05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

Imprezy cykliczne

Pracownicy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego biorą czynny udział w kilku imprezach zlokalizowanych na terenie powiatu płockiego i włocławskiego. Co roku wystawiamy stoiska edukacyjne, udzielamy informacji turystycznej i przyrodniczej o BPK, rozdajemy mapy turystyczne, ulotki i wydawnictwa przyrodnicze. Imprezami cyklicznymi, w których bierzemy udział są:

1.Festiwal Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym – https://parkiotwock.pl/aktualnosci-bpk/item/309-vi-festiwal-ginacych-zawodow-w-brudzeniu-duzym

2.Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach  – https://parkiotwock.pl/aktualnosci-bpk/item/25-dzien-ziemi-w-slubicach

3.Festyn Przyrodniczy pod nazwą „Dni Otwarte w Ogrodzie Edukacyjnym „Rycykowy Zakątek”” – https://parkiotwock.pl/aktualnosci-bpk/item/334-dni-otwarte-w-ogrodzie-edukacyjnym-rycykowy-zakatek

4.Rajd terenowy „Brwileńska Ostoja” – https://parkiotwock.pl/aktualnosci-bpk/item/357-v-rajd-brwilenska-ostoja

5.Kongres Ekologiczny – warsztaty ekologiczne pn. „Bioróżnorodność szansą na rozwój Powiatu Płockiego” – https://parkiotwock.pl/aktualnosci-bpk/item/339-bioroznorodnosc-szansa-na-rozwoj-powiatu-plockiego

Kategorie
Bez kategorii

Szlak czerwony im. Bolesława Krzywoustego

 • długość: 128 km (ok 28 km na terenie Parku)
 • autor: PTTK

Szlak czerwony im. Bolesława Krzywoustego jest jedynym znakowanym szlakiem PTTK, który przebiega przez Brudzeński Park Krajobrazowy. Według Rostowskiego 1990 na długości 21,5 km przebiega przez teren Parku, a na długości 4,5 km – przez otulinę. Jednak można podzielić go na mniejsze odcinki, gdyż niemal do wszystkich miejscowości wzdłuż jego przebiegu dojeżdżają autobusy. Na wysokości Maszewa szlak wkracza w otulinę BPK, natomiast wychodzi poza otulinę w miejscowości Bądkowo Rochny. Szlak przebiega przez 3 rezerwaty Parku, ukazując wspaniałe, unikalne dla Mazowsza krajobrazy z urozmaiconą rzeźbą terenu. Dodatkowym, atutem szlaku jest zróżnicowana szata roślinna ukazująca zmienność wilgotnościową od łęgów po dąbrowy świetliste. Zdecydowanie jest to szlak o bardzo wysokich walorach widokowych.

Kategorie
Bez kategorii

Szlak Krajobrazowo-Historyczny (dla zmotoryzowanych)

 • długość: 50 km

W otoczeniu Parku jest wiele zabytków kultury stanowiących o wartościach krajobrazowych tych pięknych okolic i naszej narodowej kulturze. Bywa niestety, że obiekty te niszczeją i giną. Tym bardziej należy zachować je w naszej pamięci. Szlak umożliwia więc poznanie zabytków i pogłębienie wiedzy na ich temat. Na szlaku znajduje się 10 obiektów tj.:

 

 1. zespół pałacowo-parkowy w Srebrnej,
 2. Kościół św. Trójcy w Sikorzu,
 3. Zespół parkowo-dworski w Sikorzu

 4. Zespół parkowo-dworski w Karwosiekach-Cholewicach,
 5. Kościół św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym,
 6. Zespół parkowo-dworski w Brudzeniu Dużym,

 7. Miejsce Pamięci Narodowej – Brudzeń,
 8. Mazowiecki Ośrodek Geograficzny,
 9. „Antonówka” w Brwilnie,

 10. Drewniany kościół św. Andrzeja w Brwilnie.

Kategorie
Bez kategorii

Ścieżka ornitologiczna

 • długość: ok. 4 500 m
 • autor: Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego Chojnowskiego i Brudzeńskiego

Ścieżka wykonana została w 2004 r. przy współpracy z Nadleśnictwem Płock. Ścieżka zlokalizowana jest przy południowej granicy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Orientacyjny czas przejścia trasy, bez przerw na odpoczynek czy obserwacje, wynosi 2 godziny. Na pewnym odcinku ścieżka przebiega przez lasy Nadleśnictwa Płock w oddz.: 115-118, 121-125 Obrębu Płock, w tym przez rezerwat ,,Brwilno”. Celem utworzenia ścieżki było stworzenie możliwości poznania różnorodności gatunków ptaków występujących w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym. Jej trasa jest urozmaicona i przebiega częściowo przez jedne z najciekawszych zbiorowisk roślinnych Parku – dąbrowę świetlistą. Trasa ścieżki obejmuje 5 przystanków:

 • most u ujścia rzeki Skrwy Prawej do Wisły
 • Dolinę Wisły
 • młodnik iglasty
 • osadę leśną
 • wąwóz

 

Kategorie
Bez kategorii

Ścieżka przyrodniczo-leśna w Sikorzu

Ścieżka przyrodniczo leśna została urządzona na terenie leśnictwa Sikórz (Nadleśnictwo Płock) w najbardziej malowniczym fragmencie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, przy rezerwacie przyrody „Sikórz”. Ścieżka ma swój początek przy Kościele Św. Trójcy w Sikorzu.

Trasa ścieżki biegnie przez las, dochodzi do rzeki Skrwy, przechodzi przez rzekę (piękny punkt widokowy z drewnianego mostu), biegnie przez las (różnorodność siedlisk), następnie prowadzi wzdłuż skarpy stromo schodzącej do rzeki (punkt widokowy). Poszczególne przystanki omawiają następujące tematy: rola lasu, owady, ptaki, etapy wzrostu drzewostanu, zwierzęta, budowa piętrowa lasu, działalność bobrów i znaczenie wody w krajobrazie. Ścieżka jest bardzo dobrze oznakowana, na całej długości rozmieszczone są tablice informacyjne. Przed wejściem na ścieżkę jest parking, gdzie może zatrzymać się samochód,
autobus dowożący dzieci. Przy końcowym przystanku ścieżki rozmieszczone są ławy, stoły i wiata. Uczestnicy wycieczek mogą upiec przywiezione ze sobą kiełbaski, w ognisku przygotowywanym przez pracowników Nadleśnictwa.

 

Ścieżka przeznaczona do zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Trasa jej przebiega przez rezerwat „Sikórz”, liczy 9 przystanków oznakowanych tablicami informacyjno – merytorycznymi o następującej tematyce:

 • Woda i jej rola w lesie
 • Zwierzęta naszych lasów
 • Budowa lasu
 • Krok przed naturą
 • Leśne ptaki
 • Inżynier środowiska – bóbr europejski
 • Dlaczego las jest taki ważny
 • Owady
 • Wędrówka drzew

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski