05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Załamanek”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 78,97 ha, utworzony w 1982 r., położony w gminie Pionki na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Pionki.

Rezerwat, zlokalizowany na płn.- zach. od Pionek, przy szosie Kozienice – Radom, obejmuje teren równinny, z kilkoma bagnistymi zagłębieniami. Z jednego z nich wypływa rz. Ostrownica. Głównym przedmiotem ochrony są tu zróżnicowane zbiorowiska leśne o bogatym drzewostanie, w znacznej części starodrzewy, tworzące charakterystyczną mozaikę, w zależności od typu podłoża. Wśród zbiorowisk leśnych rezerwatu dominują: las mieszany, bór mieszany, ols, łęg jesionowo-olszowy, łęg jesionowo-wiązowy i grąd subkontynentalny. W drzewostanach dominują olcha, sosna, jodła i świerk, zaś w domieszce występują dąb szypułkowy, jesion, wiąz, jawor, brzoza i osika. Zarówno pod względem zróżnicowania siedliskowego jak i gatunkowego lasy rezerwatu należą do unikatowych w Puszczy Kozienickiej. W rezerwacie rośnie szereg rzadkich gatunków roślin, m.in.: wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi, kopytnik pospolity, zawilec żółty, lilia złotogłów i czermień błotna. Na terenie rezerwatu gnieżdżą się rzadkie gatunki ptaków, m.in.: krogulec, słonka i samotnik

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Brzeźniczka”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 122,48 ha, utworzony w 1980 r., położony w gminie Pionki, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Zagożdżon oraz na terenie nadleśnictwa Zwoleń, obręb Garbatka.

Rezerwat zlokalizowany na pn.-wsch. od Pionek, obejmuje fragment doliny rzeki Zagożdżonki, jej dopływu Brzeźniczki  i niewielkiego strumienia Studziennik. Zagożdżonka w granicach rezerwatu płynie w otoczeniu zarastających łąk, doliną szerokości 50-200 m, zagłębioną o kilka do kilkunastu metrów w stosunku do otaczającego terenu. Rzeka ma naturalny charakter, tworzy meandry i niewielkie starorzecza. W granicach rezerwatu znajduje się również utworzony na Brzeźniczce niewielki zalew. Głównym przedmiotem ochrony w rezerwacie są dorodne dębowo-sosnowe bory i lasy mieszane, w których występuje jodła, świerk, brzoza, jesion grab. Rosną tu stare egzemplarze modrzewia w wieku do 160 lat, niespotykane w innych rejonach Puszczy Kozienickiej, a także pomnikowe egzemplarze starych jesionów. W rezerwacie rośnie szereg rzadkich gatunków roślin m.in.: widłak jałowcowaty, wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi, buławnik czerwony i storczyk plamisty.

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Ponty im. Teodora Zielińskiego”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 36,61 ha, utworzony w 1978 r., położony w gminie Pionki, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Pionki.

Rezerwat zlokalizowany jest na płn.-wsch. od wsi Jaroszki Ostrownica; na północy przylega do przecinającej Puszczę Kozienicką Królewskiej Drogi, zaś na południowym wschodzie graniczy z rezerwatem „Ponty Dęby”.Głównym przedmiotem ochrony jest tu charakterystyczny dla Puszczy Kozienickiej jodłowo-dębowy bór mieszany z domieszką: sosny, brzozy, grabu i świerka. Partie starodrzewów osiągają wiek do 200 lat. Drzewostany jodłowe rezerwatu należą do najlepiej zachowanych w Parku. W runie leśnym rosną tu m.in.: bluszcz pospolity, lilia złotogłów, dąbrówka rozłogowa, gajowiec żółty, miodunka ćma, kokoryczka wielkokwiatowa, groszek wiosenny, czworolist pospolity, przylaszczka pospolita i zawilec gajowy. Występuje tu około 30 gatunków ptaków m. in. dzięcioły, kukułka, zięba, grubodziób, wilga, śpiewak.

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Zagożdżon”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 65,67 ha, najstarszy w Puszczy Kozienickiej, utworzony w 1962 r., położony w gminie Kozienice, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Zagożdżon.

Rezerwat zlokalizowany jest na zach. od wsi Augustów i na pd. od Królewskiej Drogi. Głównym przedmiotem ochrony są tu zróżnicowane zbiorowiska leśne typowe dla Puszczy Kozienickiej, przede wszystkim bór mieszany z udziałem jodły na granicy zasięgu oraz grąd subkontynentalny. Drzewostany są różnogatunkowe i różnowiekowe (80 – 190 lat). Występujące tu niegdyś wspaniałe starodrzewy jodłowe w większości zostały zniszczone przez śniegołomy w latach 70-tych XX w. Obecnie w drzewostanie dominują: dąb, grab i sosna; jodła występuje jedynie w domieszce. Ponadto występują tu: brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, olsza czarna, jesion wyniosły. Na terenie rezerwatu znajduje się pomnik przyrody okazały dąb szypułkowy nazwany „Zygmunt August”. W rezerwacie występuje szereg rzadkich gatunków roślin m.in.: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, śnieżyczka przebiśnieg, przylaszczka pospolita, czosnek niedźwiedzi, kokorycz pełna, zdrojówka rutewkowata  i  konwalia majowa.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski