05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Użytki ekologiczne BPK

Rozpoznanie rozmieszczenia i składu gatunkowego płazów na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazoweg

W obrębie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowane są liczne zbiorniki wodne, występujące w pewnym zgrupowaniach. Jest to pozostałość po ostatnim zlodowaceniu. Liczebność tych zbiorników jest szczególnie zaznaczona w północnej części Parku. Jednocześnie, zbiorniki te stanowią istotne siedliska dla populacji poszczególnych gatunków płazów. Badania w ramach opisywanego programu prowadzono od początku czerwca do końca września 2007 roku. Do prac terenowych zaangażowano dwoje członków Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody oraz cztery osoby z Międzywydziałowego Koła Biologów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego SGGW. Harmonogram prac przewidywał w pierwszej kolejności rejestrację płazów, których koniec pory godowej przypada na przełom maja i czerwca. W związku z tym wszystkie zbiorniki wodne były indywidualnie monitorowane przez uczestników badań.

W wyniku inwentaryzacji wykazano występowanie 13-gatunków płazów, spośród których najliczniej występowała żaba wodna, żaba trawna oraz ropucha szara. Wymienione trzy gatunki były dominującymi w obrębie całej batriachofauny wykazanej w Parku. Z pozostałych 10-gatunków żabę śmieszkę wykazano na 5 stanowiskach, kumaka nizinnego i traszkę zwyczajną
na 4 natomiast rzekotkę drzewną, ropuche paskówkę i grzebiuszke ziemną zaobserwowano na 3 stanowiskach. Jedynie po jednym stanowisku wykazano dla żaby moczarowej, żaby jeziorowej i traszki grzebieniastej. Najprawdopodobniej w przypadku żaby moczarowej zbyt późny okres przystąpienia do prac miał wpływ na efektywność rejestracji jej stanowisk, tym bardziej, że w ujęciu krajowym jest to gatunek stosunkowo często spotykany. Ale przystępujący najwcześniej do rozrodu. Również wyniki dotyczące liczby stanowisk traszki grzebieniastej wymagają weryfikacji w roku 2008, gatunek ten przystępuje z początkiem maja do rozrodu i jest to najdogodniejszy moment do inwentaryzacji tego gatunku na podstawie stwierdzania pojedynczych jaj składanych na roślinności wodnej.

W roku 2008 planuje się przystąpienie do pierwszych prac już od marca co powinno wpłynąć na istotne uzupełnienie danych o występowaniu i szacunkowej liczebności poszczególnych gatunków (termin rozpoczęcia prac uzależniony od tempa nadejścia wiosny).

Planuje się również kompletowanie dokumentacji fotograficznej płazów, która będzie stanowić istotne uzupełnienie szaty graficznej przygotowywanego w przyszłym roku opracowania broszurowego ?Płazy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego?

Kategorie
Bez kategorii

Ptasią ścieżką przez Brudzeński Park Krajobrazowy – dydaktyczna ścieżka ornitologiczna

W roku 2004 dzięki wsparciu Nadleśnictwa Płock i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego Chojnowskiego i Brudzeńskiego opracował i wytyczył dydaktyczną ścieżkę ornitologiczną pod nazwą „Ptasią ścieżką przez Brudzeński Park Krajobrazowy”. Oznakowanie ścieżki z biegiem czasu uległo częściowemu zniszczeniu. W ramach wspólnego projektu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Plocku, Zespółu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego Chojnowskiego i Brudzeńskiego oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w roku bieżącym infrastruktura ścieżki została zmodyfikowana i udoskonalona przy udziale środków finansowych PKN ORLEN S.A. Dodatkowo na trasie ścieżki wykonana została wiata ze stołem i ławkami do odpoczynku i ewentualnie zjedzenia posiłku. Orlen zakupił też 10 lornetek, z których będą mogli skorzystać obserwatorzy ptaków na ścieżce.

Brudzeński Park Krajobrazowy będąc jednym z mniejszych parków krajobrazowych w Polsce, jest zarazem jednym z najpiękniejszych. Park położony jest zaraz za granicą administracyjną miasta Płocka, a jego najdalej wysunięte krańce nie przekraczają odległości kilkunastu kilometrów od miasta. Położenie i dostępność komunikacyjna Parku sprawiają, że jest on bardzo popularnym terenem turystycznym i edukacyjnym. Prezentowana ścieżka daje możliwość poznania różnorodności gatunkowej ptaków występujących w Parku. Całkowita długość wynosi ok. 4,5 km. Jej trasa jest urozmaicona i przebiega przez jedno z najciekawszych zbiorowisk roślinnych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego wzdłuż Skrwy Prawej. Trasa proponowanej ścieżki jest oznakowana 6 tablicami, na których prezentowane są informacje dotyczące występujących w oglądanym środowisku charakterystycznych gatunków ptaków, takich jak zięba, czapla siwa, łyska, zimorodek, kormoran czarny. Przy opisach są fotografie ptaków pozwalające na ich identyfikację w naturze.

Serdecznie zapraszamy turystów indywidualnych oraz zorganizowane grupy wycieczkowe do korzystania ze ścieżki ornitologicznej, ponieważ jest ona doskonałym miejscem do wycieczki klasowej w ramach zajęć z biologii czy też miejscem weekendowych spacerów dla płocczan. Do ścieżki docieramy z Płocka autobusem PKS: kierunek Brudzeń przez Siecień lub Sobowo przez Głowinę. Wysiadamy na przystanku Murzynowo I, gdzie od razu widzimy, ustawioną niemalże przy samym przystanku, tablicę informującą o przebiegu ścieżki.

Szkoły i inne jednostki oświatowe mogą poprosić o przewodnika z Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego w Otwocku. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w przedstawicielstwie terenowym Zespołu Parków Krajobrazowych – Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, ul. Kolegialna 15, pok. 118. tel. (024) 262-28-85. W trakcie zajęć z przewodnikiem uczestnicy będą mieli możliwość wypożyczenia lornetek, przy pomocy, których obserwować będą poszczególne gatunki ptaków.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski