05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Zadania 2017 r.

logo_fundusz.gif

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansuje  w 2017 roku następujące zadania:

l.p

Nazwa zadania – 2017 rok

Kwota
dotacji
(w zł)

Data
zamieszczenia

 1.

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu północnej części powiatu płockiego i Miasta Płocka

9.000,00

27.04.2017 r.

 2.

Organizacja XXVII edycji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym.

9.900,00

27.04.2017 r.

 3.

Organizacja XXIV edycji konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik-Zima 2017”w Kozienickim Parku Krajobrazowym.

11.900,00

27.04.2017 r.

 4.

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku krajobrazowego im. Czesława Łaszka

15.000,00

27.04.2017 r.

5.

Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”

11.000,00

21.06.2017 r.

6.

Organizacja XVIII edycji konkursiu „Nadbużańskie spotkania
z przyrodą”
6 156,00  5.06.2017 r.

7.

Ścieżka edukacyjna o klimacie, krajobrazie, faunie i florze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego 7 520,00 2.10.2017 r.

 

Zadania 2016 rok

 logo_fundusz.gif

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansował  w 2016 roku następujące zadania:

 

  Nazwa zadania- 2016 rok  kwota dotacji
(w zł)
data
zamieszczenia
 1 

„Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11 000,00 zł”

11 000,00  16.05.2016 r.
 2

„Organizacja XVII edycji konkursów „Nadbużańskie spotkania z przyrodą” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4 950,00 zł”

4 950,00 

16.05.2016

 3

„Organizacja XXIII edycji konkursu przyrodniczego Szkolny Karmnik – 2016 w Kozienickim Parku Krajobrazowym”dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14 360,00 zł”

14 360,00

16.05.2016

 4

„Organizacja wojewódzkiego finału XV edycji konkursu przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7 686,00 zł”

7 686,00

16.05.2016

 5

„Identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz ich reintrodukcja na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 000,00 zł”

10 000,00 

16.05.2016

6

„Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazoweg odofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacj,i w kwocie 45 368,00 zł”

45 368,00 

6.06.2016
7

„Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 39 130,00 zł”

39 130,00 6.06.2016 
8.

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2016 roku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 16 957,00 zł”

16 957,00 14.09.2016
9.

„Organizacja XXVI edycji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 15 000,00 zł”

15 000,00 14.09.2016
10

„Kulon-wydanie czasopisma upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 5 000,00 zł”

5 000,00 14.09.2016
11

„Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie13 300,00 zł”

13 300,00 18.11.2016
12.

„Rewitalizacja ścieżki dydaktyczne Nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym – zadanie inwestycyjne”

47 700,00 2.12.2016
13

„Rewitalizacja ścieżki dydaktyczne Nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym – zadanie nieinwestycyjne”

20 700,00 2.12.2016  
14

 Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych

39129,78   8.12.2016 

 

Zadania 2015 rok

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansuje  w 2015 roku następujące zadania:

 

 

 

Nazwa zadania – 2015 rok

kwota
dotacji
(w zł.)

 Chojnowski Park Krajobrazowy

1. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap III

15 030,00

2. 

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap III

9 900,00

Brudzeński Park Krajobrazowy    
1. Edukacyjny konkurs przyrodniczy dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego 1 800,00

 Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby

1. 

Restytucja ochrona raka błotnego (Astacus leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku krajobrazowego.

6 300,00

2. 

Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza

5 500,00

3.

Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

44 400,00

4.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

7 917,50

5. Organizacja XXV jubileuszowej edycji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym 12 000,00
6. Owady wokół nas-pożyteczne zapylacze, program edukacyjny na rzecz poprawy bioróżnorodności w Kozienickim Parku Krajobrazowym 12 728,00
7. Doposażenie ośrodka edukacyjno-muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji przyrodniczej 18 000,00

 Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka

1. 

Przyrodniczy konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

12 000,00

2.

Plener plastyczny „Malowany październik”

6 000,00

3. 

„Czynna ochrona pazia żeglarza Iphiclides podalirius i pazia królowej Papilio machaon oraz siedliska rzadkiej flory na terenie „Kobylej Góry” w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”;

 

8 000,00

 

4. 

„Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) oraz strzebli błotnej Eupallasella percnurus w zbiornikach wodnych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

8 000,00

5. 

„Czynna ochrona traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

10 000,00

6. 

„Monitoring chronionych ssaków- orzesznicy i nietoperzy, zasiedlających skrzynki lęgowe na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”;

 

9 000,00

 

7. 

„Czynna ochrona i odbudowa pogłowia raka szlachetnego (Astacus astacus) i raka błotnego (Astacus leptodactylus) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”.

 

7 000,00

 

8. 

Rozwój infrastruktury turystycznej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

12 500,00

9. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.

12 500,00

 Nadbużański Park Krajobrazowy

1. 

Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

13 500,00

2.

Monitoring stanu populacji nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

5 000,00

3.

Organizacja XVI edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”

10 800,00

4.

Aktywna edukacja przyrodnicza na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego- ginący świat nadbużańskich roślin

18 000,00

5.

Chirurgia i leczenie pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

27 000,00

 

 

Zadania 2014 rok

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansował  w 2014 roku następujące zadania:

logo_fundusz.gif

 

 

Nazwa zadania- 2014 rok

kwota dotacji
(w zł.)

 

Brudzeński Park Krajobrazowy

 

1

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół BPK

10 000,00

2

Program „Chronimy dziuplaki”

22 317,00

3

Czynna ochrona nietoperzy w BPK

12 000,00

 

Chojnowski Park Krajobrazowy

 

1

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

7 049,99

 2

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap II

14 400,00

3

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap II

7 550,00

 

Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby

 

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2014 roku”

12 099,96

Organizacja konkursu przyrodniczego „Moje spotkania
z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym w 2014 roku.

10 000,00

„Zielone serca Mazowsza” – kampania edukacyjno – informacyjna o mazowieckich parkach krajobrazowych.

75 787,50

Program edukacji ekologicznej – Uczymy się aktywnie chronić ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2014 roku.

12 050,00

„Uczymy się monitorować stan wód powierzchniowych Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2014 roku”

9 737,87

Restytucja różanki (Rhodeus sericeus ) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego

5 400,00

Czynna ochrona raka błotnego (Astacus leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku krajobrazowego.

5 400,00

Wyposażenie ośrodka dydaktyczno muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w nową infrastrukturę terenową służącą edukacji ekologicznej.

46898,30

Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza

5 498,10

10 

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

24 684,00

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka

 

Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy występujących na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

6 000,00

„Czynna ochrona ptaków poprzez prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka”

25 000,00

„Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) oraz strzebli błotnej Eupallasella percnurus w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

8 000,00

Plener plastyczny „Malowany październik – 2014 rok”

14 999,98

Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”

15 999,00

„Czynna ochrona traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

8 990,00

„Reintrodukcja pazia żeglarza Iphiclides podalirius i pazia królowej Papilio machaon w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka”

10 000,00

Dodruk publikacji pn. „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza”

30 000,00

„Mazowiecki Park zaprasza – program aktywnej edukacji ekologicznej”

19 598,17

10 

„Działania z zakresu ochrony przyrody realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych”

12 370,00

11 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

8 138,74

 

Nadbużański Park Krajobrazowy

 

Program edukacyjny pn.: ”W oczekiwaniu na bociana – ptasie wędrówki, obserwacje”

23 700,00

Organizacja XV edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”

10 000,00

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

16 200,00

 

 

 

 

 

 

Zadania 2013 rok

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansowuje  w 2013 roku następujące zadania:

 

 

 Nazwa zadania – 2013 rok

kwota dotacji

 

 Mazowiecki Park Krajobrazowy 

 

1.

Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”

10 000,00

2. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

10 000,00

3. 

Konkurs przyrodniczy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

10 000,00

4. 

Dzień Otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka

6 000,00

5. 

Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

6 000,00

6. 

Czynna ochrona orzesznicy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

9 800,00

7. 

Odbudowa pogłowia różanki w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

5 500,00

8. 

Czynna Ochrona „Kobylej Góry” siedliska rzadkiej flory na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

5 500,00

9. 

Czynna ochrona i inwentaryzacja nietoperzy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

7 000,00

10.  

Restytucja strzebli błotnej w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

10 000,00

 11.

Plener plastyczny „Malowany Październik”

8 600,00

 12.

 Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Mazowieckiego  Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

15 000,00

 

 Nadbużański Park Krajobrazowy 

 

1. 

Organizacja XIV edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”

9 919,00

2. 

Czynna ochrona i monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

8 000,00

3. 

Chirurgia i leczenie drzew pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

11 100,00

4. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

8 000,00

5. 

Konferencja  20 lat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

17 500,00

 

 Kozienicki Park Krajobrazowy 

 

1. 

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r.

 17 500,00

2. 

Organizacja akcji dokarmiamy ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r.

10 000,00

3. 

Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2013 – monitoring  środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego”

10 913,00

4. 

Organizacja konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym w 2013 r.

10 000,00

5.

Konferencja 30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. Profesora Ryszarda Zaręby

17 500,00

 

 Brudzeński Park Krajobrazowy 

 

1. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

10 000,00

2. 

Konferencja z okazji 25 lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

17 500,00

3.

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

13 856,00

 

Chojnowski Park Krajobrazowy

 

1.  

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

10 000,00

2. 

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Park Krajobrazowego i jego otuliny – etap I inwentaryzacja oraz monitoring

11 120,00

3. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap I – monitoring i poprawa warunków bytowania

8 560,00

4. 

Konferencja z okazji 20 lecia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

17 500,00

Zadania na 2012 rok

logo_fundusz.gif

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl
dofinansowuje  w 2012 roku następujące zadania:

 

 

 

 Nazwa zadania – 2012 rok

kwota
dotacji

 

 Mazowiecki Park Krajobrazowy 

 

1.

Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik

10 000,00

2. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka –
25 lat MPK.

13 000,00

3. 

Rozwój komunikacji społecznej poprzez wydawanie kwartalnika Parki Krajobrazowe Mazowsza

39 060,00

4. 

Odkrywamy Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka – program aktywnej edukacji propagującej turystykę przyrodniczą.

24 600,00

5. 

Konferencja 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

18 950,00

6. 

Publikacja pn. „25 Lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

54 000,00

7. 

Rozwój infrastruktury terenowej przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Łabędzim Szlakiem

10 000,00

8. 

Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków
i pokazowej woliery wilka w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka

8 400,00

9. 

Czynna ochrona traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
im. Cz. Łaszka

5 500,00

10.  

Czynna ochrona i odbudowa pogłowia raka szlachetnego w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

8 000,00

 11.

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz.Łaszka

 10 000,00

 12.

Organizacja plenerowych wystaw i konkursów edukacyjnych poza siedzibą Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

16 000,00 

 13.

Zakup środka transportu na zadania z  zakresu czynnej ochrony przyrody poprzez ochrone gatunkową w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych

 43 794,00

 

 Nadbużański Park Krajobrazowy 

 

1. 

Organizacja XI edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
w województwie mazowieckim

18 330,81

2. 

Organizacja XIII edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania
z przyrodą”

18 276,50

3. 

„Pomagamy płazom w trakcie wiosennych wędrówek – program edukacyjno ochroniarski na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”

30 782,78

4. 

Modernizacja ścieżki edukacyjno przyrodniczej na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego: Uroczysko Ceranów

12 920,00

5. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowym

10 000,00

6. 

Propagowanie przyjaznych przyrodzie form turystyki Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

28 000,00 

7.

Organizacja wystaw plenerowych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

11 500,00 

8. 

Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków
w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

8 160,00 

 

 Kozienicki Park Krajobrazowy 

 

1. 

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2012 r.

 25 500,00

2. 

Pomagamy płazom organizacja V edycji konkursu przyrodniczego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

21 000,00

3. 

Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2012 – monitoring  środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego

23 954,80

4. 

Odtwarzanie pogłowia różanki (Rhodeus serieus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego II etap.

5 200,00 

5.

Restytucja i czynna ochrona pogłowia raka szlachetnego (Astacus astacuc) w Kozienickim Parku Krajobrazowym II etap.

5 200,00 

6. 

Organizacja akcji dokarmiamy ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2012 r.

26 000,00

7.

Oznakowanie granic Kozienickiego Parku Krajobrazowego

28 782,00 

8.

Rewitalizacja infrastruktury turystycznej służącej edukacji ekologicznej na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie Krępiec

43 350,00

9.

Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznania Kozienickiego parku Krajobrazowego.

25 400,00 

 

 Brudzeński Park Krajobrazowy 

 

1. 

Konkurs edukacyjny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego „Poznaj swoją rzekę”

10 000,00

2. 

Aktywna ochrona ptaków na terenie Brudzeńskiego Parku

8 000,00

3.

Wznowienie wydawnictw informacyjno – edukacyjnej do prowadzenia edukacji stacjonarnej i terenowej na terenie Brudzenskiego Parku Krajobrazowego

8 050,00

4.

Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

40 000,00

 

Chojnowski Park Krajobrazowy

 

1.  

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

10 000,00

2. 

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego
Park Krajobrazowego i jego otuliny

5 000,00

3. 

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

35 668,00

4. 

Konferencja przyrodnicza „Uczymy się i nauczamy
jak chronić parki krajobrazowe na Mazowszu”

9 541,80

 

 

 

 

Kategorie
Aktualności NPK

Zadania na 2010 rok

 

logo_fundusz.gif

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl
dofinansował  w 2010 roku następujące zadania:
 

 

l. p

Nazwa zadania – 2010 rok

Kwota dotacji
[w zł]

 1.

Konkurs edukacyjny dla szkół „Logo Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych”

20.000,00 

 2.

Konkurs Poznajemy ParkiKrajobrazowe Polski

20.000,00 

 3.

Naturalne serce Polski” – stoisko przyrodniczo – edukacyjne

19.999,40 

 4.

Album Przewodnik pt. „Mazowiecki Zespól
Parków Krajobrazowych- Zaprasza …

60.000,00

 5.

Wytyczenie, oznakowanie i wyposażenie w urządzenia turystyczne dwóch edukacyjnych ścieżek rowerowych
po Mazowieckim Parku Krajobrazowymim. Czesława Łaszka i rezerwacie przyrody „Świder”

15.000,00

 6.

Wytyczenie, oznakowanie i wyposażenie w urządzenia turystyczne edukacyjnej ścieżki rowerowej po Chojnowskim Parku Krajobrazowymi rezerwacie przyrody „Skarpa Jeziorki”

15.000,00

 7.

Czynna ochrona płazów na obszarze Bagna Całowanie
w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka– II etap

13.962,00

 8.

Poznanie stanu sów i ich ochrona na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

5.300,00

 9.

Publikacja pn.: „O ptakach Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych”

37.000,00

10.  

„Organizacja pracowni przyrodniczej na potrzeby działalności edukacyjnej Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”.

64.038,00

11.  

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2010 roku”.

15.000,00 

12.  

„Patrol ekologiczny – poznajemy dolinę rzeki Radomki”.

6.000,00

13.  

„Program aktywnej ochrony ptaków na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2010 roku”

10.000,00

14. 

„Pomagamy płazom – organizacja III edycji konkursu przyrodniczego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego”.

4.999,99

15.  

„Adaptacja Izby Dydaktyczno – Muzealnej Puszczy Kozienickiej w Augustowie na potrzeby organizacji pracowni przyrodniczej”.

8.000,00

16.  

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Kozienickiego
Parku Krajobrazowego.

20.000,00

17.  

„Monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty ekologiczne dla młodzieżyw 2010 roku”.

10.000,00

18.  

Aktywna ochrona trzmieli w Brudzeńskim ParkuKrajobrazowym

10.000,00

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski