05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
161
DSC02531
IMG_7286
IMG_9346
jes 4
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Pieprznik jadalny Cantharellus cibarius
SLIDER1
default
20201029_115707
NPK8
gilslider
jes3
Obraz3
PA078260
pustuka1
20181011_172139
20181011_172409
20191012_111137
previous arrow
next arrow
Kategorie
Ochrona raków i ryb

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych

W ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” prowadzona jest czynna ochrona raka szlachetnego, raka błotnego oraz strzebli błotnej i różanki. Zadanie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Pierwszym etapem projektu było wybudowanie wylęgarni ryb i raków, która powstała przy ośrodku edukacyjnym Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie. Znajduje się tu specjalistyczne laboratorium wyposażone w podłużne baseny hodowlane, zasilane wodą pochodzącą z obiegu recyrkulacyjnego. Woda po wyjściu z basenów przepompowywana jest do filtrów biologiczno-fizycznych, gdzie neutralizowane są metabolity oraz zanieczyszczenia mechaniczne. Następnie woda przechodzi do komory natlenowującej i powraca do basenów hodowlanych. Wylęgarnia pracuje od wiosny do jesieni, w czasie naturalnej aktywności hodowanych gatunków zmiennocieplnych, ponieważ  osobniki wykorzystywane do rozrodu pozyskiwane są ze środowiska naturalnego.

Dorosłe osobniki po odbytym rozrodzie są wypuszczane do macierzystych zbiorników i cieków wodnych. Spośród wyhodowanych młodych osobników część zasila macierzyste populacje, a część trafia do wytypowanych wcześniej zbiorników i cieków wodnych na  terenach mazowieckich parków krajobrazowych. Typowanie miejsc przydatnych do wprowadzenia młodych osobników odbywa się na podstawie analizy parametrów fizykochemicznych wody oraz obserwacji wodnych organizmów wskaźnikowych.

W latach 2017 – 2018 w ramach projektu podjęto szereg działań związanych z ochroną rzadkich na terenie Mazowsza gatunków zwierząt wodnych.

W ramach czynnej ochrony strzebli błotnej:

  • przeprowadzono inwentaryzację 24 zbiorników wodnych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym mającą na celu wytypowanie miejsc przydatnych do zasiedlenia wyhodowanymi osobnikami.
  • w warunkach kontrolowanych wyhodowano 2240 szt. młodych osobników strzebli błotnej, które wykorzystano do zarybienia 6 zbiorników wodnych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
  • w ramach monitoringu populacji strzebli błotnej przeprowadzono odłowy kontrolne w 9. torfiankach.

W ramach czynnej ochrony różanki, raka błotnego i szlachetnego:  

  • przeprowadzono inwentaryzację 23. zbiorników i 10. cieków wodnych zlokalizowanych na terenach Parków Krajobrazowych: Kozienickiego, Mazowieckiego i Nadbużańskiego, mającą na celu wytypowanie miejsc przydatnych do zasiedlenia wyhodowanymi osobnikami.
  • w warunkach kontrolowanych wyhodowano 1881 szt. młodych osobników różanki, które wykorzystano do zarybienia 4. zbiorników wodnych w Kozienickim i Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
  • wyhodowano 687 młodych osobników raka błotnego, które wsiedlono do zbiornika wodnego w Kozienickim Parku Krajobrazowym.
  • wyhodowano 6462 młodych osobników raka szlachetnego, które wsiedlono do 3. cieków wodnych na terenie Kozienickiego i Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
  • W ramach monitoringu istniejących populacji prowadzono odłowy kontrolne na dwóch stanowiskach różanki w Kozienickim Parku Krajobrazowym oraz na trzech stanowiskach raka szlachetnego w Kozienickim i Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/gat. inwazyjne{/gallery}

Rozbudowa budynku gospodarczego

Kompleksową realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele wylęgu raków wraz z łazienką i częścią biurową w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zadanie pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”.

Przedmiot zamówienia obejmował projekt i wykonanie rozbudowy, remontu i przebudowy budynku wraz z infrastrukturą techniczną, tj. podłączeniem mediów do budynku.

 

Stan początkowy.JPG

Budynek przed remontem.

Wylegarnia_Augustow_KPK.JPG

 

Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor.jpg

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski