05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

Publikacja „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza to ilustrowany przewodnik po pięciu Parkach Krajobrazowych na terenie Województwa Mazowieckiego. Książka prezentuje m.in. najciekawsze miejsca pod względem przyrodniczym, siedliska, gatunki roślin i zwierząt występujące w Zespole Parków oraz obiekty turystyczne, historyczne i kulturowe.

Dodatkową atrakcją są zamieszczone mapy poszczególnych Parków z naniesionymi granicami Parków i ścieżek dydaktycznych, które posłużą turystom do wędrówek pieszych oraz wycieczek rowerowych szlakami MZPK.

Wydanie publikacji możliwe było dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któremu dziękujemy za wspieranie przedsięwzięć związanych z edukacja ekologiczną.

Oferta edukacyjna

 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych im. Czesława Łaszka

proponuje Państwu następujące tematy zajęć :

1. Nasze Parki czyli Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – historia powstania, poznanie poszczególnych parków wchodzących w skład Zespołu, rezerwatów przyrody, charakterystyka walorów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu.
2. Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka w pigułce-obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), najciekawsze miejsca, symbol parku, czynna ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, działalność edukacyjna i turystyczna, ośrodek rehabilitacji ptaków, walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe.
3. Formy ochrony przyrody w Polsce – ochrona obszarów cennych przyrodniczo, omówienie występowania poszczególnych form ochrony przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, wycieczki piesze i rowerowe do rezerwatów i pomnikowych drzew.

4. Poznajemy torfowiska – Bagno Całowanie Obszar Natura 2000– obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), typy torfowisk, wpływ rzeźby terenu i budowy geologicznej na występowanie torfowisk, Dyrektywa Ptasia w sprawie ochrony dzikich ptaków, rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt, rola torfowisk oraz ich znaczenie w kształtowaniu bilansu wodnego terenu, proces sukcesji,  zagrożenia i sposoby ochrony torfowisk, rozpoznawanie gatunków motyli za pomocą kluczy i atlasów.
5. Bioindykatory w lesie– obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), systematyka, charakterystyka, rola i środowisko życia porostów, formy plechy porostowej, określenie czystości powietrza na podstawie skali porostowej, inne rodzaje bioindykatorów.
6. Las jako ekosystem– obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), podstawowe gatunki drzew i krzewów lasotwórczych, struktura i funkcjonowanie lasu, charakterystyka i typy borów, ochrona przed zagrożeniami, znaczenie martwych drzew, mieszkańcy poszczególnych warstw lasu, zmiany zachodzące w ekosystemie lasu w ciągu czterech pór roku, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów przy pomocy kluczy i atlasów.
7. Przygotowanie roślin i zwierząt do zimy-obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), zmiany zachodzące w przyrodzie podczas zimy, sposoby przetrwania zimy przez rośliny i zwierzęta.
8. Ornitofauna MPK– obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), różnorodność świata ptaków, ich zachowania i zwyczaje, ptaki lęgowe, zalatujące i osiadłe, anatomia i budowa, zasady dokarmiania ptaków zimą, rozpoznawanie głosów ptaków, czynna ochrona. Obserwacje przez lornetki.
9. Nietoperz – nocny przyjaciel – biologia, tryb życia, gatunki występujące w Polsce i na terenie MPK, rola ssaków owadożernych, formy ochrony tych nietypowych ssaków, relacje człowiek-nietoperz.
10. Przyrodnicze laboratorium– przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem teczki eko-badacza oraz zajęcia mikroskopowe.
11. Kirkut- śladami otwockich Żydów– wycieczka piesza lub rowerowa, zapoznanie z symboliką i obrzędowością kultury hebrajskiej.
12. Umocnienia Przedmościa Warszawa-schron obserwacyjny i bojowy na Dąbrowieckiej Górze- wycieczka rowerowa, fortyfikacje Przedmościa Warszawy, „Czerwona Droga”, historyczne aspekty powstania fortyfikacji.

 

Nasze „zielone lekcje” mogą stanowić wartościowe i atrakcyjne uzupełnienie szkolnych lekcji przyrody, biologii, czy geografii, dostarczając wiedze i rozbudzając zainteresowania przyrodnicze uczniów.

Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, uczelnie wyższe.

Istnieje także możliwość zrealizowania zajęć lekcyjnych i warsztatowych oraz prelekcji według tematów zaproponowanych przez Państwa.

 

W sprawie wycieczek prosimy dzwonić pod numer telefonu

 

 tel./fax (22) 779-26-94 wew.103. (edukacja)

e-mail: edu@parkiotwock.pl , bazatorfy@parkiotwock.pl

Na terenie Parku działa Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Baza Torfy”, gdzie odbywają się zajęcia ekologiczne dla grup zorganizowanych.

Ponadto od 24 kwietnia do 2 października ośrodek otwarty jest w niedziele
od 11.00-17.00 i mogą go zwiedzać turyści indywidualni.

Zwiedzanie Muzeum oraz zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

Serdecznie zapraszamy!

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski