05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_120135
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
7mWP7egh__gXUkZkBPvLJj8E6FYU4uDVvvSjkxGSVYPFhIvEwQ2ylkB6y4AHJ_nL_7y28oJ9WW_5YdG8y5gMLZ5ZJZnyQciyoTGps46z8rOSHqAeJynqY9LAYF_M26dyU35bjCVHdMg=w1255-h943-no
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Użytki ekologiczne BPK

Nietoperze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Marek Kowalski

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

W roku 2007 przeprowadzono letnią inwentaryzację nietoperzy w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym. Fauna Parku poznana została stosunkowo dobrze. Zarejestrowano tu około 150 gatunków ptaków (w tym około 120 lęgowych), 12 gatunków płazów, 4 gatunki gadów i 34 gatunki ssaków. Zwraca jednak uwagę stosunkowo słabe rozpoznanie nietoperzy – jak dotąd z terenu Parku zostało podanych jedynie 4 gatunki tych zwierząt.

BPK położony jest na terenie gmin Brudzeń Duży i Stara Biała. Jego powierzchnia wynosi 3171 ha, a jego otuliny 4397 ha. W Parku tym ochroną objęty jest przełom rzeki Skrwy Prawej wraz z przyległymi kompleksami leśnymi oraz w północnej części polodowcową rynną Karwosiecko-Cholewicką z jeziorami Józefowskimi – dlatego skupiono się na nietoperzach związanych z rzeką oraz drzewostanami. Stosowano dwie metody badań:

  1. Prowadzono odłowy w sieci chiropterologiczne, które były rozkładane w miejscach intensywnego przelotu nietoperzy (nad rzeką Skrwą Prawą oraz na drogach leśnych). Latem roku 2007 prowadzono je przez 11 nocy na 6 stanowiskach, zlokalizowanych we wszystkich czterech kompleksach leśnych, wchodzących w skład Parku. W ich wyniku odłowiono 129 nietoperzy, należących do 9 gatunków. Najliczniej stwierdzane były borowce wielkie (63 osobniki) i mroczki pózne (32 os.), a także karliki większe (14 os) i gacki brunatne (13 os.). Schwytano także dwa nocki Natterera oraz po jednym osobniku nocka dużego, nocka rudego, mroczka posrebrzanego, i gacka szarego.
  2. Kontrolowano potencjalne miejsca dziennego pobytu tych ssaków, przede wszystkim budynki oraz budki lęgowe. Latem roku 2007 skontrolowano kilkanaście śródleśnych (lub przyleśnych) budynków oraz 95 budek dla nietoperzy. Niestety – w budynkach nietoperzy nie obserwowano, zaś w jednej kolonii skrzynek zaobserwowano dwa karliki większe. Powodem niezasiedlania przez nietoperze budynków są przede wszystkim remonty, jakie w leśniczówkach mają miejsce w ostatnich latach. Budki dla nietoperzy były rozwieszone dopiero wiosną, a ssaki te najczęściej zasiedlają budki w drugim, albo nawet trzecim roku po rozwieszeniu. Zatem można przypuszczać, że zajęcie budek będzie w kolejnych latach rosnąć.

Gatunki dominujące (borowiec wielki, mroczek pózny, gacek brunatny) zależą do nietoperzy częstych i licznych w całej Polsce. Inaczej jest z karlikiem większym, który chociaż stwierdzany w całym kraju, jednak występuje plamowo – na jednych terenach jest bardzo liczny, na innych skrajnie nieliczny (np. centralne Mazowsze). Wśród stwierdzonych gatunków nietoperzy zwracają uwagę ciekawe stwierdzenia nocka dużego i gacka szarego (stanowiska te położone są blisko północnych granic zasięgów tych gatunków) oraz mroczka posrebrzanego, gatunku obserwowanego latem najczęściej na północnym-wschodzie Polski oraz w górach. Szczegółowa analiza prac i wyników badań przeprowadzonych w ramach I i II etapu zostanie przedstawiona przy rozliczeniu II raty programu.

Kategorie
Użytki ekologiczne BPK

Rozpoznanie rozmieszczenia i składu gatunkowego płazów na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazoweg

W obrębie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowane są liczne zbiorniki wodne, występujące w pewnym zgrupowaniach. Jest to pozostałość po ostatnim zlodowaceniu. Liczebność tych zbiorników jest szczególnie zaznaczona w północnej części Parku. Jednocześnie, zbiorniki te stanowią istotne siedliska dla populacji poszczególnych gatunków płazów. Badania w ramach opisywanego programu prowadzono od początku czerwca do końca września 2007 roku. Do prac terenowych zaangażowano dwoje członków Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody oraz cztery osoby z Międzywydziałowego Koła Biologów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego SGGW. Harmonogram prac przewidywał w pierwszej kolejności rejestrację płazów, których koniec pory godowej przypada na przełom maja i czerwca. W związku z tym wszystkie zbiorniki wodne były indywidualnie monitorowane przez uczestników badań.

W wyniku inwentaryzacji wykazano występowanie 13-gatunków płazów, spośród których najliczniej występowała żaba wodna, żaba trawna oraz ropucha szara. Wymienione trzy gatunki były dominującymi w obrębie całej batriachofauny wykazanej w Parku. Z pozostałych 10-gatunków żabę śmieszkę wykazano na 5 stanowiskach, kumaka nizinnego i traszkę zwyczajną
na 4 natomiast rzekotkę drzewną, ropuche paskówkę i grzebiuszke ziemną zaobserwowano na 3 stanowiskach. Jedynie po jednym stanowisku wykazano dla żaby moczarowej, żaby jeziorowej i traszki grzebieniastej. Najprawdopodobniej w przypadku żaby moczarowej zbyt późny okres przystąpienia do prac miał wpływ na efektywność rejestracji jej stanowisk, tym bardziej, że w ujęciu krajowym jest to gatunek stosunkowo często spotykany. Ale przystępujący najwcześniej do rozrodu. Również wyniki dotyczące liczby stanowisk traszki grzebieniastej wymagają weryfikacji w roku 2008, gatunek ten przystępuje z początkiem maja do rozrodu i jest to najdogodniejszy moment do inwentaryzacji tego gatunku na podstawie stwierdzania pojedynczych jaj składanych na roślinności wodnej.

W roku 2008 planuje się przystąpienie do pierwszych prac już od marca co powinno wpłynąć na istotne uzupełnienie danych o występowaniu i szacunkowej liczebności poszczególnych gatunków (termin rozpoczęcia prac uzależniony od tempa nadejścia wiosny).

Planuje się również kompletowanie dokumentacji fotograficznej płazów, która będzie stanowić istotne uzupełnienie szaty graficznej przygotowywanego w przyszłym roku opracowania broszurowego ?Płazy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego?

Kategorie
Bez kategorii

Ptasią ścieżką przez Brudzeński Park Krajobrazowy – dydaktyczna ścieżka ornitologiczna

W roku 2004 dzięki wsparciu Nadleśnictwa Płock i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego Chojnowskiego i Brudzeńskiego opracował i wytyczył dydaktyczną ścieżkę ornitologiczną pod nazwą „Ptasią ścieżką przez Brudzeński Park Krajobrazowy”. Oznakowanie ścieżki z biegiem czasu uległo częściowemu zniszczeniu. W ramach wspólnego projektu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Plocku, Zespółu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego Chojnowskiego i Brudzeńskiego oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w roku bieżącym infrastruktura ścieżki została zmodyfikowana i udoskonalona przy udziale środków finansowych PKN ORLEN S.A. Dodatkowo na trasie ścieżki wykonana została wiata ze stołem i ławkami do odpoczynku i ewentualnie zjedzenia posiłku. Orlen zakupił też 10 lornetek, z których będą mogli skorzystać obserwatorzy ptaków na ścieżce.

Brudzeński Park Krajobrazowy będąc jednym z mniejszych parków krajobrazowych w Polsce, jest zarazem jednym z najpiękniejszych. Park położony jest zaraz za granicą administracyjną miasta Płocka, a jego najdalej wysunięte krańce nie przekraczają odległości kilkunastu kilometrów od miasta. Położenie i dostępność komunikacyjna Parku sprawiają, że jest on bardzo popularnym terenem turystycznym i edukacyjnym. Prezentowana ścieżka daje możliwość poznania różnorodności gatunkowej ptaków występujących w Parku. Całkowita długość wynosi ok. 4,5 km. Jej trasa jest urozmaicona i przebiega przez jedno z najciekawszych zbiorowisk roślinnych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego wzdłuż Skrwy Prawej. Trasa proponowanej ścieżki jest oznakowana 6 tablicami, na których prezentowane są informacje dotyczące występujących w oglądanym środowisku charakterystycznych gatunków ptaków, takich jak zięba, czapla siwa, łyska, zimorodek, kormoran czarny. Przy opisach są fotografie ptaków pozwalające na ich identyfikację w naturze.

Serdecznie zapraszamy turystów indywidualnych oraz zorganizowane grupy wycieczkowe do korzystania ze ścieżki ornitologicznej, ponieważ jest ona doskonałym miejscem do wycieczki klasowej w ramach zajęć z biologii czy też miejscem weekendowych spacerów dla płocczan. Do ścieżki docieramy z Płocka autobusem PKS: kierunek Brudzeń przez Siecień lub Sobowo przez Głowinę. Wysiadamy na przystanku Murzynowo I, gdzie od razu widzimy, ustawioną niemalże przy samym przystanku, tablicę informującą o przebiegu ścieżki.

Szkoły i inne jednostki oświatowe mogą poprosić o przewodnika z Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego w Otwocku. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w przedstawicielstwie terenowym Zespołu Parków Krajobrazowych – Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, ul. Kolegialna 15, pok. 118. tel. (024) 262-28-85. W trakcie zajęć z przewodnikiem uczestnicy będą mieli możliwość wypożyczenia lornetek, przy pomocy, których obserwować będą poszczególne gatunki ptaków.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski