05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

XIV Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach

pod hasłem „Elektroodpady – proste zasady”

 

21 kwietnia 2013 r. już po raz czternasty odbył się Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200 uroczystą Mszą Świętą w intencji Ziemi w Kościele pod wezwaniem Świętego Marcina w Słubicach. Dalsze obchody odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Słubicach.

Na początku uczniowie Szkoły Podstawowej w Piotrkówku odtańczyli poloneza. Następnie organizatorzy festynu: Starosta Płocki Michał Boszko oraz Wójt Gminy Słubice Józef Walewski dokonali uroczystego otwarcia uroczystości.  Jak co roku w Alei Dnia Ziemi posadzone zostały kolejne drzewa.

 

Na scenie zaprezentowano mnóstwo atrakcji, min.: występ zespołów „Grzybowianki”. Podczas festynu odbył się też finał konkursów ekologicznych organizowanych przez Fundację „Młodzi Razem” pod hasłem „Elektroodpady – proste zasady”.

Na rozstawionych wokół sceny stoiskach prezentowali się: Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwa: Płock, Łąck oraz Gostynin, Polski Związek Wędkarski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Lokalna Grupa Działania „Aktywni Razem”, Stowarzyszenie Ziarno i inni. Podczas festynu  można było zasmakować potraw ekologicznych oraz wyrobów pszczelarskich jak również uzyskać informacje z zakresu rolnictwa i ekologii.

Wśród stoisk nie zabrakło również Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Pracownicy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego udzielali informacji o Parku oraz wręczali ulotki informacyjne MZPK. Jednak największym zainteresowaniem nasze stoisko cieszyło się wśród najmłodszych.  Do tegorocznych atrakcji należało: układanie puzzli przyrodniczych, warsztaty plastyczne, układanie wzorów z mozaiki oraz bardzo lubiane przez dzieci wykonywanie świec z węzy pszczelej. Wszystkie dzieci biorące udział konkursach otrzymały drobne upominki.

Z całą pewnością festyn ekologiczny przyczynił się do wzrostu poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu płockiego.

 

 

 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z okazji XXV-lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Brudzeński Park Krajobrazowy 

zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie edukacyjnym.

 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ogłasza coroczny konkurs promujący cenne przyrodnicze, historyczne i rekreacyjne walory Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Celem konkursu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej, edukacja ekologiczna, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy i walorów przyrodniczych i kulturowych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego oraz stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej.

 

Grupa docelowa:

Dzieci/uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, gmin, na terenie których położony jest Brudzeński Park Krajobrazowy wraz z otuliną oraz gmin północnej części powiatu płockiego.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin konkursu.
 2. Formularz zgłoszenia.

 

Zgłoszenia do konkursu oraz ewentualne pytania należy kierować na adres:

 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Brudzeński Park Krajobrazowy

Murzynowo 34, 09-414 Brudzeń Duży

tel. (24) 261 26 95

 691 443 205

 

Album „Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” – wznowienie

W roku 2012, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska udało się wykonać dodruk albumu „Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” w ilości 750 egz. Album ma 152 strony, sztywną oprawę i zawiera ponad 200 zdjęć ptaków, które można spotkać w parku i bliskich okolicach.

 

Profesjonalne zdjęcia do albumu przekazali nieodpłatnie: Norbert Gajewski, Bogdan Kaźmierczak i Krzysztof Olejnicki, którzy od lat uwieczniają piękno przyrody Ziemi Płockiej.

 

Bardzo serdecznie im dziękujemy.


okładka albumu


okładka albumu


Album „Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40.000,00 zł”.


Wznowienie wydawnictw BPK

Pod koniec września bieżącego roku wznowione zostały 3 wydawnictwa:

 1. „Ptasią ścieżką przez BPK” (Dydaktyczna ścieżka ornitologiczna) – to przewodnik po ścieżce dydaktycznej wyznaczonej w parku i otulinie. Przewodnik pozwoli na samodzielne przejście ścieżką ornitologiczną dł. ok. 4,5 kilometra, z pięcioma tablicami informacyjnymi,  zawiera wiele informacji o parku, występujących w nim ptakach, jak obserwować ptaki. Nakład 1000 egz.
 2. „Szlak krajobrazowo-historyczny w BPK” – to przewodnik po ścieżce dydaktycznej wyznaczonej w parku i otulinie. Przewodnik pozwoli na samodzielne przejechanie ścieżką krajobrazowo-historyczną. Zawiera wiele informacji o unikalnych walorach krajobrazowych i obiektach kulturowych parku i otuliny. Nakład 1000 egz.
 3. ” Mapa-informator o BPK” – to składana mapa BPK i otuliny w skali 1:25.000 z naniesionymi ważnymi elementami i punktami. Z taką mapą nie sposób zgubić się w parku. Pozwala na samodzielne wędrówki piesze, rowerowe czy samochodowe po wybranych fragmentach parku. Na drugiej stronie umieszczony będzie swoisty informator- przewodnik po parku i otulinie opisujący park, rezerwaty przyrody, obszar Natura 2000, pomniki przyrody i wszystkie inne ważne obiekty. Nakład 1000 egz.

Wydawnictwa będą wydawane zainteresowanym nauczycielom i świadomym turystom poprzez Płocki Oddział PTTK.

wydawnictwa

 

Powyższe zadanie p.n. „Wznowienie wydawnictw informacyjno-edukacyjnych do prowadzenia edukacji stacjonarnej i terenowej na terenie BPK” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8.050,00 zł.

Wspólne sprzątanie BPK

W dniu 6 października br. (sobota), dzięki wspólnej inicjatywie pracowników Levi Strauss  Płock i harcerzy z Sikorza został posprzątany rezerwat przyrody „Sikórz” oraz przecięta, mocno już zarośnięta ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Płock.

 

Pracownicy Levi Strauss  zajęli się sprzątaniem, a harcerze, z wychowawcami i rodzicami – wycinaniem samosiewów. Worki i rękawice zapewnił Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, profesjonalne tasaki – Leśniczy Leśnictwa Sikórz.

Wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas na pracę na rzecz Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego serdecznie dziękujemy.

Wspólne sprzątanie

W dniu 6 października br. (sobota), dzięki wspólnej inicjatywie pracowników Levi Strauss  Płock i harcerzy z Sikorza został posprzątany rezerwat przyrody „Sikórz” oraz przecięta, mocno już zarośnięta ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Płock.

 

 

Pracownicy Levi Strauss  zajęli się sprzątaniem, a harcerze, z wychowawcami i rodzicami – wycinaniem samosiewów. Worki i rękawice zapewnił Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, profesjonalne tasaki – Leśniczy Leśnictwa Sikórz.

Wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas na pracę na rzecz Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego serdecznie dziękujemy.

Sprzątanie BPK

W dniach 20-21 września br. odbyła się XIX już ogólnopolska akcja Sprzątania Świata pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję i nie śmiecę”. W ramach tej akcji 21 września odbyło się sprzątanie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Akcja zorganizowana została we współpracy z Urzędem Gminy Brudzeń Duży, który zakupił worki i rękawice, Nadleśnictwem Płock, które wskazało tereny do sprzątania, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, które zapewniło pomoc merytoryczną oraz firmą przewożącą odpady Eko Maz z Płocka, która nieodpłatnie zebrała napełnione worki.

W pracach porządkowych udział wzięło ok. 80 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sikorzu, którzy zbierali śmieci na terenie Rezerwatu Sikórz i okolicznych lasach, ok.80 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brudzeniu dużym, którzy zbierali śmieci w uroczysku Brudzeń i ok. 110 uczniów z Zespołu Szkół w Siecieniu, którzy zbierali śmieci na terenie parku w okolicach Siecienia. Zebrali ok. 700  worków śmieci (poj. 60 l). Wszystkie zebrane śmieci zostały nieodpłatnie przyjęte przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka.

 

Wszystkim, którzy brali udział w akcji serdecznie dziękujemy!

FESTIWAL GINĄCYCH ZAWODÓW- II EDYCJA

Dnia 15 lipca 2012 na terenie Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym już po raz drugi odbył się Festiwal Ginących Zawodów zorganizowany przez Urząd Gminy Brudzeń Duży w ramach obchodów „Dni Gminy Brudzeń”. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Brudzeń Duży Andrzej Dwojnych.  Na zgromadzonych gości czekało mnóstwo atrakcji. Jedną z nich były występy uczniów ze szkół położonych na terenie Gminy Brudzeń. Następnie na scenie zaprezentowali się zaproszeni goście – przedstawiciele  ginących zawodów opowiadający o specyfice swej pracy. Wśród nich znaleźli się min. pszczelarz, kataryniarz, hafciarka, rzeźbiarz, kowal, garncarz oraz wytwórca szkła artystycznego. Swój zawód promowali także na rozstawionych wokół sceny stoiskach. Każdy mógł zasmakować nalewki lub dań kuchni żydowskiej. Przygotowano również wiele atrakcji dla najmłodszych, dzieci mogły wykazać się podczas gry na katarynce lub samodzielnie wykonać naczynie z gliny. Również na scenie przeprowadzono mnóstwo konkursów z nagrodami dla dzieci.

Dzięki uprzejmości władz Gminy Brudzeń Duży wśród zaproszonych gości znalazł się Brudzeński Park Krajobrazowy. Pracownicy zaprezentowali się ze swoim stoiskiem, które cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy. Dzieci układały puzzle lub samodzielnie wykonywały świecę z węzy pszczelej. Ze strony dorosłych padało mnóstwo pytań na które pracownicy udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Każdy zainteresowany otrzymał ulotkę informacyjną MZPK.

Festyn był doskonałą okazją do przekazania wiedzy o Brudzeńskim Parku Krajobrazowym mieszkańcom gminy Brudzeń Duży oraz gościom z dalszych okolic.

 

festyn - ginące zawody

 

festyn - ginące zawody

 

festyn - ginące zawody

AKTYWNA OCHRONA PTAKÓW W BRUDZEŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Dnia  21 maja 2012 r. w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym zakończona została realizacja zadania „Aktywna ochrona ptaków w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym”. Zadanie polegało na wywieszeniu budek lęgowych w miejscach, gdzie brakuje naturalnych miejsc do zakładania gniazd. Zastosowano budki o różnych rozmiarach i różnej wielkości otworu wlotowego, które to cechy decydują o tym, jaki gatunek ptaka w nich zamieszka.

 

Oprócz budek dla takich ptaków, jak: sikory, wróble, muchołówki, pleszki i kowaliki wywieszane zostały także budki dla ptaków wodnych – traczy i gągołów. Skrzynki lęgowe służą ochronie gatunkowej, sprzyjają bioróżnorodności, a wystawione w odpowiedniej ilości i proporcjach przywracają biorównowagę. W ramach zadania wykonano i zamontowano 100 szt. drewnianych budek dla ptaków typ A, B i D.

 Efektem ekologicznym zadania będzie:

 • Określenie stanu populacji ptaków,
 • Zwiększenie populacji zagrożonych wyginięciem gatunków w obszarze BPK,
 • Stworzenie potencjalnych  100  miejsc lęgowych,
 • Poznanie i eliminacja zagrożeń dla populacji tych gatunków.

czynna ochrona ptaków

 

czynna ochrona ptaków

 

czynna ochrona ptaków

 

czynna ochrona ptaków

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:

 

logo fundusz

„Aktywna ochrona ptaków na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 8.000,00 zł”

Finał konkursu „Poznaj swoją rzekę” w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym

20 czerwca 2012 r. o godzinie 11:00 w Bazie Edukacyjnej Leśnictwa Brwilno odbył się uroczysty finał konkursu przyrodniczego dla uczniów ze  szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego pod nazwą: „Poznaj swoją rzekę”. Konkurs  edukacyjny dotyczący rzeki Skrwy Prawej będącej osią Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego miał na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zainspirowanie ich do poznawania walorów przyrodniczych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

 Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych:

 1. „Moje ulubione miejsce nad Skrwą Prawą”- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych , których zadaniem było wykonanie pracy plastycznej  prezentującej wybrany odcinek rzeki Skrwy Prawej.
 2. „Rymowany spacer nad Skrwą Prawą”- dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którzy mieli za zadanie napisać wiersz.
 3. „Skrwa Prawa w obiektywie” dla gimnazjalistów, których zadaniem było sfotografowanie wybranego odcinka Skrwy Prawej.

Dyplomy wręczył Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pan Robert Belina, natomiast nagrody laureaci otrzymali z rąk zaproszonych gości: Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Płock Pana Marka Włoczkowskiego, Starszego Specjalisty  ds. edukacji przyrodniczej w N-ctwie Płock Pani Małgorzaty Włoczkowskiej oraz gospodarza Leśnictwa Brwilno Pana Mariusza Downarowicza.

Zakup nagród dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10 tys. zł.

Po części oficjalnej na wszystkich czekał poczęstunek sfinansowany przez Nadleśnictwo Płock.

 

Kategoria I – klasy I – III

 1. Mateusz Zimnawoda- Szkoła Podstawowa w Śmiłowie
 2. Daria Sztubecka – Szkoła Podstawowa w Myśliborzycach
 3. Klaudia Śmigrocka- Szkoła Podstawowa w Siecieniu

Wyróżnienia:

–  Paulina Lidak – Szkoła Podstawowa w Siecieniu

–  Oskar Dyguś – Szkoła Podstawowa w Bodzanowie

–  Szymon Trojanowski- Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym

–  Roksana Staniszewska- Szkoła Podstawowa w Śmiłowie

–   Alicja Podgrudna – Szkoła Podstawowa w Śmiłowie

–   Patrycja Pietrzak- Szkoła Podstawowa w Sikorzu

–   Weronika Kęsicka – Szkoła Podstawowa w Sikorzu

 

Kategoria II – klasy IV- VI

 1. Dominika Sandra Kosztowna – Szkoła Podstawowa w Sikorzu
 2. Aleksandra Kowalska – Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym
 3. Kacper Kowalik – Szkoła Podstawowa w Siecieniu

Wyróżnienia

–   Zuzanna Żebrowska – Szkoła Podstawowa w Myśliborzycach

–   Klaudia Podgrudna – Szkoła Podstawowa w Śmiłowie

–   Jakub Jabłoński – Szkoła Podstawowa Śmiłowie

–   Bartosz Pawicki – Szkoła Podstawowa w Bodzanowie

–   Radosław Nowak – Szkoła Podstawowa w Starej Białej

–   Anna Abramczyk- Szkoła Podstawowa w Starej Białej

–   Aleksandra Nowicka – Szkoła Podstawowa w Sikorzu

 

Kategoria III – Gimnazja

 1. Natalia Stanżewska – Gimnazjum w Siecieniu
 2. Edyta Zabielska – Gimnazjum Nr. 6 w Płocku
 3. Dominika Wrzesniewska – Gimnazjum w Brudzeniu Dużym

Wyróżnienia

–    Natalia Brzezińska- Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu

–    Anna Grabarczyk – Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu

–    Edyta Tomaszewska – Gimnazjum w Siecieniu

–    Karolina Siczek – Gimnazjum w Brudzeniu Dużym

–    Marika Trojanowska – Gimnazjum w Brudzeniu Dużym

–    Martyna Rybicka- Gimnazjum Nr. 6 w Płocku

–    Paula Gosa- Gimnazjum Nr. 6 w Płocku

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Finał konkursu


Finał konkursu


Finał konkursu


Finał konkursu

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:

logo fundusz

„Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł”

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski