05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW - ChPK

Lista chronionych zwierząt, roślin i grzybów obserwowanych na terenie ChPK

Nie wszystkie grupy organizmów Chojnowskiego Parku Krajobrazowego są zbadane w równym stopniu. Poniżej przedstawiamy listy gatunków objętych ochroną częściową i ścisłą stwierdzonych na terenie Parku i otuliny.

SSAKI Mammalia

 1. Badylarka Micromys minutus
 2. Borowiaczek Nyctalus leisleri
 3. Borowiec wielki Nyctalus noctula
 4. Bóbr europejski Castor fiber
 5. Gacek brunatny Plecotus auritus
 6. Jeż wschodni Erinaceus roumanicus
 7. Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus
 8. Karlik większy Pipistrellus nathusii
 9. Kret Talpa europaea
 10. Łasica Mustela nivalis
 11. Mopek Barbastella barbastellus
 12. Mroczek późny Eptesicus serotinus
 13. Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus
 14. Nocek Brandta Myotis brandtii
 15. Nocek duży Myotis myotis
 16. Nocek Natterera Myotis nattereri
 17. Nocek rudy Myotis daubentonii
 18. Ryjówka aksamitna Sorex araneus
 19. Ryjówka malutka Sorex minutus
 20. Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens
 21. Smużka Sicista betulina
 22. Wiewiórka Sciurus vulgaris
 23. Wydra Lutra lutra

PTAKI Aves

 1. Bączek Ixobrychus minutus
 2. Bąk Botaurus stellaris
 3. Bażant Phasianus colchicus
 4. Bekasik Lymnocryptes minimus
 5. Bernikla białolica Branta leucopsis
 6. Bernikla kanadyjska Branta canadensis
 7. Białorzytka Oenanthe oenanthe
 8. Bielaczek Mergus albellus
 9. Bielik Haliaeetus albicilla
 10. Błotniak łąkowy Circus pygargus
 11. Błotniak stawowy Circus aeruginosus
 12. Błotniak zbożowy Circus cyaneus
 13. Bocian biały Ciconia ciconia
 14. Bocian czarny Ciconia nigra
 15. Bogatka Parus major
 16. Brzęczka Locustella luscinioides
 17. Brzegówka Riparia riparia
 18. Cierniówka Sylvia communis
 19. Cyraneczka Anas crecca
 20. Cyranka Anas querquedula
 21. Czajka Vanellus vanellus
 22. Czapla biała Egretta alba
 23. Czapla siwa Ardea cinerea
 24. Czarnogłówka Parus montanus
 25. Czeczotka Carduelis flamea
 26. Czernica Aythya fuligula
 27. Czubatka Parus cristatus
 28. Czyż Carduelis spinus
 29. Derkacz Crex crex
 30. Droździk Turdus iliacus
 31. Dudek Upupa epops
 32. Dymówka Hirundo rustica
 33. Dzięcioł czarny Dryocopus martius
 34. Dzięcioł duży Dendrocopus major
 35. Dzięcioł średni Dendrocopus medius
 36. Dzięcioł zielony Picus viridis
 37. Dzięciołek Dendrocopus minor
 38. Dziwonia Carpodacus erythrinus
 39. Dzwoniec Carduelis chloris
 40. Gągoł Bucephala clangula
 41. Gajówka Sylvia borin
 42. Gąsiorek Lanius collurio
 43. Gawron Corvus frugilegus
 44. Gęgawa Anser anser
 45. Gęś białoczelna Anser albifrons
 46. Gęś zbożowa Anser fabalis
 47. Gęś tundrowa Anser serrirostris
 48. Gil Pyrrhula pyrrhula
 49. Głowienka Aythya ferina
 50. Górniczek Eremophila alpestris
 51. Grubodziób Coccothraustes coccothraustes
 52. Grzywacz Columba palumbus
 53. Jastrząb Accipiter gentilis
 54. Jemiołuszka Bombycilla garrulus
 55. Jer Fringilla montifringilla
 56. Jerzyk Apus apus
 57. Kania ruda Milvus milvus
 58. Kapturka Sylvia atricapilla
 59. Karolinka Aix sponsa
 60. Kawka Corvus monedula
 61. Kląskawka Saxicola torquata
 62. Kobuz Falco subbuteo
 63. Kokoszka Gallinula chloropus
 64. Kopciuszek Phoenicurus ochruros
 65. Kormoran Phalacrocorax carbo
 66. Kos Turdus merula
 67. Kowalik Sitta europaea
 68. Krakwa Anas strepera
 69. Krętogłów Jynx torquilla
 70. Krogulec Accipiter nisus
 71. Kruk Corvus corax
 72. Krwawodziób Tringa totanus
 73. Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra
 74. Krzyżówka Anas platyrhynchos
 75. Kszyk Gallinago gallinago
 76. Kukułka Cuculus canorus
 77. Kulczyk Serinus serinus
 78. Kuropatwa Perdix perdix
 79. Kwiczoł Turdus pilaris
 80. Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus bewickii
 81. Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
 82. Łabędź niemy Cygnus olor
 83. Łęczak Tringa glareola
 84. Lelek Caprimulgus europaeus
 85. Lerka Lullula arborea
 86. Łozówka Acrocephalus palustris
 87. Łyska Fulica atra
 88. Makolągwa Carduelis cannabina
 89. Mandarynka Aix galericulata
 90. Mazurek Passer montanus
 91. Mewa białogłowa Larus cachinnans
 92. Mewa siwa Larus canus
 93. Mewa srebrzysta Larus argentatus
 94. Modraszka Parus caeruleus
 95. Muchołówka mała Ficedula parva
 96. Muchołówka szara Muscicapa striata
 97. Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
 98. Mysikrólik Regulus regulus
 99. Myszołów Buteo buteo
 100. Myszołów włochaty Buteo lagopus
 101. Nurogęś Mergus merganser
 102. Oknówka Delichon urbica
 103. Ortolan Emberiza hortulana
 104. Orzechówka Nucifraga caryocatactes
 105. Paszkot Turdus viscivorus
 106. Pełzacz leśny Certhia familiaris
 107. Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla
 108. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
 109. Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
 110. Perkozek Tachybaptus ruficollis
 111. Piecuszek Phylloscopus trochilus
 112. Piegża Sylvia curruca
 113. Pierwiosnek Phylloscopus collybita
 114. Piskliwiec Actitis hypoleucos
 115. Płaskonos Anas clypeata
 116. Pleszka Phoenicurus phoenicurus
 117. Pliszka górska Motacilla cinerea
 118. Pliszka siwa Motacilla alba
 119. Pliszka żółta Motacilla flava
 120. Płomykówka Tyto alba
 121. Pójdźka Athene noctua
 122. Pokląskwa Saxicola rubetra
 123. Pokrzywnica Prunella modularis
 124. Potrzeszcz Milaria calandra
 125. Potrzos Emberiza schoeniclus
 126. Przepiórka Coturnix coturnix
 127. Pustułka Falco tinnunculus
 128. Puszczyk Strix aluco
 129. Raniuszek Aegithalos caudatus
 130. Remiz Remiz pendulinus
 131. Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
 132. Rudzik Erithacus rubecula
 133. Rybitwa białoczelna Sterna albifrons
 134. Rybitwa czarna Chlidonias niger
 135. Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
 136. Rybołów Pandion haliaetus
 137. Samotnik Tringa ochropus
 138. Sierpówka Streptopelia decaocto
 139. Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
 140. Siewka złota Pluvialis apricaria
 141. Sikora uboga Parus palustris
 142. Siniak Columba oenas
 143. Skowronek Alauda arvensis
 144. Słonka Scolopax rusticola
 145. Słowik szary Luscinia luscinia
 146. Sosnówka Parus ater
 147. Śpiewak Turdus philomelos
 148. Sroka Pica pica
 149. Srokosz Lanius excubitor
 150. Strumieniówka Locustella fluviatilis
 151. Strzyżyk Troglodytes troglodytes
 152. Śmieszka Larus ridibundus
 153. Śnieguła Plectrophenax nivalis
 154. Sójka Garrulus glandarius
 155. Świergotek drzewny Anthus trivialis
 156. Świergotek łąkowy Anthus pratensis
 157. Świerszczak Locustella naevia
 158. Świstun Anas penelope
 159. Świstunka Phylloscopus sibilatrix
 160. Szczygieł Carduelis carduelis
 161. Szpak Sturnus vulgaris
 162. Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
 163. Trzciniczek Acrocephalus scirpaceus
 164. Trzmielojad Pernis apivorus
 165. Trznadel Emberiza citrinella
 166. Uszatka Asio otus
 167. Wąsatka Panurus biarmicus
 168. Wilga Oriolus oriolus
 169. Wodnik Rallus aquaticus
 170. Wróbel Passer domesticus
 171. Wrona siwa Corvus cornix
 172. Zaganiacz Hippolais icterina
 173. Zausznik Podiceps nigricollis
 174. Zielonka Zapornia parva
 175. Zięba Fringilla coelebs
 176. Zimorodek Alcedo atthis
 177. Zniczek Regulus ignicapilla
 178. Żuraw Grus grus

GADY Reptilia

 1. Jaszczurka zwinka Lacerta agilis
 2. Jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara
 3. Padalec zwyczajny Anguis fragilis
 4. Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix

PŁAZY Amphibia

 1. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
 2. Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris
 3. Kumak nizinny Bombina bombina
 4. Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
 5. Rzekotka drzewna Hyla arborea
 6. Ropucha szara Bufo bufo
 7. Ropucha zielona Buftes viridis
 8. Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae
 9. Żaba wodna Pelophylax kl. esculentus
 10. Żaba śmieszka Pelophylax kl. ridibundus
 11. Żaba moczarowa Rana temporaria
 12. Żaba trawna Rana arvalis

RYBY WŁAŚCIWE Pisces

 1. Koza Cobitis taenia
 2. Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae
 3. Piskorz Misgurnus fossilis
 4. Różanka Rodeus sariceus
 5. Śliz Barbatula barbatula

OWADY Insecta

 1. Biegacz gładki Carabus glabratus
 2. Biegacz skórzasty Carabus coriaceus
 3. Biegacz wypukły Carabus convexus
 4. Biegacz zielonozłoty Carabus auronitens
 5. Czerwończyk fioletek Lycaena helle
 6. Czerwończyk nieparek Lycaena dispar
 7. Modliszka zwyczajna Mantis religiosa
 8. Modraszek nausitous Phengaris nausithous
 9. Modraszek telejus Phengaris teleius
 10. Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
 11. Porobnica wiosenna Anthophora plumipes
 12. Straszka północna Sympecma paedisca
 13. Tęcznik mniejszy Calosoma inquisitor
 14. Trzmiel drzewny Bombus hypnorum
 15. Trzmiel gajowy Bombus lucorum
 16. Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius
 17. Trzmiel leśny Bombus pratorum
 18. Trzmiel rudy Bombus pascuorum
 19. Trzmiel ziemny Bombus terrestris
 20. Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis
 21. Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

ROŚLINY

 1. Bagno zwyczajne Ledum palustre
 2. Centuria zwyczajna Centaurium erythraea
 3. Czosnek kątowy Allium angulosum
 4. Gnieźnik leśny Neottia nidus-avius
 5. Goździk pyszny Dianthus superbus
 6. Gruszyczka średnia Pyrola media
 7. Grzybienie białe Nymphaea alba
 8. Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
 9. Kosaciec syberyjski Iris sibirica
 10. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
 11. Lilia bulwkowata Lilium bulbiferum (możliwe stanowisko pochodzenia antropogenicznego)
 12. Lilia złotogłów Lilium martagon
 13. Listera jajowata Listera ovata
 14. Miodownik melisowaty Melittis melissophyllum
 15. Orlik pospolity Aquilegia vulgaris
 16. Pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata
 17. Widłak goździsty Lycopodium clavatum
 18. Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum
 19. Wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum

MSZAKI

 1. Bielistka siwa Leucobryum glaucum
 2. Brodakowiec czysty Psudoscleropodium purum
 3. Drabik drzewkowaty Climacium dendroides
 4. Dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete
 5. Fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus
 6. Gajnik lśniący Hylocomium splendens
 7. Gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides
 8. Miechera spłaszczona Neckera complanata
 9. Mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata
 10. Piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis
 11. Płonnik pospolity Polytrichum commune
 12. Próchniczek błotny Aulacomnium palustre
 13. Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi
 14. Torfowiec kończysty Sphagnum fallax
 15. Torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum
 16. Torfowiec błotny Sphagnum palustre
 17. Torfowiec czrewonawy Sphagnum rubellum
 18. Tujowiec delikatny Thuidium delicatulum
 19. Tujowiec włoskolistny Thuidium philibertii
 20. Tujowiec szerokolistny Thuidium recognitum
 21. Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum
 22. Widłoząb miotłowy Dicranum scoparium

GRZYBY I POROSTY

 1. Chrobotek alpejski Cladonia stellaris
 2. Chrobotek leśny Cladonia arbuscula
 3. Chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina
 4. Ozorek dębowy Fistulina hepatica
 5. Płucnica islandzka Cetraria islandica
 6. Smardz jadalny Morchella esculent

 

Ochrona gatunkowa w ChPK

Na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w regularnie prowadzona jest ewidencja chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów, a także prowadzone są działania z zakresu czynnej ochrony gatunków objętych ścisłą ochroną.

Od 2002 roku na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego prowadzona jest „Akcja Żaba”, w ramach której dzieci i młodzież z lokalnych szkół pomagają płazom przetrwać wiosenne wędrówki do zbiorników wodnych. Płazy są odławiane do pojemników i przenoszone na drugą stronę ruchliwych dróg.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zbiorników wodnych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono w 2014 dziesięć lokalizacji, gdzie wzniesiono zimowiska dla płazów, które pomagają miejscowej populacji przetrwać zimę. W 2015 r. przy szczególnie bogato zasiedlonym przez kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą zbiorniku zbudowano kolejne zimowisko. Od 2016 r. pracownicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego prowadzą zajęcia terenowe ze studentami SGGW na temat czynnej ochrony płazów, które obejmują informacje na temat budowy i konserwacji zimowisk.

W 2006 r. na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego powieszono 100 letnich schronień dla nietoperzy. W 2013 r. zinwentaryzowano poprzednie schronienia oraz zawieszono 100 kolejnych. Letnie schronienia rozwieszone są na terenach leśnych borów sosnowych łącznie na czterech powierzchniach oraz kontrolowane co roku pod względem zasiedlenia.

{gallery}parki/chojnowski-park-krajobrazowy/formy-ochrony/gatunki{/gallery}

Fot. Archiwum MZPK

Ochroan gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

 
Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. 
 
W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.
 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski