05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Obszary chronionego krajobrazu NPK

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu  obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Nadbużański Park Krajobrazowy (NPK) nie jest samotną wyspą i jest połączony z innymi formami ochrony obszarowej takimi jak Natura 2000 i Obszary Chronionego Krajobrazu (OCHK), które w województwie mazowieckim zajmują niemal 50 % powierzchni. W ten sposób stworzone zostały korytarze ekologiczne z sąsiednimi wschodnimi województwami.
Od zachodu w gminie Pułtusk otulina NPK enklawy narwiańskiej graniczy z Nasielsko-Karniewskim OCHK, a od wschodu rzeki Narwi Puszcza Biała łączy go z Doliną Bugu. Dolina Dolnej Narwi to obszar Natura 2000 powiązany z północnymi terenami chronionymi naszego kraju.
Od południa Dolina Liwca (południowo -zachodnia otulina NPK) łączy się z Siedlecko-Węgrowskim OCHK. Połączenie między  kompleksem głównym NPK, a enklawą korczewską uzupełnia Nadbużański OCHK  oraz Doliny Bugu i Nurca w województwie podlaskim.
Najbardziej wysunięty na wschód teren NPK enklawa korczewska graniczy bezpośrednio z Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu w województwie lubelskim.

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu pokrywa się częściowo z otuliną NPK  (od miejscowości Mołomotki Dwór do Sawice Bronisze) w gminie Repki (fot. 1, 2, 4, 6 ) oraz graniczy z terenem NPK w miejscowości Wasilew Szlachecki i Skrzeszew E (fot. 3, 5). Południową jego cześć stanowi enklawa w pobliżu miejscowości Dąbrowa (fot. 7, 8, 9). Na północy wypełnia lukę pomiędzy terenem NPK enklawą korczewską (gmina Repki) a gminą Sterdyń i Nur. Tu też łączy się z Obszarem Chronionego Krajobrazu  Doliny Bugu i Nurca (fot. 10, 11)

Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu łączy się z otuliną NPK poprzez obszar Natura 2000 (Dolinę Liwca i Ostoję  Nadliwiecką) w miejscowości Węgrów (fot. 1, 2). Obejmuje malowniczą dolinę rzeki Liwiec do Siedlec ( fot. 3, 4, 5, 6). Umożliwia połączenie NPK poprzez korytarze ekologiczne z innymi formami ochrony przyrody na terenie południowo-wschodniego Mazowsza.

Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu graniczy z otuliną NPK enklawy narwiańskiej w miejscowości  Klusek (fot. 1, 4, 5) oraz na odcinku Kleszewo-Lipa (fot. 2, 3) na północ od Pułtuska. Na południowej granicy enklawy narwiańskiej NPK (fot. 6, 7) łączy się z Warszawskim OCHK w pobliżu rezerwatu Dzierżenińska Kępa.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu graniczy z otuliną NPK enklawy narwiańskiej  w gminie Pokrzywnica (fot. 1, 6, 8 ). Obejmuje swoim zasięgiem rzekę Bug od miejscowości Popowo (fot. 3) na granicy Obszaru Natura 2000, ujście rzeki Bug do Zalewu Zegrzyńskiego w miejscowości Cupel (fot. 2) i skarpę rzeki Narew w Gąsiorowie (fot. 4). Graniczy z Nasielsko-Karniewskim OCHK i otuliną NPK w miejscowości Klusek (fot. 5, 7).

 

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski