05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Rośliny ChPK

Rośliny chronione w Chojnowskim Parku Krajobrazowym

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym stwierdzono występowanie roślin objętych ścisłą oraz częściową ochroną gatunkową, związanych z siedliskami typowo leśnymi, jak i łąkowymi, jak również roślin z czerwonej listy flory Polski.

Wśród lasów i borów do najciekawszych florystycznie należą grądy oraz olsy i łęgi.

Napotkać tu możemy orlika pospolitego Aquilegia vulgaris, lilię złotogłów Lilium martagon, gruszyczkę średnią Pyrola media czy miodownik melisowaty Melittis melyssophyllum.

Lasy liściaste i mieszane upodobały sobie także storczyki: kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, listera jajowata Listera ovata i gnieźnik leśny Neottia nidus-avis.

W Parku znajduje się izolowane stanowisko wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum – rośliny typowo porastającej wybrzeża, w Polsce występującej na północy i zachodzie kraju, w pozostałej części kraju rzadkiej. Wiciokrzew zobaczyć można w rezerwacie „Biele Chojnowskie”, spacerując ścieżką przyrodniczą „Gonna Sosna”. Nie ma pewności co do naturalności stanowiska, być może wiciokrzew jest pochodzenia antropogenicznego.

Z mchów w Parku znajdziemy stanowiska rokietnika pospolitego Pleurozium schreberi, a z widłaków widłaka goździstego Lycopodium clavatum i jałowcowatego Lycopodium annotinum. W borach sosnowych z łatwością natkniemy się na bielistkę siwą Leucobryum glaucum i płonnika pospolitego Plytrichium commune.

Najcenniejsze zbiorowisko łąkowe w Parku – obszar Natura 2000 Łąki Soleckie – pochwalić się może występowaniem goździka pysznego Dianthus superbus, centurii pospolitej Centaurium erythraea oraz czosnku kątowatego Allium angulosum.

Spośród ciekawych roślin warto wymienić także kąkol polny – niegdyś pospolity chwast zbożowy, a obecnie zamieszczony na czerwonej liście gatunków roślin w związku z nowoczesnym skuteczniejszym czyszczeniem nasion z „chwastów”, intensywnym nawożeniem oraz stosowaniem herbicydów.

W lesie bagiennym spotkać możemy bagno zwyczajne Rhododendron tomentosum.

Zaś na wodach Parku grzybienie białe Nymphea alba oraz salwinię pływającą Salvinia natans.

Spośród roślin chronionych, w Parku oraz na jego obrzeżach, najłatwiej jest spotkać porastające murawy, suche i piaszczyste okrajki oraz nieużytki, kocanki piaskowe Helichrysum arenarium. Niestety, wiele z tych terenów ruderalnych planowana jest pod zabudowę dla rozrastającej się bazy noclegowej stolicy. W ostatnim czasie stwierdziliśmy także okaz lilii bulwkowatej Lilium bulbiferum, która jednak jest tutaj poza naturalnym zasięgiem występowania i prawdopodobnie ma pochodzenie antropogeniczne.

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Rośliny ChPK

Flora Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym występuje wiele ciekawych gatunków roślin, zarówno leśnych jak i łąkowych (około 15% powierzchni Parku to siedliska otwarte).

W Parku stwierdzono występowanie 698 gatunków roślin naczyniowych, w tym 25 roślin objętych ochroną prawną, opisanych w osobnym artykule.

W lasach liściastych i mieszanych szczególnie piękne są wiosenne geofity, takie jak przylaszczka pospolita, zawilec gajowy, barwinek pospolity, ziarnopłon wiosenny, fiołek leśny, konwalia majowa, konwalijka dwulistna czy też szczawik zajęczy.

Latem runo leśne porastają m.in. glistnik jaskółcze ziele, gwiazdnica wielkokwiatowa, pszeniec gajowy, niecierpek pospolity, przytulia czepna, bodziszek cuchnący czy śledziennica skrętolistna.

W suchszych borach sosnowych z łatwością napotkamy borówki czernicę i brusznicę, wrzos zwyczajny czy żarnowiec pospolity.

Zaś w borach bagiennych należącą do wątrobowców porostnicę wielokształtną, mech torfowiec, borówkę bagienną czy wełniankę.

Na chojnowskich wodach zaobserwujemy strzałkę wodną, grążel żółty, osokę aloesowatą, żabieniec babkę wodną czy jeżogłówkę gałęzistą a nad brzegami zbiorników psiankę słodkogórz czy lepiężnik różowy.

Na wilgotnych łąkach spotkać tu można czarcikęs łąkowy, rutewkę żółtą, rutewką wąskolistną, krwiściąg lekarski, kuklik zwisły, siedmiopalecznik błotny, wiązówkę błotną, trzęślicę modrą, kosaćca żółtego i firletkę poszarpaną.

Na szczególną uwagę zasługuje krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis – roślina żywicielska larw chronionych motyli: modraszka telejusa Maculinea teleius i modraszka nausitousa Maculinea nausithous.

Murawy zaś porastają jasieniec piaskowy i przetacznik kłosowy, jak również objęte częściową ochroną gatunkową kocanki piaskowe.

Rośliny ruderalne:

Fot. Andrzej Kozłowski, Archiwum MZPK (Katarzyna Kozłowska & Małgorzata Siuta)

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Rośliny ChPK

Rośliny inwazyjne w Chojnowskim PK

Wraz z wzrostem mobilności człowieka na kuli ziemskiej wzrosła także mobilność niektórych gatunków roślin i zwierząt. Niestety, w swoich nowych środowiskach, niektóre z nich rozmnażają się ponad miarę i zachowują się jak gatunki inwazyjne.

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin inwazyjnych:

 1. chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli
 2. czeremcha amerykańska Padus serotina
 3. dąb czerwony Quercus rubra
 4. dwurząd murowy Diplotaxis muralis
 5. jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica
 6. klon jesionolistny Acer negundo
 7. kolczurka  klapowana Ecinocystis lobata
 8. łubin trwały Lupinus polyphyllus
 9. moczarka kanadyjska Elodea canadensis
 10. nawłoć późna Solidago gigantea
 11. nawłoć kanadyjska Solidago canadensis
 12. niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora
 13. owies głuchy Avena fatua
 14. przetacznik perski Veronica persica
 15. przymiotno białe Erigeron annuus
 16. przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis
 17. robinia akacjowa Robinia pseudacacia
 18. róża pomarszczona Rosa rugosa
 19. rudbekia naga Rudbeckia lacinata
 20. sit chudy Juncus tenuis
 21. słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus
 22. sumak octowiec Rhus typhina
 23. szarłat szorstki Amaranthus retroflexus
 24. szczaw omszony Rumex confertus
 25. szczawik żółty Oxalis fontana
 26. uczep amerykański Bidens frondosa
 27. winobluszcz zaroślowy Parthenocissus inserta
 28. włośnica sina Setaria pumila
 29. włośnica zielona Setaria viridis
 30. żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora
 31. żółtlica owłosiona Galinsoga ciliata

Na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przeczytać można więcej o inwazyjnych gatunkach obcych w Polsce.

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Grzyby ChPK

Grzyby Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym stwierdzono występowanie 105 gatunków grzybów, w tym 12 gatunków workowców i 93 podstawczaków.

Dwa gatunki: smardz jadalny Morchella esculenta oraz ozorek dębowy Fistulina hepatica są objęte częściową ochroną gatunkową. Sześć gatunków z mykoflory Parku znajduje się na krajowej czerwonej liście grzybów:

 1. Smardz jadalny Morchella esculenta – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 2. Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea – kategoria V (gatunek narażony);
 3. Ozorek dębowy Fistulina hepatica – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony),
 4. Piaskowiec kasztanowaty Gyroporus castaneus – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 5. Piaskowiec modrzak Gyroporus cyanescens – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 6. Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparassis crispa – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 7. Trzęsak listkowaty Phaeotremella foliacea – kategoria I (gatunek o nieokreślonym zagrożeniu).

Grzyby chronione i zagrożone:

Pozostałe gatunki grzybów Chojnowskiego Parku Krajobrazowego:

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Grzyby ChPK

Porosty Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym występują 53 gatunki porostów.

Wśród stwierdzonych porostów 3 gatunki uznane są za zagrożone, 3 objęte ochroną częściową i 1 gatunek objęty ochrona ścisłą.

Gatunki chronione ściśle:

 • Chrobotek alpejski Cladonia stellaris – w Polsce występuje w górach oraz w północno-wschodniej części kraju, gatunek zagrożony wymarciem (EN)

Gatunki chronione częściowo:

 1. Chrobotek leśny Cladonia arbuscula – pospolicie w borach sosnowych Parku;
 2. Chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina – pospolicie w borach sosnowych Parku;
 3. Płucnica islandzka Cetraria islandica – rzadko w borach sosnowych Parku.

Gatunki zagrożone:

 1. Płucnica islandzka Cetraria islandica – gatunek narażony na wymarcie (VU);
 2. Mąkla tarniowa Evernia prunastri – gatunek bliski zagrożenia (NT), na terenie Parku obficie porasta korę drzew liściastych, głównie dębów w zbiorowiskach grądowych.
 3. Literak właściwy Graphis scripta – gatunek bliski zagrożenia (NT), charakterystyczny jest dla gładkiej kory, zwłaszcza buków i grabów. Uważany jest za gatunek leśny. W Parku występuje rzadko na grabach w zbiorowiskach grądowych.

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Grzyby ChPK

Śluzowce Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Śluzowce Chojnowskiego Parku Krajobrazowego są bardzo słabo poznane.

Poniżej przedstawiamy kilka gatunków do tej pory zinwentaryzowanych w Parku.

Wykwit zmienny piankowaty Fuligo septica

Zlepniczek walcowatyTubifera ferruginosa

Samotek zmienny Reticularia lycoperdon

Inne śluzowce

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

W miesiącu czerwcu i lipcu 2012 roku przeprowadziliśmy pielęgnację pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Do najpilniejszych zabiegów została wytypowana Aleja Lipowa, znajdująca się w miejscowości Łoś, gmina Prażmów. Jest to zabytkowa aleja drzew składająca się z pięćdziesięciu drzew: lip drobnolistnych, kasztanowców oraz dębu szypułkowego.

Aleja Lipowa wpisana jest jako pomnik przyrody, na podstawie Rozporządzenia nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu piaseczyńskiego. Pozycja nr 145 w załączniku do Rozporządzenia nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Pielęgnacja tak niezwykle cennego pomnika przyrody nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania środków Gminy Prażmów. Za wsparcie finansowe w realizację przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Pruszczykowi – Wójtowi Gminy Prażmów.

Pielęgnacja pomnika przyrody poległa na przeprowadzeniu cięć sanitarnych i korygujących wraz z zastosowaniem wiązań statycznych i dynamicznych, w celu zabezpieczenia koron drzew. Usunięte zostały gałęzie suche, krzyżujące się lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Przywrócenie alei dawnej świetności wymagało również zastosowania nasadzeń kompensacyjnych w ilości czterech sztuk. Przywrócono tym samym dawny układ drzew, stosując jako gatunek uzupełniający lipę drobnolistną.

Przypominamy, że świetność alei lipowej staramy się przywrócić od roku 2011, kiedy to wykonaliśmy dwa zabiegi ograniczające populację szrotówka kasztanowcowiaczka, który jest głównym zagrożeniem dla aparatu asymilacyjnego kasztanowców.

Niezwykle cieszy nas zainteresowanie i aprobata podejmowanych przez nas działań, którą w trakcie przeprowadzania zarówno zabiegów ograniczających ilość szrotówka kasztanowcowiaczka, jak i pielęgnacji drzew wyrażali okoliczni mieszkańcy.

{gallery}parki/chojnowski-park-krajobrazowy/przyroda/rosliny/pielegnacja{/gallery}

prazmow2.jpg

logo_fundusz.gif

„Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35.668,00 zł”

Ochrona zabytkowej alei drzew przed szkodnikami

 W 2011 roku na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego prowadzone były zabiegi mające na celu ochronę i poprawienie kondycji drzew rosnących w zabytkowej Alei Lipowej w Łosiu, w gminie Prażmów. Aleja drzew posiada status pomnika przyrody i złożona jest łącznie z 50 drzew, wśród których możemy wyróżnić: 29 lip drobnolistnych, 20 kasztanowców i 1 dąb szypułkowy.

W dniu 18 kwietnia 2011 r. na terenie miejscowości Łoś wykonaliśmy zabieg ochronny przeciw szkodnikowi niszczącemu drzewa z rodzaju Kasztanowiec. Zabieg ten wykonany został przy pomocy bezbarwnej folii rozciągliwej oraz specjalnego kleju biodegradowalnego. Techniczne wykonanie zabiegu polegało na owinięciu drzew folią na wysokości ok. 1 metra od gruntu, a następnie położeniu kleju na folię. Zabieg ochronny został wykonany na dziewiętnastu kasztanowcach oraz jednej lipie drobnolistnej, ze względu na stykające się korony drzew. Na jednym kasztanowcu nie wykonano zabiegu ochronnego ze względu na to, iż drzewo obumarło.

1.jpg

2.jpg

 Drzewa zabezpieczone przed Szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem

 

Działania w celu ochrony drzew zostały podjęte ze względu na coraz większe zagrożenie wywołane przez szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) – motyla z rodziny kibitnikowatych (Gracillariidae), którego imago w na przełomie miesiąca kwietnia i maja rozpoczyna swój cykl życiowy. Po pniu drzewa owad dostaje się w korony, po czym składa jaja na spodniej stronie liścia – tuż przy nerwach. Po niedługim czasie z jaj rozwijają się larwy, które żerują wewnątrz liścia, co uwidacznia się w postaci brązowych plam. Doprowadza to do ograniczenia możliwości prowadzenia przez drzewo procesu fotosyntezy. Jesienią larwa wraz z liściem opada na glebę i tworzy poczwarkę, która zimuje, aby na wiosnę mogła się z niej wylęgnąć postać dorosła. Wykonany zabieg ma na celu ograniczenie populacji dorosłych osobników, co spowoduje mniejsze straty w ulistnieniu drzew.

W dniach 22 i 23 listopada 2011 r. wykonaliśmy kolejny zabieg ochronny przeciw szkodnikowi Szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi. Zabieg polegał na zgrabieniu opadłych liści kasztanowców i ich spaleniu. Dzięki tego rodzaju zabiegowi unieszkodliwiliśmy owady w formie poczwarek.

 Warto nadmienić, że grabienie i palenie liści drzew z rodzaju Kasztanowiec jest jak do tej pory najskuteczniejszą poznaną metodą ograniczania populacji szrotówka. Pozwoliło ono na pozbycie się poczwarek, z których w kwietniu przyszłego roku miały wylęgnąć się postacie dorosłe owada, aby ponownie złożyć jaja na spodniej stronie liści. Należy pamiętać, że grabienie i palenie liści nie wyeliminuje problemu „liściożernego” owada, ale w dużym stopniu spowolni jego rozwój. Z tego powodu na wiosnę przeprowadzimy kolejny zabieg polegający na lepowaniu dolnej części pni. Do kleju znajdującego się na lepach będą przyklejać się postacie dorosłe szrotówka.

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 

Współwykonawca:

prazmow2.jpg

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski