05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

„Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego”

 

 • rok utworzenia – 1952;
 • powierzchnia – 113,56 ha;
 • typ – fitocenotyczny / lasów i borów (Fi/L);

Leży w granicach dzielnicy Warszawa-Wawer. Drzewostan lipowo-dębowy i sosnowo-dębowy charakterystyczny niegdyś dla Mazowsza. Chroni dobrze zachowany fragment naturalnego lasu liściastego i mieszanego. Z roślin rzadkich i chronionych występuje tu lilia złotogłów oraz konwalia majowa. Rezerwat jest ostoją zwierząt rzadko spotykanych w okolicach Warszawy np. borsuka i kuny leśnej oraz ptaków: dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, myszołowa zwyczajnego i jastrzębia gołębiarza.

 

Rez Sobieskiego (2).JPG

Mapka:

las_sobieskiego.gif

„Świder”

 • rok utworzenia – 1978;
 • powierzchnia – 238 ha;
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / wód śródlądowych (BF/W)
 • otwarty dla ruchu turystycznego pod warunkiem stosowania się do obowiązujących tu przepisów.

Leży w obszarze miast: Otwocka i Józefowa oraz gmin Wiązowna i Kołbiel (w strefie ochronnej Parku). Obejmuje dolny i środkowy odcinek doliny Świdra i dolny odcinek Mieni. W skład rezerwatu wchodzą pasy szerokości 20 m, znajdujące się po obu stronach koryt rzecznych. Objęte ochroną doliny rzek Świdra i Mieni z licznymi zakolami i przełomami zachowują swój naturalny charakter i wyróżniają się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Nad wodą można zobaczyć zimorodka i jaskółki brzegówki, które w rezerwacie znalazły odpowiednie miejsce do zakładania gniazd.

swider.jpg

2012-01-28 006.jpg

świder.JPG

„Mszar Pogorzelski”

 • rok utworzenia – 1987
 • powierzchnia – 35,32 ha
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / torfowisk (BF/T)

Znajduje się na wschód od Otwocka. Miał chronić torfowiska typu wysokiego i przejściowego oraz towarzyszące im wydmy z charakterystyczną florą i fauną. Obecnie w wyniku zmian poziomu wód gruntowych można zaobserwować sukcesję roślin.

Pogorzelski mszar.jpg

Mapka:

pogozelski_mszar.gif

„Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego””

 • rok utworzenia – 1977
 • powierzchnia – 20,97 ha
 • typ – faunistyczny / mieszany (Fn/M)
 • zamknięty dla ruchu turystycznego; dopuszczony do zwiedzania po czarnym szlaku turystycznym i ścieżce dydaktycznej „Łabędzim szlakiem”, które prowadzą do punktu widokowego.

Leży na wschód od Karczewa. Jego centralną część zajmuje płytkie jezioro potorfowe o powierzchni 7 ha porośnięte roślinnością wodną. Wokół jeziora znajdują się zespoły leśne charakterystyczne dla terenów torfowiskowych i podmokłych. Bogatą faunę można obserwować z punktu widokowego, do którego prowadzi czarny szlak.

8.jpg

DSC09427.JPG

 

na_torfach.gif

„Bagno Bocianowskie „

 • rok utworzenia – 1982
 • powierzchnia – 68,98 ha
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / mieszany (BF/M)

Znajduje się na północny-wschód od Celestynowa. Chroni zbiorowiska leśne na terenach wydmowych i torfowiskowych. Występują tu bory świeże, wilgotne, mieszane, bagienne ze stanowiskami roślinności bagiennej i torfowiskowej. Niewielkie jeziorka są pozostałością po dawnej eksploatacji torfu. Rośnie tu m.in.: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna i borówka bagienna. Rezerwat jest ostoją zwierzyny m.in.: łosi, dzików, saren, lisów oraz wielu gatunków ptaków chronionych w tym żurawia.

bb.jpg

boc bag.jpg

 

Mapka :

bocianowskie_bagno.gif

„Grądy Celestynowskie”

 

 • rok utworzenia – 1987
 • powierzchnia – 8,35 ha
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / lasów i borów (BF/L)

Leży na północ od Celestynowa. Chroni dobrze zachowany fragment grądu ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. W drzewostanie występują m.in.: dąb szypułkowy, brzoza, osika, lipa drobnolistna, grab. W bogatym, charakterystycznym dla zespołów grądowych runie występuje m.in.: kopytnik, turówka leśna, groszek czerniejący i turzyca drżączkowata.

IMG_8654.jpg

Rez Grądy Celestynowskie (2).JPG

Mapka :

celestynowski_grad.gif

„Żurawinowe Bagno”

 

 • rok utworzenia – 1994
 • powierzchnia – 2,33 ha
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / torfowisk (BF/T)

Zlokalizowany jest w granicach administracyjnych wsi Regut, przy trasie tranzytowej Góra Kalwaria – Mińsk Mazowiecki (gm. Celestynów). W granicach rezerwatu znalazł się fragment torfowiska przejściowego wraz z charakterystyczną florą i fauną oraz otaczające je bory bagienne i wilgotne.

celestynowski%20grd.jpg

 

Mapka:

zurawinowe_bagno.gif

„Czarci Dół”

 • rok utworzenia – 1983
 • powierzchnia – 8,75 ha
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / torfowisk (BF/T)

Leży na zachód od wsi Zabieżki (gm. Celestynów). Szczególnej ochronie podlega tu torfowisko wysokie wraz z otaczającymi go fragmentami borów sosnowych świeżych i wilgotnych. Na niewielkich powierzchniach zachował się bór bagienny z charakterystycznymi karłowatymi parasolowatymi sosnami. Małe jeziorka są pozostałością po dawnej eksploatacji torfu. Roślinność jest tu typowa dla torfowisk, a niedostępne dla człowieka tereny są ostoją m.in.: łosia, płazów i gadów.

Rez Czarci Dół.JPG

Mapka 

czarci_dol_i_szerokie_bagno.gif

Łącznik (Celestynów – Kołbiel)

Długość trasy: 10,5 km

Czas przejścia: czas przejazdu rowerem ok. 1,5 godziny (uwzględniając postoje na punktach dydaktycznych, trzeba doliczyć jeszcze ok. godzinę).

Wiek uczestników: od IV SP

Dojazd/Powrót – PKP Celestynów/Kołbiel

Dostępna cały rok

 

Ścieżka przyrodnicza rozpoczyna się na stacji PKP w Celestynowie, a kończy przy Kościele pw. Świętej Trójcy w Kołbieli. Biegnie zarówno przez tereny leśne, jak i łąkowe. Ścieżka przebiega przez rezerwat krajobrazowy Świder, ukazując piękno i naturalny charakter tej rzeki. Na wycieczkę warto zabrać lornetkę, gdyż dolina Świdra jest miejscem występowania wielu gatunków ptaków. Można się tu także natknąć na ślady i tropy wielu zwierząt mi.in: bobra, wydry, lisa, sarny, czy zająca. Oprócz aspektu przyrodniczego zawiera też element historyczny – pałac Zamoyskich w Kołbieli. Na ścieżce znajduje się wiata turystyczna, w której można odpocząć podczas wycieczki.

 

 

 

Na ścieżce znajduje się następujące punkty dydaktyczne:

    1. Grzyby jadalne
    2. Sowy – nocni drapieżcy
    3. Pałac Zamoyskich w Kołbieli
    4. Kwiaty okrytonasienne
    5. Motyle dzienne
    6. Rezerwat Świder
    7. Mapa z przebiegiem trasy ścieżki
    8. Rezerwat Świder

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski