05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
161
DSC02531
IMG_7286
IMG_9346
jes 4
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Pieprznik jadalny Cantharellus cibarius
SLIDER1
default
20201029_115707
NPK8
gilslider
jes3
Obraz3
PA078260
pustuka1
20181011_172139
20181011_172409
20191012_111137
previous arrow
next arrow
Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Czaplowizna”

Największy powierzchniowo (213,23 ha) rezerwat leśny w NPK. Utworzony został w 1980 roku na terenie Nadleśnictwa Łochów w gminie Łochów w celu zachowania naturalnych zbiorowisk leśnych, stanowisk roślin chronionych i bogatej ornitofauny.

Stwierdzono w nim występowanie 45 gatunków ptaków lęgowych: bociana czarnego, kruka, jastrzębia, myszołowa, brodźca samotnego, słonkę, pokrzewkę jarzębatą. Często zalatuje tu żuraw oraz ptaki wodne i błotne. W zbiorowiskach leśnych dominują bory trzęślicowe i bagienne oraz olsy, a na polankach śródleśnych turzyce. Można tu spotkać kosaćca syberyjskiego, kruszczyka szerokolistnego i błotnego, storczyka szerokolistnego, podkolan biały,  listerę jajowatą, niewielką paproć nasięźrzał pospolity oraz widłaki.

czaplowizna.jpg
Wjazd do największego rezerwatu

czaplowizna1.jpg

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Kaliniak”

Rezerwat florystyczny o powierzchni 54,41 ha, utworzony w  1979 roku na terenie Nadleśnictwa Sarnaki w gminie Korczew. Chroni naturalne  fragmenty żyznych wilgotnych lasów liściastych grądowych i łęgowych  z bogatym w rzadkie gatunki runem.

Drzewostan grądowy jest wielogatunkowy reprezentowany przez lipę, dąb, jesion, klon, wiąz pospolity i szypułkowy.  W runie występuje: kokorycz pusta, czerniec gronkowy,  lilia złotogłów, gnieźnik leśny,  pierwiosnka, bniec czerwony,  wiechlina odległokłosa, miodunka ćma, jaskier kosmaty. Bogactwo flory jest wynikiem żyznego podłoża o dużej wilgotności.

kaliniak%202.jpg

Żyzny, wilgotny teren rezerwatukaliniak1.jpg

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Sterdyń”

Rezerwat leśny utworzony w 1979 roku  na powierzchni 11,91 ha na terenie Nadleśnictwa Sokołów w gminie Ceranów w celu ochrony wielogatunkowego, żyznego lasu mieszanego (grądu) z rzadkimi gatunkami roślin runa.

Największą rzadkością florystyczną jest tu parzydło leśne – gatunek górski, bardzo rzadki na niżu. Oprócz niego występują także: jastrzębiec polski, jaskier kaszubski, szczyr trwały, zachyłka trójkątna, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, marzanka wodna, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata. Faunę reprezentują myszołów zwyczajny, dzięcioł pstry, kowalik i piecuszek. W północno-wschodniej jego części zachowała się najstarsza 130-letnia dąbrowa z domieszką lipy i grabu.
W dniu 12.01.2012 roku przeprowadzono tu ochronę czynną parzydła leśnego poprzez wycięcie  30 drzew zasłaniających światło wpadające do runa leśnego. Zabieg ten został wykonany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Nadleśnictwo Sokołów. Jest to przykład pozytywnej ingerencji człowieka w przyrodę.

Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodnicza „Uroczysko Sterdyń”.

sterdy1.jpg

Rezerwat reprezentuje rzadkie wielogatunkowe lasy liściaste

sterdy.jpg

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Dębniak”

Rezerwat znajduje się we wschodniej części miasta Korczew. Celem jego ochrony jest zachowanie starodrzewia dębowego o charakterze naturalnym z licznymi pomnikowymi drzewami.

Utworzony został w 1978 roku na powierzchni 20,84 ha  w oddziale 137 uroczyska Dębniak Nadleśnictwa Sarnaki. Ta dąbrowa o cechach zbiorowiska naturalnego  położona jest na wyniosłości terenu ponad łąkami i polami doliny Bugu. Najstarsze drzewa z gatunków lipa drobnolistna i dąb szypułkowy liczą tu ponad 200 lat. Runo jest bogate w rzadkie i chronione gatunki: dziki bez koralowy, porzeczka alpejska, wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów, pierwiosnka wyniosła, ciemiężyk białokwiatowy, pięciornik biały, groszek czerniejący, gajowiec żółty, przytulia Schultesii, naparstnica, orlik pospolity, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały.

lepienik.jpg

dbniak.jpg

To dawny park dworski z zachowanymi sztucznymi stawami i kaskadami

dbniak1.jpg

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Przekop”

Rezerwat leśny o powierzchni 21,08 ha, utworzony w  1964 roku w gminie Korczew. Chroni naturalne  fragmenty żyznych i  wilgotnych lasów liściastych.

Drzewostan łęgowy wiązowo-jesionowy oraz olszowo-jesionowy  jest  reprezentowany przez: lipę, dąb, jesion, klon, wiąz, topolę i olszę.  Duży udział stanowią krzewy: porzeczka czerwona, leszczyna i dereń. W runie występuje: wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, jaskier kaszubski,  fiołek przedziwny,  kopytnik pospolity, pruchawica olbrzymia.

przekop.jpg

Kaskada  wodna fot. archiwalna NPK

przekop%20mapa.jpg

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski