09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: