05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

loga-ue-2017-11.jpg

Unia Europejska

UE

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych realizuje dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość realizowanych dwóch projektów dofinansowana z UE: 3 180 773,58 pln.

Czytaj dalej...

logo-ue.png

logo-bip-2.png