05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Edukacja KPK Oferta edukacyjna MZPK

Sala edukacyjna w siedzibie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

W siedzibie Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach znajduje się sala edukacyjna, w której prowadzone są pogadanki, warsztaty i spotkania przyrodnicze dla dzieci z przedszkoli, młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Sala wyposażona jest w tablicę interaktywną, dzięki czemu podczas zajęć wyświetlane są programy multimedialne, prezentacje oraz filmy przyrodnicze.

W sali mogą pomieścić się grupy liczące do 25 osób. W celu uzgodnienia terminu oraz tematu zajęć należy kontaktować się: tel. 48 612 34 41 lub 607 600 415;  adres e-mail: a.kolacz@parkiotwock.pl 

Kategorie
Oferta edukacyjna MZPK

Quiz o pszczole miodnej (Apis mellifera)

Zapraszamy do rozwiązania quizu, dzięki któremu można sprawdzić swoją wiedzę na temat pszczoły miodnej.

Kilka wskazówek:

 1. Kliknij na wskazany link.
 2. Wpisz datę rozwiązywania quizu oraz odpowiedz na 20 pytań.
 3. Przy każdym z pytań w prawym górnym rogu zobaczysz informację o maksymalnej liczbie punktów, jakie możesz uzyskać za prawidłowe rozwiązanie. Łączna ilość punktów 35.
 4. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij pole PRZEŚLIJ.
 5. Pojawi się pole POKAŻ WYNIK, po kliknięciu zapoznasz się z poprawnymi odpowiedziami.

LINK DO QUIZU:

https://docs.google.com/forms/d/1wKuNvMs8-R96bsPAl4XFJPtTQuEkHFvJE9SEp1OAjkw/edit

POWODZENIA!

Kategorie
Oferta edukacyjna MZPK

Quiz o Kozienickim Parku Krajobrazowym im. prof. Ryszarda Zaręby

Zapraszamy do rozwiązania quizu, dzięki któremu można sprawdzić swoją wiedzę na temat Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Kilka wskazówek:

 1. Kliknij na wskazany link.
 2. Wpisz datę rozwiązywania quizu oraz odpowiedz na 20 pytań.
 3. Przy każdym z pytań w prawym górnym rogu zobaczysz informację o maksymalnej liczbie punktów, jakie możesz uzyskać za prawidłowe rozwiązanie. Łączna ilość punktów 35.
 4. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij pole PRZEŚLIJ.
 5. Pojawi się pole POKAŻ WYNIK, po kliknięciu zapoznasz się z poprawnymi odpowiedziami.

LINK DO QUIZU:

https://docs.google.com/forms/d/10dUqx-moCvR-lMNVjGVpSrESvSuuK08fIOZBau-6bPI/edit

POWODZENIA!

Kategorie
Oferta edukacyjna MZPK

Konkursy edukacyjne

Chojnowski Park Krajobrazowy organizuje rokrocznie wiele konkursów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego. Informacja zamieszczana jest na stronie internetowej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakładce „aktualności” oraz na facebooku.

Wśród odbywających się corocznie konkursów wymienić należy:

1. Konkurs Parkowy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – ogłaszany na wiosnę konkurs przeznaczony dla uczniów szkół z gmin na których terenie położony jest Chojnowski Park Krajobrazowy.

Konkurs co roku koncentruje się na tematyce Chojnowskiego PK, tak, aby zainteresować dzieci i młodzież terenem przyrodniczym, na którego obszarze mieszkają, a także jego walorami kulturowymi i historycznymi. Zadaniem w konkursie jest wykonanie pracy indywidualnej lub grupowej na zadany temat. W ubiegłych latach uczniowie m.in. tworzyli plakaty i filmy promujące park, makiety zabytków oraz projektowali ścieżki przyrodnicze.

2. Konkurs Powiatowy – ogłaszany jesienią, a trwający aż do maja konkurs przeznaczony dla uczniów szkół powiatu piaseczyńskiego. Głównym organizatorem konkursu jest Gmina Piaseczna, a współorganizatorami MZPK i Nadleśnictwo Chojnów.

W 2016-2017 roku szkolnym konkurs odbywa się pod hasłem „Rośliny zielne lasów łąk i pól”. Tematy poruszane w ubiegłych latach to m.in. „Runo leśne Mazowsza”, „Ssaki Polski”, „Ptaki Mazowsza”, „Płazy i gady Polski”, „Różnorodność biologiczna Polski” i „Siedliska leśne”.

Konkurs ma formę testu wiedzy połączonego ze sprawdzeniem umiejętności rozpoznawania gatunków (np. głosów zwierząt lub rozpoznawania roślin po charakterystycznych cechach). Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach: dwa z nich przeprowadzane się przez nauczycieli w szkołach, a trzeci i ostatni etap koordynowany jest przez organizatorów. Trzeci etap często poprzedzają warsztaty dla dzieci i młodzieży, która została do niego dopuszczona. Pracownicy Chojnowskiego Parku przygotowują materiały do nauki dla uczestników konkursu w formie prezentacji multimedialnych.

3. Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – konkurs wiedzy, organizowany przez porozumienie wszystkich parków krajobrazowych Polski, a koordynowany kolejno przez różne województwa. Ogłaszany latem; informacja zamieszczana jest na stronie internetowej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych (zakładka „edukacja” na stronie głównej MZPK) oraz rozsyłana drogą mailową do współpracujących z Parkiem nauczycieli.

Konkurs odbywa się na etapach: szkolnym, gminnym, parkowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

4. Przyrodniczy konkurs dla klas I-III – organizowany od 2015 r. przez Szkołę Podstawową w Głoskowie przy współpracy z MZPK i Nadleśnictwem Chojnów. Jest to konkurs dla najmłodszych dzieci ze szkół podstawowych z obszaru Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci przyrodą już od najmłodszych lat oraz zainteresowanie udziałem w konkursach przyrodniczych w kolejnych latach nauki. W 2015 r. konkurs był ogłoszony pod hasłem „Święto drzewa”, a w 2016 r. – „Życie lasu”. Zadaniem dzieci było, odpowiednio, zapoznanie się z charakterystycznymi cechami wybranych gatunków drzew i warstw lasu. Wiedza była sprawdzana w formie turnieju wiedzy oraz zadań sportowych.

5. Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – Szkolny karmnik” – organizowany przez MZPK we współpracy z Gminami Piaseczno i Konstancin-Jeziorna oraz Nadleśnictwem Chojnów.

Konkurs organizowany corocznie do 2016 r., promujący dokarmianie ptaków zimą. Do edycji 2014/2015 r. odbywał się w formie akcji dokarmiania ptaków, a zimą 2015/2016 r. ze względu na łagodny charakter zimy w formie konkursu wiedzy.

6. Pozostałe konkursy

Chojnowski Park Krajobrazowy dzięki dotacjom z gmin Piaseczno i Konstancin-Jeziorna oraz wsparciu Nadleśnictwa Chojnów organizuje również inne ciekawe konkursy. W ubiegłych latach były to m.in.:

Konkursy „Szkolny piórnik”, „Szkolny zielnik”, „Szkolny drzewnik” – organizowane w latach 2011-2014 r. konkursy w których dzieci i młodzież miały za zadanie stworzenie albumu znalezionych na terenie Parku okazów piór, roślin zielnych i elementów drzew. Konkurs miał za zadanie aktywizację uczniów w okresie letnim oraz zainteresowanie przyrodą.

Konkurs „Na pomoc owadom zapylającym” – konkurs zorganizowany w 2015 r. we współpracy z Kołem pszczelarzy w Piasecznie, Nadleśnictwem Chojnów i Gminą Piaseczno oraz w 2016 r. z ww. instytucjami oraz Gminą Konstancin-Jeziorna. W ramach konkursu uczniowie tworzyli hotele dla owadów, projektowali ogrody roślin miododajnych oraz komiksy „Rok z życia pszczoły”.

Konkurs „Segregacja – wspólna sprawa” – przeznaczony dla dzieci ze szkół z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, zorganizowany w 2014 r. Konkurs miał na celu promocję skutecznej i prawidłowej segregacji odpadów. W ramach konkursu uczniowie szkół podstawowych poszukiwali dzikich wysypisk oraz tworzyli prace plastyczne ukazujące jak funkcjonuje segregacja odpadów w ich domu. Uczniowie szkół gimnazjalnych wzięli udział w teście wiedzy na temat segregacji.

Konkurs mikołajkowy „Idzie Mikołaj przez las do dzieci, a zamiast worka z prezentami niesie worek ze śmieciami” – zorganizowany w 2012 r. powiatowy przyrodniczy konkurs artystyczny dla szkół, w ramach którego dzieci miały za zadanie przygotowanie krótkiej formy teatralnej, kabaretowej, pantomimicznej lub krótkiego spektaklu teatralnego oraz odegranie go w dniu 6 grudnia podczas Festiwalu Mikołajkowego.

Konkurs i konferencja „Uczymy się i nauczamy jak chronić Parki Krajobrazowe Mazowsza” – zorganizowany w 2012 r. konkurs przeznaczony dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych. Młodsze dzieci miały za zadanie wytworzenie z odpadów przedmiotu codziennego użytku, a starsi przygotowywali prelekcje na temat związany z ochroną przyrody Mazowsza.

Kategorie
Oferta edukacyjna MZPK

Publikacja „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza to ilustrowany przewodnik po pięciu Parkach Krajobrazowych na terenie Województwa Mazowieckiego. Książka prezentuje m.in. najciekawsze miejsca pod względem przyrodniczym, siedliska, gatunki roślin i zwierząt występujące w Zespole Parków oraz obiekty turystyczne, historyczne i kulturowe.
Dodatkową atrakcją są zamieszczone mapy poszczególnych Parków z naniesionymi granicami Parków i ścieżek dydaktycznych, które posłużą turystom do wędrówek pieszych oraz wycieczek rowerowych szlakami MZPK.

Wydanie publikacji możliwe było dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któremu dziękujemy za wspieranie przedsięwzięć związanych z edukacja ekologiczną.

 

Kategorie
Edukacja KPK Oferta edukacyjna MZPK

Ośrodek Edukacyjny Kozienickiego PK w Augustowie

Ośrodek Edukacyjny w Kozienickim Parku Krajobrazowym stanowi bazę edukacji ekologicznej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Ośrodek znajduje się we wsi Augustów. Wieś została założona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1777 roku na miejscu dawnej osady leśnej Półbór. Ośrodek działa od 1994 roku i mieści się w budynku dawnej leśniczówki z 1905 roku, a pierwotnie w okresie zaborów szkoły carskiej. Nieopodal ośrodka znajduje się drewniany budynek wyłuszczarni szyszek oraz cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej.

Działalność w Ośrodku Edukacyjnym  w Augustowie prowadzona jest od kwietnia do jesieni. Uczestnicy zajęć (dzieci, młodzież, nauczyciele, osoby niepełnosprawne) w grupach 30 – osobowych mogą uczestniczyć w bloku programowym, który składa się z następujących elementów:

Lekcja muzealna

Oglądanie ekspozycji tematycznych:

 • leśnictwo (wystawa prezentuje sylwetki leśników związanych z Puszczą Kozienicką, dokumenty, mapy, zdjęcia, dawne narzędzia leśne oraz pamiątki historyczne)
 • historia osadnictwa, etnografia i kultura (wystawa prezentuje dawne sposoby wykorzystania lasu, bartnictwo, łowiectwo, obecne sposoby zagospodarowania lasu i gospodarki leśnej)
 • fauna Puszczy Kozienickiej (wystawa prezentuje eksponaty dermoplastyczne przedstawiające gatunki ptaków i ssaków. Uczestnicy mają okazję wysłuchać głosów poszczególnych zwierząt.

Projekcja filmu przyrodniczego („Kozienicki Park Krajobrazowy – zielone serce Mazowsza”, „Powrót bobra”, „Ptaki drapieżne Kozienickiego Parku Krajobrazowego”, „Bociany czarne Kozienickiego Parku Krajobrazowego”, dla najmłodszych uczestników bajka „Dzik Ryjo”.   

Ćwiczenia i doświadczenia przyrodnicze

 • oglądanie za pomocą mikroskopów gotowych zestawów preparatów mikroskopowych (m.in. „Kropla wody pełna życia”, „Mieszkańcy zanieczyszczonej wody”, „Zwierzęta i rośliny uszkodzone w tym na skutek degradacji środowiska”, „Życie w glebie”)
 • samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych z możliwością przeniesienia obrazu przez kamerę mikroskopową na ekran telewizora
 • oglądanie za pomocą binokularów zasuszonych gatunki owadów (szczegółowe zapoznanie z budową zewnętrzną)
 • oznaczanie parametrów fizyko-chemicznych wody i gleby za pomocą teczek eko – badacza
 • rozwiązywanie kart pracy

Gry i zabawy

Sprawdzanie wiadomości przyrodniczych za pomocą „Koła fortuny”, „Gry o miodek”, tablic „Ptaki drapieżne”, „Owady pożyteczne”, „Grzyby jadalne”, „Labirynty wiedzy” o tematyce: Co ze mnie wyrośnie ?, Czyj to trop?Płaz czy gad ?, Czyj to dom ?, Rozkład śmieci w czasie, rozpoznawanie głosów różnych gatunków ptaków za pomocą zabawek z dźwiękiem.

Warsztaty plastyczne

Wykonywanie: masek zwierząt (sarna, lis, sowa, borsuk, jeż, żaba), kartek okolicznościowych, zakładek do książek.

Ekspozycja terenowa, na którą składają się następujące elementy:

 • światowid (sześcian zdobiony motywami np.: pokrój – liść – owoc – kora drzewa);
 • leśna skocznia;
 • ścieżka zmysłów;
 • tablice dydaktyczne, dzięki którym możliwa jest realizacja następujących  tematów:

Poznaję i rozumiem przyrodę (obieg wody i jej rola w przyrodzie, rozpoznajemy siedliska leśne, jak nie zgubić się w lesie, leśne kryjówki    dzikich zwierząt, jak rozsiewają się rośliny, rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka, poznajemy trawy).

Chronię środowisko, w którym żyję (zanieczyszczenia środowiska ich rozkład   i zagrożenia jakie powodują dla przyrody, dlaczego baterie są niebezpieczne dla środowiska i jak należy z nimi postępować, co to jest recykling i jak go prowadzić, jak rozkładają się resztki organiczne, energia odnawialna i jej zalety).

 • leśna skocznia – kto ile może skoczyć ? (obiekt około 5 m długości wypełniony piaskiem  z drewnianą podziałką umożliwiającą porównanie długości wykonanego skoku ze skalą długości skoków leśnych zwierząt). Ponadto uczestnicy na piasku odciskają stemple imitujące tropy wielu gatunków zwierząt oraz za pomocą „Poradnika młodego tropiciela”  podają poprawne odpowiedzi czyj to trop.
 • wiata, miejsce na ognisko

Czas trwania zajęć dostosowany jest do potrzeb uczestników. Bezpośrednio po zajęciach w Ośrodku jest również możliwość udania się z pracownikiem Parku na ścieżkę dydaktyczną w m.in. w celu sprawdzenia swojej wiedzy przyrodniczej w terenie.

W celu uzgodnienia terminu zajęć należy kontaktować się: tel. 612 34 41 lub 607 600 415; e-mail: a.kolacz@parkiotwock.pl

Zajęcia są bezpłatne.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski