05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Nowe publikacje upowszechniające wiedzę o przyrodzie Mazowsza

W celu zapoznania szerokiego odbiorcy z bogactwem przyrodniczym i kulturowym Mazowsza, a w szczególności regionu Puszczy Kozienickiej Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego zrealizował w br. dwa zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

W ramach zadania „Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego” powstały następujące publikacje:

 

III wydanie albumu „Puszcza Kozienicka Dziedzictwo”

–  nakład 700 egz.,

  

broszura „Kozienicki Park Krajobrazowy imienia profesora Ryszarda Zaręby”

–  nakład 2000 egz.,

 

 

folder „Rezerwaty przyrody Kozienickiego Parku Krajobrazowego”

– nakład 2000 egz.,

 

folder „Chrońmy płazy Kozienickiego Parku Krajobrazowego” – nakład 2000 egz.  

 

 

 

„Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 44.400,00 zł”

 

W ramach zadania  „Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza” wydane zostało czasopismo przyrodnicze „Kulon” rocznik 20/2015 – nakład 500 egz.  

 

 

Wydawany od roku 1996. „Kulon” publikuje oryginalne prace przyrodników (artykuły, krótkie notatki, sprawozdania) dokumentujące głównie stan fauny występującej na Mazowszu oraz zachodzące w nim zmiany.  Publikacja wydawana jest  wspólnie przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

 

 

„Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego  upowszechniającego wiedzę    

 o przyrodzie Mazowsza dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,

w kwocie  5 500,00 zł”

 


    Wydane w tym roku publikacje  wykorzystywane będą w bieżącej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, przekazane  zostaną  do bibliotek, szkół, uczelni wyższych, urzędów miast i gmin oraz innych instytucji.  


„Owady wokół nas” – warsztaty dla uczniów w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W dniach 16 – 18 czerwca uczniowie z trzech szkół z terenu Kozienickiego Parku Krajobrazowego uczestniczyli w warsztatach ekologicznych „Owady wokół nas – pożyteczne zapylacze”. 

Prowadzący warsztaty Pan dr hab. Zbigniew Kołtowski z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiadał o roli pszczół i dziko żyjących owadów w naszym środowisku,  o efektywności zapylania przez owady i zagrożeniach środowiskowych dla owadów. Podczas zajęć uczniowie samodzielnie wykonali świeczki z węzy pszczelej. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał domek dla trzmieli do umieszczenia we własnym ogrodzie, folder ze zdjęciami i opisem gatunków owadów zapylających oraz książeczkę „Hotele dla owadów”, która zawiera  propozycję 30 rodzajów domków dla owadów do samodzielnego wykonania. 

II wydanie książeczki „Płazy Puszczy Kozienickiej”

W ramach zadania „Pomagamy płazom – organizacja V edycji konkursu przyrodniczego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego” ukazało się II wydanie książeczki malowanki „Płazy Puszczy Kozienickiej”. 

 

 Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski