miłosz Pietrkiewicz – Zesp. Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym,

Wyróżnienie Patrycja Donock – SP w Siecieniu,

Wyróżnienie Milena Zaciewska – SP w Bodzanowie,

Wyróżnienie Adam Dziubliński – SP w Starej Białej,

Wyróżnienie Aleksandra Kowalska – Zesp. Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym,

Wyróżnienie Kuba Raszka – Zesp. Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym,

 

W kategorii gimnazja:

I miejsce Natalia Rutkowska – G w Brudzeniu Dużym,

II miejsce Ewelina Rutkowska – G w Proboszczewicach,

III miejsce Michał Sasiński – G w Siecieniu,

Wyróżnienie Magdalena Kowalska – G w Brudzeniu Dużym,

Wyróżnienie Piotr Śliwowski – G Katolickie w Sikorzu,

Wyróżnienie Martyna Sztupecka – G w Proboszczewicach.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy. Tych, którym się nie powiodło, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w roku 2014.

 

 

 

Drugiego dnia konferencji odbył się „Przyrodniczy patrol wodny” – spływ kajakowy po Skrwie Prawej, która stanowi przyrodniczą oś parku. Stan wody po ostatnich deszczach był wysoki, więc nie obyło się bez przygód. Dwaj ratownicy wodni mieli trochę pracy.


 

Zostanie wydane wydawnictwo pokonferencyjne zawierające wszystkie ww. referaty. Wydawnictwo dostępne będzie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku i w Biurze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego w Murzynowie.


Dziękujemy wszystkim sponsorom konferencji.

 

                          

      

 

                                   

 

Zadanie pn. „Konferencja z okazji XXV-lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.500,00 zł.

 

Zadanie pn. „Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł.

 

Dzień wolontariantu pracowniczego zakładu LEVIS w Płocku w BPK

Firma Levi Strauss od lat ustala jeden dzień w roku dniem wolontariatu pracowniczego. W tym dniu pracownicy zakładów Levi’s na całym świecie wykonują prace na rzecz społeczności lokalnych. Fundacja „Młodzi Razem” z Płocka, która od kilku lat organizuje dzień wolontariatu pracowniczego dla Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku zwróciła się do nas o pomoc w zorganizowaniu pracy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

 

 

W dniu 8 maja 2013 roku w ramach dnia wolontariatu pracowniczego, cztery grupy pracowników zakładu Levi’s w Płocku sprzątały teren Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, a konkretnie las uroczyska Brwilno (w tym rezerwat „Brwilno”). Ogółem sprzątało 80 osób. Zebrano ok. 200 worków śmieci. Razem z leśnikami Nadleśnictwa Płock dziękujemy pracownikom Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski