05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Najciekawsze obiekty KPK

Cmentarz wojenny w Świerżach Górnych

W Świerżach  Górnych, tuż za murami cmentarza parafialnego, znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej. Pochowano tu żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej.

Znane są nazwiska ok. 75 żołnierzy austro-węgierskich. Ilość pochowanych Rosjan jest nieznana. Na cmentarzu znajdują się  92 krzyże o wysokości ok. 160 cm, z których większość zwieńczona jest daszkiem, krzyże te zawierają inskrypcje. W centralnej części cmentarza znajduje się drewniany krzyż bez opisu o wysokości ok 5 m. Cały obiekt otoczony jest drewnianym płotem.
Cmentarz ten został wpisany do rejestru zabytków we wrześniu 1984 roku.

Kategorie
Najciekawsze obiekty KPK

Mauzoleum Legionistów Józefa Piłsudskiego

Pamięć żołnierzy legionów poległych w bitwie pod Laskami-Anielinem w czasie I wojny światowej została uczczona przez obywateli wolnej Rzeczypospolitej już w 1933r budową pomnika mauzoleum.

W październiku 1914r. oddziały Legionów Polskich, pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, brały udział  w walkach o twierdzę Dęblin. Legiony znalazły się na prawy skrzydle 46-ej dywizji strzeleckiej austriackiej na odcinku Trupień – Laski – Anielin, wchodząc w skład armii gen. Dankla. Legioniści ponieśli bardzo poważne straty – 220 zabitych i wielu rannych. Z inicjatywy koła Związku Legionistów w Pionkach utworzono komitet obywatelski, na czele którego stali: starosta powiatowy Czesław Kowalski oraz dyrektor naczelny Państwowej Wytwórni Prochu dr inż. Jan Prot. Pomnik wg projektu Klonowskiego wykonany jest z granitu wołyńskiego, ustawiony w pobliżu linii kolejowej Radom – Dęblin.
Od 1989 roku 11 listopada przy mauzoleum z udziałem władz samorządowych, duchowieństwa oraz społeczeństwa Pionek i okolic odbywają się uroczyste obchody odzyskania niepodległości.

dscn0616%20480x360.jpg

dscn0619%20480x360.jpg

Kategorie
Najciekawsze obiekty KPK

Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena

Murowana kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena stoi przy drodze w Jastrzębi, wybudowana w 1892 roku.
Święty Jan Nepomucen jest patronem dobrej spowiedzi, spowiedników i penitentów. Jest także patronem chroniącym przed powodziami i wzburzonymi wodami, a także patronem mostów, przepraw, życia rodzinnego. Według tradycji ludowej jest świętym, który chroni również pola i zasiewy zarówno przed powodzią, jak i suszą.    Z tego powodu figury św. Jana Nepomucena spotyka się nie tylko przy mostach i rzekach, ale i w okolicy skrzyżowań dróg, a także na placach publicznych i przy kościołach.

Legenda  I  Jan Nepomucen urodził się prawdopodobnie w Pomuku (Nepomuku) w Czechach w roku 1350     w czasach króla Wacława IV Luksemburczyka. Życie dorosłego Jana związane było ze stanem duchownym, a karierę robił jako doktor prawa i generalny wikary przy arcybiskupie praskim. Arcybiskup był przeciwnikiem króla Wacława IV, który prowadził hulaszczy tryb życia. Król nie znosząc krytyki uknuł intrygę mającą na celu pozbycie się dostojników kościelnych. Zaprosił ich na dwór, po czym uwięził. Wśród uwięzionych znalazł się też Jan Nepomucen. Część więźniów wypuszczono, część uciekła, pozostał tylko Jan, nad którym znęcano się i poddając go przeróżnym torturom: palono ogniem, kłuto ciało, bito, kopano oraz wyrwano kleszczami język. W końcu wywleczono go na most nad Wełtawą w Pradze i w nocy 20 marca 1393 roku, z przyczepionymi do szyi kamieniami, wrzucono do rzeki. W tym momencie na niebie ukazało się pięć gwiazd symbolizujących pięć cnót męczennika. Gwiazdy te,  w wielu przypadkach, są charakterystycznym elementem rzeźb i malowideł.
Legenda II  Według innej legendy Jan Nepomucen po otrzymaniu święceń kapłańskich został kanonikiem kapituły katedry św. Wita w Pradze. Bywał zapraszany na dwór królewski i został spowiednikiem królowej. Król podejrzewając żonę o niewierność próbował wymusić na Janie wydanie tajemnicy spowiedzi. Gdy ten odmówił został poddany ciężkim torturom i  w końcu zginął zrzucony z mostu nad Wełtawą.
Papież Innocenty XIII dekretem z dnia 25 VI 1721 roku zezwolił na wszczęcie procesu kanonizacyjnego, a papież Benedykt XIII 19 marca 1729 roku dokonał kanonizacji. Jan Nepomucen został wpisany w poczet świętych.

img_6234_jastrzbia_nepomucen_fot.tabor%20320x480.jpg

img_6232_jastrzbia_nepomucen_fot.tabor%20320x480.jpg

Kategorie
Najciekawsze obiekty KPK

Zabytkowy cmentarz w Jedlni

Rzymsko-katolicki cmentarz znajduje się przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja i Małgorzaty. Zostało tu pochowanych 17 powstańców styczniowych poległych w kwietniu 1863 r. w walce z oddziałami carskimi  w pobliskich Jaścach. Obok mogiły powstańców znajduje się mogiła ks. proboszcza Józefa Gackiego (1805-1876) powstańca styczniowego oraz znanego kronikarza regionalnych dziejów.

Jedno z jego dzieł to „Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa” (Radom, 1874 r.)  Cmentarz ten, zwany trzecim „starym”, powstał pod koniec XVIII w., kiedy ze względów sanitarnych zakazano grzebania zwłok na przykościelnych cmentarzach. Zgodnie  z prawem nowy cmentarz wytyczono poza wsią i z tego powodu nazywany był cmentarzem „w polu” lub „polnym”. Równolegle funkcjonował cmentarz przy kościele, gdzie nadal ze względów prestiżowych chowano ciała znamienitszych osób.
Pierwszy, nieistniejący już cmentarz (istniał w okresie od ok. 1390 r. do 1819 r.) w Jedlni powstał wokół modrzewiowego kościoła ufundowanego przez króla Władysława Jagiełłę. Nowy cmentarz zwany „drugim”, powstał w obrębie tego samego wzgórza kościelnego, wokół murowanego kościoła, ufundowanego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Informacja o czwartym cmentarzu, zwanym „cholerycznym” pojawia się w księdze inwentarzowej z 1835 roku. Powstał z inicjatywy ks. Xawerego Rogojskiego w związku z epidemiami nawiedzającymi Jedlnię. Po rozbudowie kościoła pod koniec XIX w. oraz  z powodu szybko rosnącej liczby parafian wyznaczono miejsce pod piąty cmentarz, istniejący i funkcjonujący do dzisiaj, zwany „nowym”.
Na tym zabytkowym, tzw. trzecim cmentarzu, znajduje się wiele starych nagrobków, niestety w bardzo złym stanie.

1.img_5764%20440x293.jpg

2.img_5770%20293x440.jpg

3.img_5779%20440x293.jpg

4.img_5793%20440x293.jpg

6.img_5816%20440x293.jpg

7.img_5815%20440x293.jpg

 

Kategorie
Najciekawsze obiekty KPK

Pomnik, kolumna upamiętniająca narodziny króla Zygmunta Starego w Kozienicach

Para królewska Elżbieta i Kazimierz Jagiellończyk schronili się w Kozienicach w 1466 r. przed tzw. morowym powietrzem. Tutaj 1 stycznia 1467 roku przyszedł na świat późniejszy król Zygmunt I zwany Starym. Królewskie narodziny upamiętniono stawiając ok. 1527 roku kamienny słup z płytami, z których jedna przedstawia króla klęczącego przed krucyfiksem. Pomnik został odrestaurowany jeszcze w 1702 roku przez księcia Hieronima Lubomirskiego, do dziś stoi w tym samym miejscu, w parku zespołu pałacowego w Kozienicach. Jest to najstarszy świecki pomnik w Polsce, postawiony o ponad 100 lat wcześniej niż kolumna króla Zygmunta w Warszawie.

kpk-pomnik.jpg

 

Zadania 2016 rok

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,www.wfosigw.pl dofinansuje  w 2016 roku następujące zadania:


  Nazwa zadania- 2016 rok  kwota dotacji
(w zł)
data
zamieszczenia
 1 

Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”

11 000,00  16.05.2016 r.
 2

Organizacja XVII edycji konkursów „Nadbużańskie spotkania z przyrodą” 

4 950,00 

16.05.2016

 3

„Organizacja XXIII edycji konkursu przyrodniczego Szkolny Karmnik – 2016 w Kozienickim Parku Krajobrazowym”

14 360 ,00

16.05.2016

 4

„Organizacja wojewódzkiego finału XV edycji konkursu przyrodniczego Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 

7686,00

16.05.2016

 5

Identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz ich reintrodukcja na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 

10 000,00 

16.05.2016

6

 

Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego

 

45 368,00 

6.06.2016
7  Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych 39 130,00 6.06.2016 


Zadania 2015 rok


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansuje  w 2015 roku następujące zadania:

 

 


Nazwa zadania – 2015 rok

kwota
dotacji
(w zł.)


Chojnowski Park Krajobrazowy


1. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap III

15 030,00

2. 

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap III

9 900,00

Brudzeński Park Krajobrazowy    
1. Edukacyjny konkurs przyrodniczy dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego 1 800,00


Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby


1. 

Restytucja ochrona raka błotnego (Astacus leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku krajobrazowego.

6 300,00

2. 

Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza

5 500,00

3.

Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

44 400,00

4.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

7 917,50

5. Organizacja XXV jubileuszowej edycji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym 12 000,00
6. Owady wokół nas-pożyteczne zapylacze, program edukacyjny na rzecz poprawy bioróżnorodności w Kozienickim Parku Krajobrazowym 12 728,00
7. Doposażenie ośrodka edukacyjno-muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji przyrodniczej 18 000,00


Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka


1. 

Przyrodniczy konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

12 000,00

2.

Plener plastyczny „Malowany październik”

6 000,00

3. 

„Czynna ochrona pazia żeglarza Iphiclides podalirius i pazia królowej Papilio machaon oraz siedliska rzadkiej flory na terenie „Kobylej Góry” w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”;

 

8 000,00

 

4. 

„Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) oraz strzebli błotnej Eupallasella percnurus w zbiornikach wodnych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

8 000,00

5. 

„Czynna ochrona traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

10 000,00

6. 

„Monitoring chronionych ssaków- orzesznicy i nietoperzy, zasiedlających skrzynki lęgowe na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”;

 

9 000,00

 

7. 

„Czynna ochrona i odbudowa pogłowia raka szlachetnego (Astacus astacus) i raka błotnego (Astacus leptodactylus) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”.

 

7 000,00

 

8. 

Rozwój infrastruktury turystycznej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

12 500,00

9. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.

12 500,00


Nadbużański Park Krajobrazowy


1. 

Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

13 500,00

2.

Monitoring stanu populacji nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

5 000,00

3.

Organizacja XVI edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”

10 800,00

4.

Aktywna edukacja przyrodnicza na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego- ginący świat nadbużańskich roślin

18 000,00

5.

Chirurgia i leczenie pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

27 000,00

 

 

Zadania 2014 rok

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansował  w 2014 roku następujące zadania:

 

 

 

Nazwa zadania- 2014 rok

kwota dotacji
(w zł.)

 

Brudzeński Park Krajobrazowy

 

1

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół BPK

10 000,00

2

Program „Chronimy dziuplaki”

22 317,00

3

Czynna ochrona nietoperzy w BPK

12 000,00

 

Chojnowski Park Krajobrazowy

 

1

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

7 049,99

 2

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap II

14 400,00

3

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap II

7 550,00

 

Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby

 

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2014 roku”

12 099,96

Organizacja konkursu przyrodniczego „Moje spotkania
z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym w 2014 roku.

10 000,00

„Zielone serca Mazowsza” – kampania edukacyjno – informacyjna o mazowieckich parkach krajobrazowych.

75 787,50

Program edukacji ekologicznej – Uczymy się aktywnie chronić ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2014 roku.

12 050,00

„Uczymy się monitorować stan wód powierzchniowych Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2014 roku”

9 737,87

Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego

5 400,00

Czynna ochrona raka błotnego (Astacus leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku krajobrazowego.

5 400,00

Wyposażenie ośrodka dydaktyczno muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w nową infrastrukturę terenową służącą edukacji ekologicznej.

46898,30

Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza

5 498,10

10 

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

24 684,00

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka

 

Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy występujących na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

6 000,00

„Czynna ochrona ptaków poprzez prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka”

25 000,00

„Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) oraz strzebli błotnej Eupallasella percnurus w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

8 000,00

Plener plastyczny „Malowany październik – 2014 rok”

14 999,98

Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”

15 999,00

„Czynna ochrona traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

8 990,00

„Reintrodukcja pazia żeglarza Iphiclides podalirius i pazia królowej Papilio machaon w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka”

10 000,00

Dodruk publikacji pn. „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza”

30 000,00

„Mazowiecki Park zaprasza – program aktywnej edukacji ekologicznej”

19 598,17

10 

„Działania z zakresu ochrony przyrody realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych”

12 370,00

11 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

8 138,74

 

Nadbużański Park Krajobrazowy

 

Program edukacyjny pn.: ”W oczekiwaniu na bociana – ptasie wędrówki, obserwacje”

23 700,00

Organizacja XV edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”

10 000,00

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

16 200,00

 

 

 

 

 

 

Zadania 2013 rok

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansowuje  w 2013 roku następujące zadania:

 

 

 Nazwa zadania – 2013 rok

kwota dotacji

 

 Mazowiecki Park Krajobrazowy 

 

1.

Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”

10 000,00

2. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

10 000,00

3. 

Konkurs przyrodniczy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

10 000,00

4. 

Dzień Otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka

6 000,00

5. 

Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

6 000,00

6. 

Czynna ochrona orzesznicy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

9 800,00

7. 

Odbudowa pogłowia różanki w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

5 500,00

8. 

Czynna Ochrona „Kobylej Góry” siedliska rzadkiej flory na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

5 500,00

9. 

Czynna ochrona i inwentaryzacja nietoperzy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

7 000,00

10.  

Restytucja strzebli błotnej w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

10 000,00

 11.

Plener plastyczny „Malowany Październik”

8 600,00

 12.

 Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Mazowieckiego  Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

15 000,00

 

 Nadbużański Park Krajobrazowy 

 

1. 

Organizacja XIV edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”

9 919,00

2. 

Czynna ochrona i monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

8 000,00

3. 

Chirurgia i leczenie drzew pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

11 100,00

4. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

8 000,00

5. 

Konferencja  20 lat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

17 500,00

 

 Kozienicki Park Krajobrazowy 

 

1. 

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r.

 17 500,00

2. 

Organizacja akcji dokarmiamy ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r.

10 000,00

3. 

Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2013 – monitoring  środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego”

10 913,00

4. 

Organizacja konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym w 2013 r.

10 000,00

5.

Konferencja 30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. Profesora Ryszarda Zaręby

17 500,00

 

 Brudzeński Park Krajobrazowy 

 

1. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

10 000,00

2. 

Konferencja z okazji 25 lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

17 500,00

3.

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

13 856,00

 

Chojnowski Park Krajobrazowy

 

1.  

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

10 000,00

2. 

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Park Krajobrazowego i jego otuliny – etap I inwentaryzacja oraz monitoring

11 120,00

3. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap I – monitoring i poprawa warunków bytowania

8 560,00

4. 

Konferencja z okazji 20 lecia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

17 500,00

 

Zadania 2012 rok

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl
dofinansowuje  w 2012 roku następujące zadania:

 

 

 

 Nazwa zadania – 2012 rok

kwota
dotacji

 

 Mazowiecki Park Krajobrazowy 

 

1.

Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik

10 000,00

2. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka –
25 lat MPK.

13 000,00

3. 

Rozwój komunikacji społecznej poprzez wydawanie kwartalnika Parki Krajobrazowe Mazowsza

39 060,00

4. 

Odkrywamy Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka – program aktywnej edukacji propagującej turystykę przyrodniczą.

24 600,00

5. 

Konferencja 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

18 950,00

6. 

Publikacja pn. „25 Lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

54 000,00

7. 

Rozwój infrastruktury terenowej przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Łabędzim Szlakiem

10 000,00

8. 

Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków
i pokazowej woliery wilka w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka

8 400,00

9. 

Czynna ochrona traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
im. Cz. Łaszka

5 500,00

10.  

Czynna ochrona i odbudowa pogłowia raka szlachetnego w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

8 000,00

 11.

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz.Łaszka

 10 000,00

 12.

Organizacja plenerowych wystaw i konkursów edukacyjnych poza siedzibą Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

16 000,00 

 13.

Zakup środka transportu na zadania z  zakresu czynnej ochrony przyrody poprzez ochrone gatunkową w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych

 43 794,00

 

 Nadbużański Park Krajobrazowy 

 

1. 

Organizacja XI edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
w województwie mazowieckim

18 330,81

2. 

Organizacja XIII edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania
z przyrodą”

18 276,50

3. 

„Pomagamy płazom w trakcie wiosennych wędrówek – program edukacyjno ochroniarski na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”

30 782,78

4. 

Modernizacja ścieżki edukacyjno przyrodniczej na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego: Uroczysko Ceranów

12 920,00

5. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowym

10 000,00

6. 

Propagowanie przyjaznych przyrodzie form turystyki Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

28 000,00 

7.

Organizacja wystaw plenerowych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

11 500,00 

8. 

Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków
w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

8 160,00 

 

 Kozienicki Park Krajobrazowy 

 

1. 

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2012 r.

 25 500,00

2. 

Pomagamy płazom organizacja V edycji konkursu przyrodniczego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

21 000,00

3. 

Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2012 – monitoring  środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego

23 954,80

4. 

Odtwarzanie pogłowia różanki (Rhodeus serieus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego II etap.

5 200,00 

5.

Restytucja i czynna ochrona pogłowia raka szlachetnego (Astacus astacuc) w Kozienickim Parku Krajobrazowym II etap.

5 200,00 

6. 

Organizacja akcji dokarmiamy ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2012 r.

26 000,00

7.

Oznakowanie granic Kozienickiego Parku Krajobrazowego

28 782,00 

8.

Rewitalizacja infrastruktury turystycznej służącej edukacji ekologicznej na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie Krępiec

43 350,00

9.

Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznania Kozienickiego parku Krajobrazowego.

25 400,00 

 

 Brudzeński Park Krajobrazowy 

 

1. 

Konkurs edukacyjny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego „Poznaj swoją rzekę”

10 000,00

2. 

Aktywna ochrona ptaków na terenie Brudzeńskiego Parku

8 000,00

3.

Wznowienie wydawnictw informacyjno – edukacyjnej do prowadzenia edukacji stacjonarnej i terenowej na terenie Brudzenskiego Parku Krajobrazowego

8 050,00

4.

Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

40 000,00

 

Chojnowski Park Krajobrazowy

 

1.  

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

10 000,00

2. 

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego
Park Krajobrazowego i jego otuliny

5 000,00

3. 

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

35 668,00

4. 

Konferencja przyrodnicza „Uczymy się i nauczamy
jak chronić parki krajobrazowe na Mazowszu”

9 541,80

 

 

 

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski