05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

O parku

Chojnowski Park Krajobrazowy jest jednym z dwóch parków krajobrazowych leżących blisko Warszawy. Utworzony został 7 czerwca 1993 roku na terenie 5 gmin: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów i Tarczyn w celu ochrony cennego kompleksu Lasów Chojnowskich, doliny rzeki Jeziorki i pradoliny Wisły z malowniczą skarpą oraz rezerwatami.

Wraz z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym i Kampinoskim Parkiem Narodowym pełni ważną funkcję klimatotwórczą dla Warszawy. Te cenne, biologicznie czynne tereny stanowią przeciwwagę dla zurbanizowanej aglomeracji warszawskiej.

Położony na lewym brzegu Wisły Chojnowski Park Krajobrazowy zajmuje tereny płaskie, rzadko urozmaicone niewielkimi wzniesieniami pochodzenia wydmowego. Cennymi elementami krajobrazu tego terenu jest dolina rzeki Jeziorki wraz z dopływami: rzeką Zieloną i Tarczynką. Niestety, część bagiennych jeziorek, które wzbogacały ekosystemy leśne oraz krajobraz powoli zanika.

{gallery}parki/chojnowski-park-krajobrazowy/o-parku{/gallery}

Większość powierzchni Parku zajmują lasy. W przeważającej części są to bory mieszane, z przewagą sosny i udziałem dębu, brzozy i lipy. Na żyźniejszych glebach występują grądy, z przewagą dębu szypułkowego, z domieszką grabu i sosny, czasem lipy i osiki. W zespołach tych często spotyka się leśne drzewa owocowe takie jak: jabłoń płonka, grusza polna i czeremcha. W dolinach rzek można spotkać fragmenty lasów łęgowych. W składzie gatunkowym lasów spotkać też można pojedyncze buki, prawdopodobnie wprowadzone sztucznie.

W dolinach rzek rosną olchy, jesiony, wiązy szypułkowe i polne. Wśród drzew iglastych dominuje sosna, uzupełniana przez świerk pospolity i modrzew europejski. Ciekawostką botaniczną Parku jest stanowisko wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum (objęte ochroną rezerwatową w rezerwacie ,,Biele Chojnowskie”).

Cennym elementem krajobrazu jest dolina rzeki Jeziorki. Znajdujące się tam łąki i pastwiska, ciągle użytkowane rolniczo, stanowią dogodne miejsce dla zwierząt związanych z terenami podmokłymi. Nad Jeziorką można spotkać polujące zimorodki oraz wydrę, a w jej wodach żyje około 20 gatunków ryb, wśród nich pstrąg potokowy i miętus.

W Parku gnieździ się około 100 gatunków ptaków, a na szczególną uwagę zasługuje kompleks stawów w Żabieńcu. Można tutaj zaobserwować między innymi: tracze nurogęsi, perkozy zauszniki i perkozy rdzawoszyje, perkozki, cyraneczki, wąsatki, remizy, a nawet bociany czarne. W pobliżu stawu znajduje się kompleks wypoczynkowy ,,Zimne Doły”, dostępny dla turystów w ciągu całego roku. Są tam miejsca na ogniska, zadaszone wiaty, plac zabaw dla dzieci i parking leśny. W pobliżu znajduje się leśna ścieżka edukacyjna oznaczona tablicami informacyjnymi.

Od 2011 Chojnowski Park Krajobrazowy koordynuje akcję czynnej ochrony płazów, polegającą na ich przenoszeniu przez ruchliwy fragment drogi w okolicy Głoskowa i Zalesia Górnego. Uczniowie ze szkół w Głoskowie, Zalesiu Górnym i okoliczni mieszkańcy rozstawiają płotki zapobiegające wejściu płazów na drogę, a następnie przenoszą je na drugą stronę jezdni. W przeszłości wędrujące na gody płazy często ginęły pod kołami samochodów. Dzięki pomocy lokalnych społeczności, w tym uczniów lokalnych szkół, corocznie przez drogi przenoszonych jest kilka tysięcy płazów. Wśród nich są między innymi: grzebiuszki ziemne, rzekotki drzewne, kumaki nizinne oraz ropuchy szare.

Dzięki swoim walorom przyrodniczym i krajobrazowym, Chojnowski Park jest chętnie odwiedzany przez turystów. Z myślą o nich wyznaczono tu siedem znakowanych szlaków turystycznych oraz sieć ścieżek dydaktycznych – zarówno pieszych, jak i rowerowych.

https://www.youtube.com/watch?v=-bCJjmCqUh4

Fot. archiwum MZPK

 

 

Kategorie
Najciekawsze obiekty BPK

Kościoły, pałace i dwory

Istotną funkcją BPK jest ochrona i popularyzacja walorów kulturowych terenu. Na opisywanym obszarze dostrzegamy strzeliste sylwetki kościołów w Bądkowie Kościelnym, Sikorzu, Siecieniu, Starej Białej i w Brwilnie. Wiele uwagi warto poświęcić dworkom i parkom podworskim. Szczególnie interesujący jest wspaniale odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy w Srebrnej,

stanowiący obecnie ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy Petrochemii. Klasyczny dworek z połowy XIX wieku w Sikorzu wart jest uwagi chociażby z tego powodu ,iż u ostatnich właścicieli Sikorza- Piwnickich gościły w okresie międzywojennym m.in. takie sławy jak: Julian Tuwim, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Antoni Słonimski. Tu Tuwim napisał „Bal w operze” a piękną naturalną scenerię tej „Mazowieckiej Szwajcarii”, jak niektórzy zwą tę okolicę, wykorzystano do nakręcenia głośnego przed wojną filmu „Znachor”.

Kategorie
Najciekawsze obiekty BPK

Informacje dodatkowe

Położenie i dostępność komunikacyjna terenu BPK sprawiają, że jest on bardzo popularnym terenem turystycznym i edukacyjnym. Park stwarza możliwości realizacji różnych form turystki kwalifikowanej. Wzdłuż Skrwy przebiega szlak turystyczny, umożliwiający wędrówkę po bardziej niedostępnych fragmentach terenu. Rzeka Skrwa stanowi finezyjny i ciekawy szlak dla spływów kajakowych i uprawiania wędkarstwa. Doskonałą bazę dla sportów żeglarskich stanowi harcerska stanica wodna położona na nabrzeżu Wisły, w sąsiedztwie Parku.

Kategorie
O parku ChPK

About the Park (ChPK)

Chojnowski Landscape Park is one out two our parks which lie directly in the proximity of Warsaw.
Is was created on 7th June 1993 on the land belonging to five municipalities: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów and Tarczyn, in oder to protect Chojnów Forest Complex, Jeziorka River Valley and a fragment of Vistula River Valley with its former embankments and numerous nature reserves.

The Park is situated on Vistula’s left riverbank, its surface is mostly flat with occasional small sanddunes. An especially valuable element of its landscape is Jeziorka River Valley with its tributaries: Zielona and Tarczynka. Unfortunately, many small swamps which enrich the forest landscape are currently disappearing.

Most prominent habitat type in the Park is forest, namely mixed deciduous and coniferous forest stands with pines, oaks, birches and linden trees. Richer soils are vegetated by oak-hornbeam forests with occasional pines, lindens and aspens. Fruit trees such as crab apples, wild pears and bird cherries can oftentimes be found here. River valleys shelter fragments of riparian forests. Solitary beech trees were most likely planted here.

Alders, ahes and elms (field and European white elm) grow in river valleys. Coniferous trees which occur here are predominantly pines, spruces and larch trees. The Park is also home to an isolated stand of European honeysuckle – a plant which normally occurs in coastal areas – protected in „Biele Chojnowskie” nature reserve.

Jeziorka River Valley with the surrounding meadows and pastures which are still in agricultural use is an important habitat for waterfowl and mammals. Kingfishers and otters hunt here; Jeziorka’s waters are populated by circa 20 species of fish such as river trout and burbot.

Around 100 bird species nest in the Park. Among the most important bird habitats are Żabieniec Fishponds where common goosanders, black and red-necked grebes, little grebes, Eurasian teals, bearded reedlings, Eurasian penduline tits and black storks can be watched. A nearby recreational complex „Zimne Doły” is accessible to tourists all year round. It has designated campfire places, shelters, a playground for children and a parking place. A marked educational nature trail runs next to it.

Since 2011 the Park has been coordinating amphibian conservation activities. Every spring season children from cooperating schools in Głosków and Zalesie Górne carry amphibians across two busy roads in order to lower accidental mortality as migrating apmhibians are increasingly being run over by cars. The Park coordinates erecting of fences along the problematic road sections and placing bucket traps, while schoolchildren and local inhabitants carry out the job of carring amphibians to the other side of the road three times a day. Thanks to their help, several thousands od amphibians are saved each year. Among them are spadefoot toads, tree frogs, European fire bellied toads and common toads.

Thanks to its natural and landscape values the Park is frequented by numerous tourists. Seven walking paths as well as eduactional trails and cycling paths have been designated for them.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski