05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC_0009
DSC_0496
DSC_0010
DSCN8807
DSC_0337
_0015533_rez.Jedlnia_fot.J.Tabor_KPK (2)
DSC09760
05.zima_KPK
DSCN1496
DSC_0230
SONY DSC
sobocinski
zima
DSC00048_Krzyżówka_fot.J.Tabor_KPK (2)
Łabędzie nieme
łoś
previous arrow
next arrow

Przyrodniczo – leśna ścieżka dydaktyczna „Nad Pacynką”

Ścieżkę wytyczono w Lesie Rajeckim, położonym w pobliżu miejscowości Rajec Poduchowny, przy trasie Radom – Kozienice.

Trasa ścieżki ma kształt pętli o długości 4,3 km i podzielona jest na 7 przystanków tematycznych (Hodowla lasu/ Przebudowa lasu/ Ols/ Dolina rzeki Pacynki/ Źródło św. Jana/ Buki/ Puszcza Kozienicka miejscem ochrony przyrody). Początek i koniec trasy znajduje się w miejscu postoju pojazdów na terenie leśnym przy drodze wojewódzkiej nr 737 (na skraju miejscowości Rajec Poduchowny,  po przeciwnej stronie posesji nr 160).

Ścieżka  wiedzie przez piaszczyste i suche wydmy śródlądowe oraz podmokłe obniżenia terenu. Podczas wędrówki można poznawać ciekawe siedliska przyrodnicze (łęgi nadrzeczne, olsy, grądy, zbiorowiska szuwarowe i ziołorośla) oraz żyjące tu cenne gatunki roślin (m. in. lilia złotogłów, skrzyp olbrzymi, wełnianka, listera jajowata, storczyk krwisty) i zwierząt    (m. in. zimorodek, kszyk, orzesznica, popielica). Drewniane kładki umożliwiają pokonanie podmokłych terenów towarzyszących malowniczej dolinie rzeki Pacynki oraz dotarcie na dno niszy źródliskowej. Na odwiedzających czekają tablice informacyjne zawierające przydatne informacje o otaczającym terenie   oraz terenowe gry dydaktyczne, a także wiata wyposażona w stoły i ławy oraz plansze edukacyjne.  Przy trasie ścieżki ustawiono stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci. Niewielka odległość od Radomia sprawia, że wielu jego mieszkańców wykorzystuje ten teren rekreacyjnie.

 

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/Pacynka{/gallery}

 

 

 

 

 

 

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne KPK

Ścieżka przyrodniczo – krajobrazowa w rezerwacie „Krępiec” (Krępiec Nature Reserve Trail)

Trasa ścieżki prowadzi m. in. malowniczymi skarpami wzdłuż potoków Brzeźniczka i Krępiec, gdzie względna różnica wysokości terenu dochodzi do kilkunastu metrów. W trakcie zajęć dydaktycznych można poznać różnorodność występujących tu gatunków i siedlisk oraz zasady gospodarki leśnej.

 

PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE


Krępiec Nature Reserve Trail

The path leads across the scenic embankments of Brzeźniczka and Krępiec Streams which rise up more than 10 metres above the water. During a guided tour you can learn about the diversity of species and habitats as well as the basics of forest management.

 

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne KPK

Ścieżka przyrodniczo – leśna w rezerwacie „Jedlnia” (Jedlnia Nature Reserve Trail)

czas przejścia ok. 2 godz.
początek przy tablicy informacyjnej z mapą trasy ścieżki, ustawionej obok bramy wjazdowej do Ośrodka Edukacji i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko
Trasa jest oznakowana biało zielonymi znakami i podzielona na 8 przystanków. W trakcie zajęć dydaktycznych na ścieżce można poznać ukształtowanie terenu, różnorodność występujących tu gatunków, siedlisk, zasady gospodarki leśnej oraz wpływ antropopresji na ekosystem lasu.

PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE


Jedlnia Nature Reserve Trail

Walking time: ca. 2 hours

The trail begins at the informational panel with the path’s map near the entrance to the Polish State Forests’ Centre for Education and European Integration in Jedlnia Letnisko. The trail is marked in green and has 8 informational panels. During a guided tour you can learn about the origins of the terrain here, the diversity of species and habitats, the basics of forest management as well as the effect of human development on the forest ecosystem.

Kategorie
Aktualności MZPK

Scenariusze

„Skrypt do zajęć przyrodniczych dla nauczycieli”

 

Do pobrania: 

  1. Co to jest pomnik przyrody?
  2. Porosty, jako przykład organizmów bioindykacyjnych
  3. Budowa warstwowa lasu
  4. Mieszkańcy lasu
  5. Poznajemy ptaki wodne w najbliższej okolicy
  6. Śladami zwierząt
  7. Poznajemy bezkręgowce wód śródlądowych
  8. Poznajemy roślinność związaną ze środowiskiem wodnym
  9. Poznajemy organizmy glebowe
  10. Mieszkańcy naszych łąk

 

 

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych mógł w 2011 roku, wydać publikację pt. „Skrypt do zajęć przyrodniczych dla nauczycieli”. Zawiera on 10 niezwykle ciekawych scenariuszy zajęć, pomocnych dla nauczycieli, którzy dzięki nim mogą przeprowadzać ciekawe lekcje nie tylko w klasie, ale także i w terenie. Skrypt rozprowadzany jest bezpłatnie nauczycielom biorącym udział w wycieczkach i zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, rozsyłany będzie też do bibliotek szkolnych i innych placówek edukacyjnych. Można go również pobrać z naszej strony internetowej.

Dziękujemy WFOŚiGW w Warszawie za wsparcie tego typu istotnych projektów związanych z edukacją ekologiczną.

 

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski