05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Gospodarstwo edukacjyno-ekologiczne Zwierzyniec

Gospodarstwo edukacyjno-ekologiczne Zwierzyniec to tzw. zagroda węgierska dla dzieci i dorosłych, zlokalizowana w Nowym Prażmowie.

Zagroda zaprasza turystów indywidualnych, szkoły oraz firmy na wypoczynek na łonie przyrody, w towarzystwie węgierskich ras zwierząt hodowlanych. Gospodarstwo prowadzi edukację na temat rolnictwa ekologicznego, produkcji żywności oraz zdrowym żywieniu.

Więcej informacji: http://www.zagrodazwierzyniec.pl/ 

https://www.facebook.com/zagrodazwierzyniec

{gallery}parki/chojnowski-park-krajobrazowy/turystyka-i-rekreacja/gospodarstwa-agroturystyczne/zwierzyniec{/gallery}

Zizi Zielony Zakątek

Zizi Zielony Zakątek oferuje pokoje gościnne w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w miejscowości Baniocha, gmina Góra Kalwaria.

Dodatkowo, w Zizi Zielonym Zakątku można uprawiać jazdę konną. 

Więcej informacji: http://www.zizi.waw.pl/

{gallery}parki/chojnowski-park-krajobrazowy/turystyka-i-rekreacja/gospodarstwa-agroturystyczne/zizi-zielony-zakatek{/gallery}

Fot. Zizi Zielony Zakątek

Wioska Pod Kogutem

Wioska Pod Kogutem to ośrodek dla rodzin z dziećmi, położony w Chojnowskim Parku Krajobrazowym pod Warszawą (w Krępie koło Zalesia Górnego). Posiada hotel, naukę jazdy konnej, mini zoo, plac zabaw oraz dobrą kuchnię.

Wioska Pod Kogutem organizuje zimowiska, zielone szkoły, imprezy okolicznościowe dla rodzin (Wielkanoc na wsi, Boże Narodzenie na wsi) oraz imprezy firmowe.

Strona internetowa Wioski Pod Kogutem: http://podkogutem.pl/

{gallery}parki/chojnowski-park-krajobrazowy/turystyka-i-rekreacja/gospodarstwa-agroturystyczne/wioska-pod-kogutem{/gallery}

Fot. Wioska Pod Kogutem

Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. jest zbiorem obszarów obejmujących „zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym – ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”.

Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki – fauna, flora lub obiekty przyrody nieożywionej.

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.

„Skarpa oborska”

 • rok utworzenia – 1981
 • powierzchnia – 15,65 ha
 • typ – krajobrazów ekologicznych/lasów i borów (Ke/L)

Położony w gminie Konstancin pomiędzy Uzdrowiskiem Konstancin i wsią Słomczyn. Chroni bogato urzeźbioną skarpę pradoliny Wisły porośniętą wielogatunkowym lasem liściastym.

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Łoś”

  • rok utworzenia – 1989
  • powierzchnia – 11,02 ha
  • typ – fitocenotyczny/lasów i borów (Fi/L)

  Na południu chojnowskiego parku Krajobrazowego, przy drodze łączącej miejscowości Łoś i Piskórka, leży utworzony w 1989 roku rezerwat Łoś. Obejmuje on obszar 11,02 ha i położony jest w gminie Prażmów, w Uroczysku Łoś. Rezerwat chroni fragment lasu o charakterze naturalnego wilgotnego niskiego grądu czyśćcowego Tilio-Carpinetum stachyetosum porastającego niewielkie wilgotne i żyzne zagłębienie w terenie. W drzewostanie przeważa nawet 80-100 -letni dąb szypułkowy z domieszką brzozy brodawkowatej i osiki. Na podszyt składają się kruszyna, dereń, trzmielina, świerk pospolity, wiąz polny i wiąz szypułkowy. W runie leśnym zaobserwowano leśne storczyki grądowe – listerę jajowatą, podkolan biały i kruszczyk szerokolistny. Z mniej spektakularnych roślin spotkać tu można konwalijkę dwulistną, konwalię majową, gwiazdnicę pospolitą, niecierpka pospolitego i marzankę wonną. W przeszłości próbowano osuszać teren rezerwatu w celu zwiększenia produkcyjności drzewostanu, czego pozostałością są płytkie rowy melioracyjne.

  Przez rezerwat przebiega szlak pieszy żółty biegnący z Piaseczna do Prażmowa, nieopodal biegnie również szlak zielony z Konstancina do Złotokłosu.

 

 

 

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Biele Chojnowskie”

 • rok utworzenia – 1979
 • powierzchnia – 14,1 ha
 • typ – florystyczny/lasów i borów (Fl/L)

Położony w gminie Piaseczno na północnym skraju Uroczyska Biele. Utworzony w celu ochrony naturalnego bogatego stanowiska wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum), rośliny rosnącej w pasie przymorskim i będącej na Mazowszu osobliwością przyrodniczą o niezbadanym pochodzeniu. W rezerwacie chronione są również fragmenty naturalnego lasu łęgowego.

 

 

 

 

Kategorie
Bez kategorii

„Łyczyńskie olszyny”

 • rok utworzenia – 1982
 • powierzchnia – 25,38 ha
 • typ – fitocenotyczny/lasów i borów (Fi/L)

Położony w gminie Konstancin–Jeziorna pomiędzy miejscowościami Obory i Łyczyn. Został utworzony w celu ochrony pozostałości lasów łęgowych w dolinie Wisły, w niewielkim stopniu przekształconych przez człowieka. Na szczególną uwagę zasługują zabagnione obniżenia terenu o podłożu torfowym ze zbiorowiskami zarośli kruszynowo-wierzbowych z bogatym runem roślin hydrofilnych.

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Skarpa Jeziorki”

 • rok utworzenia – 1994
 • powierzchnia – 7,13 ha
 • typ – krajobrazów ekologicznych/lasów i borów (Ke/L)

Położony w gminie Prażmów, na zachodnim brzegu rzeki Jeziorki w Uroczysku Park.Głównym obiektem ochrony stał się położony na urzeźbionej skarpie Jeziorki drzewostan parkowy o charakterze leśnym z zasługującymi na uwagę pomnikowymi bukami, wiązami, modrzewiami i dębami.

 

 

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Łęgi Oborskie”

 • rok utworzenia – 1981
 • powierzchnia – 48,31 ha
 • typ – krajobrazów ekologicznych/lasów i borów (Ke/L)

Położony w gminie Konstancin – Jeziorna w bliskim sąsiedztwie Uzdrowiska Konstancin, graniczy z zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym w Oborach. Obiektem ochrony jest łęg jesionowo–wiązowy, pozostałość naturalnej szaty roślinnej doliny Wisły.

 

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski