05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności ChPK Przyroda parku

Inwentaryzacja stanowisk zalotki większej w Chojnowskim PK

Zalotka większa, po łacinie Leucorrhinia pectoralis, należy do ważek różnoskrzydłych z rodziny ważkowatych. W Polsce gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Zalotka jest również chroniona prawem ogólnoeuropejskim jako że została ujęta w załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej. Załącznik drugi wymienia rośliny i zwierzęta których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony, a załącznik czwarty gatunki które wymagają ścisłej ochrony.

Samiec zalotki większej jest ubarwiony na czarno z czerwonymi plamkami na odwłoku i jedną żółtą plamką przy jego końcu. Na odwłoku samicy wszystkie plamki są żółte. Na tle ciemnego ciała wyróżnia się też jasna perłowa maska poniżej oczu zalotki.

Zalotka większa zasiedla różnorodne typy wód stojących o umiarkowanie żyznym charakterze. Występowaniu ważki sprzyja przezroczystość wody i występowanie konkretnych roślin wodnych, np. żabiścieku pływającego i turzyc. Na terenie Chojnowskiego Parku zalotki wybierają śródleśne zbiorniki wodne częściowo zarośnięte roślinnością wodną.

Na przełomie maja i czerwca pracownik Chojnowskiego PK poszukiwał nowych stanowisk tego gatunku na terenie Parku. Podczas inwentaryzacji gatunku poszukuje się samców imago oraz wylinek w wytypowanych wcześniej lokalizacjach.

Larwy zalotki przebywają w płytszych partiach zbiornika, a gdy nadchodzi czas aby przeobrazić się w postać imago wychodzą z wody. Opuszczają wylinkę siedząc dość nisko nad wodą, na roślinności wynurzonej. Wylot dorosłych osobników następuje, zależnie od temperatur w danym roku, mniej więcej od połowy maja do połowy czerwca. Dorosłe osobniki zalotki można obserwować do końca lipca. Samce zalotki najłatwiej zauważyć gdy siedzą nad lustrem wody w wybranych przez siebie miejscach np. na roślinności, gałęziach i pniach. Często podrywają się aby przegonić innego samca jednak potem wracają na miejsce.

Aktualnie wiemy, że ważka ta występuje w 7 stanowiskach na terenie Parku. Do tego obserwowana była na jednym dodatkowym stanowisku które wymaga weryfikacji. Wydaje się że największym zagrożeniem dla lokalnych populacji może być susza oraz obniżanie się wód gruntowych, a także zarastanie zbiorników wodnych.

Na obszarze Polski zagrożeniem dla gatunku jest utrata odpowiednich siedlisk poprzez ich wypłycanie i wysychanie oraz zanieczyszczenia wód. Otoczenie około 100 m od zbiornika powinno być naturalne, np. lasy, łąki i nieużytki. Silna antropopresja w otoczeniu siedliska (pola, zabudowania gospodarcze, ruch samochodowy, gospodarka wędkarska) może wpływać na trofię zbiornika oraz chemizm jego wód.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Chojnowski Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej – WYNIKI

Z przyjemnością informujemy, iż rozstrzygnęliśmy Chojnowski Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej! Wyniki można pobrać w poniższym artykule.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Nocne obserwacje motyli w Chojnowskim PK

W sobotę, 30 maja, spotkaliśmy się z uczestnikami na parkingu leśnym Szare Szeregi na warsztatach entomologicznych dotyczących nocnych motyli.

Warsztaty sfinansowane przez Gminę Piaseczno poprowadził Pan Jacek Kazimierczak. Pomimo deszczowej pogody pojawiło się wielu fascynatów przyrody. Uczestnicy otrzymali upominki książkowe również ufundowane przez Gminę.

W czasie warsztatów dowiedzieliśmy się m.in. jak motyle spędzają zimę, czym się różnią motyle nocne i dzienne oraz jakie są metody ich obserwacji. Na warsztatach ćmy wabiliśmy do żarówki o dużej mocy. Do światła przylecieli liczni przedstawiciele rodziny miernikowcowatych, a także mrocznicowatych, zwójkowatych i wachlarzykowatych. Licznie odwiedziły nas samce szczotecznicy szarawki. Ten nocny motyl zasiedla lasy liściaste i mieszane i właśnie teraz, czyli w maju i lipcu, można obserwować formę imago. Dorosłe owady nie pobierają pokarmu, natomiast ich charakterystyczna gąsienica żywi się liśćmi m.in. dębów i buków. Obserwując siedzącego osobnika imago zwracają uwagę jego wysunięte do przodu włochate odnóża.

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Majowe kontrole gniazd bociana w ChPK

W dniu 23 maja odwiedziliśmy bociany białe które mają gniazda na terenie Parku oraz w jego otulinie i jej sąsiedztwie. Nie była to wizyta towarzyska! Co roku kontrolujemy lęgi bocianów białych które żerują na Chojnowskich łąkach.

Zdaje się, że bocian biały jest niezbędnym elementem krajobrazu polskiej wsi. Pomimo, że Chojnowski Park Krajobrazowy położony jest na granicy ze stolicą Polski, tutaj też bociany znajdują dla siebie miejsce do gniazdowania i zdobywania pokarmu. W niedalekim otoczeniu gniazda muszą znajdować się tereny zasobne w bezkręgowce, płazy, gady, ptaki i drobne ssaki, które rodzice łapią i przynoszą swoim młodym.

Na kontrolowanym przez nas terenie istnieje około 30 gniazd i platform które są w różnym stopniu wykorzystywane przez bociany. Wiele jest platform które do tej pory nie zainteresowały ptaków i pozostają puste.

W ubiegłym roku młode były odchowane w dziesięciu gniazdach, a w przypadku jednego gniazda sukces lęgu nie był możliwy do ustalenia.

W tym roku stwierdziliśmy obecność bocianów białych w jedenastu gniazdach, a w kolejnych trzech bociany nie były widoczne, jednak nie wykluczamy, że dobrze się ukryły w głębokim gnieździe.

W lipcu kontrola zostanie przeprowadzona ponownie, wtedy zobaczymy które lęgi się udały i ile lotnych młodych jest w gnieździe.

Na młode czeka wiele niebezpieczeństw. Jednym z nich są wykorzystane przez bocianich rodziców materiały do budowy gniazda pochodzenia antropogenicznego… czyli np. siatki foliowe. Gdy młode już zaczynają opuszczać gniazdo mogą za to paść ofiarą porażenia prądem w wyniku kontaktu z niezabezpieczonymi sieciami elektrycznymi.

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Majowe kontrole stanowisk zimorodka w Chojnowskim PK

W połowie maja wykonaliśmy monitoring stanowisk lęgowych zimorodka Alcedo atthis w Chojnowskim Parku Krajobrazowym.

Samiec zimorodka

Odwiedziliśmy 5 stanowisk w których obserwowaliśmy lęgi w ubiegłym sezonie. W dwóch z nich obserwowaliśmy samicę wysiadującą jaja, w dwóch samca donoszącego pokarm do norki. W jednym przypadku nie zaobserwowaliśmy aktywności przy norze oraz obecności samicy, jednak prawdopodobnie w sąsiedztwie znajduje się norka zimorodka, gdyż obserwowany był często przemieszczający się wzdłuż rzeki osobnik.

Samica zimorodka wysiadująca jaja

Zimorodek gniazduje w nadwodnych skarpach, gdzie drąży norki, w których składa zazwyczaj około 6 jaj. Jaja wysiadywane są 3 tygodnie, po czym kilka tygodni zajmuje parze opieka nad potomstwem.

Skarpa nadrzeczna
Norka zimorodka

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym, w związku ze znaczną penetracją terenu przez ludzi, zagrożeniem dla zimorodka jest niewystarczająca ilość ustronnych miejsc do gniazdowania. Oprócz skarp, zimorodek potrzebuje zadrzewionych brzegów zacieniających wodę oraz umożliwiających czatowanie na rybki, czystej i przejrzystej wody oraz obecności pokarmu – niewielkich ryb.

Monitoring został przeprowadzony na podstawie zgody wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie z ograniczeniem niepokojenia ptaków do minimum.

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK Przyroda parku

Chojnowski czerwończyk fioletek

Na terenie Chojnowskiego Parku aktualnie potwierdzone jest występowanie trzech gatunków motyli dziennych objętych ochroną. Jednym z nich jest modraszkowaty czerwończyk fioletek. Skąd taka dziwna nazwa? Motyl ten zaliczany jest to rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), do rodzaju czerwończyków (Lycaena), a jego nazwa gatunkowa to czerwończyk fioletek Lycaena helle, co odzwierciedla jego charakterystyczny wygląd.

Jest to niewielki motylek, którego rozpiętość skrzydeł wynosi około 2,5 cm. Skrzydła fioletka są z wierzchu czerwono-czarne z fioletowym nalotem. Ich spodnia strona skrzydeł jest pomarańczowo-beżowa z czarnymi plamkami i pomarańczowymi przepaskami na brzegach. Samce wyróżnia intensywniej fioletowy nalot na skrzydłach.
Najłatwiej rozpoznać fioletka po fioletowym nalocie na wierzchniej stronie skrzydeł. Charakterystyczne są również pomarańczowe przepaski na brzegach spodniej strony skrzydeł.

Fioletek zimuje jako poczwarka. Po przeobrażeniu w postać imago żyje od tygodnia do miesiąca. Dorosłe motyle można obserwować w maju, kiedy lata pierwsze pokolenie tego gatunku, natomiast drugie lata w lipcu. Atrakcyjniejsze dla nas jest pierwsze, majowe pokolenie, u którego barwy czerwone i fioletowy nalot jest intensywniejszy. Motyle poszukując pokarmu przylatują chętnie do rdestu wężownika Polygonum bistorta, rzeżusznika piaskowego Arabidopsis arenosa, kaczeńce Caltha sp., jaskry Ranunculus sp. i niezapominajki Myosotis sp. Samce fioletka są bardzo terytorialne i wykazują agresję w stosunku do innych samców oraz innych owadów.

W Polsce czerwończyk fioletek występuje głównie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Jest to u nas gatunek objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Wymieniony jest również w załącznikach konwencji berneńskiej i w dyrektywie siedliskowej.
Zasiedla wilgotne doliny rzeczne i podmokłe łąki utrzymywane poprzez spasanie lub częściowe koszenie na jesieni. Do tego stanowisko występowania fioletka powinno charakteryzować się rozproszonymi krzewami wierzbowymi, gdzie motyle mogą się schronić np. przed wiatrem.

Ze względu na swoje preferencje co do siedliska przetrwanie tego gatunku jest zagrożone. Tereny te podlegają zarastaniu, wysuszeniu, są meliorowane oraz zabudowywane. Do tego poszczególne populacje fioletków stają się izolowane od siebie.

Rośliną żywicielską gąsienic jest prawie wyłącznie rdest wężownik Polygonum bistorta. Niektóre źródła podają również rdest żyworodny Polygonum viviparum i szczaw zwyczajny Rumex acetosa. Obecnie, w połowie maja, rośliny żywicielskiej gąsienic jest jeszcze dość mało na łąkach Chojnowskiego Parku.

Fioletki zasiedlają bardzo niewielkie obszary, co utrudnia ich lokalizację w terenie. W granicach Chojnowskiego Parku znaleźliśmy w tym sezonie nowe stanowisko, przy czym ostatni raz udało nam się zaobserwować fioletki na terenie Parku w 2018 roku w odległości prawie kilometra od nowego stanowiska.

Sytuacja fioletków na terenie Parku jest trudna, dlatego cieszymy się że nadal znajdują tutaj odpowiednie dla siebie siedliska.

Jeśli mają Państwo obserwacje fioletka lub innych ciekawych, rzadkich owadów na terenie Chojnowskiego Parku będziemy wdzięczni za informację na adres e-mail chojnowskipark@parkiotwock.pl.

Fot. arch. MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Warsztaty dla finalistów konkursu wiedzy przyrodniczo-leśnej

W sobotę 14. maja wraz z specjalistą przyrodnikiem Panem Markiem Kowalskim ruszyliśmy na szlak w poszukiwaniu zwierząt, roślin i grzybów.

Warsztaty zostały zorganizowane dla uczestników konkursu wiedzy przyrodniczo-leśnej, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Niezwykłe zwyczajne gatunki Chojnowskich Lasów”. Dzieci i młodzież mogli na własne oczy zaobserwować gatunki o których już tyle wiedzą, a także kilka nowych które nie były na liście konkursowej. Do udziału w warsztatach zgłosiło się tylu chętnych że musieliśmy podzielić je na cztery tury. Na szczęście pogoda dopisała i udało się nam zobaczyć wiele ciekawych organizmów, które na co dzień wiele osób mija nie zwracając na nie uwagi.

Gatunki zwierząt które napotkaliśmy to:

Błotniak stawowy Circus aeruginosus
Bogatka zwyczajna Parus major
Czapla siwa Ardea cinerea
Dzięcioł duży Dendrocopos major
Gągoł Bucephala clangula
Kapturka Sylvia atricapilla
Kormoran Phalacrocorax carbo
Krzyżak bursztynowy Larinioides patagiatus
Krzyżak nadwodny Larinioides cornutus
Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łabędź niemy Cygnus olor
Łyska Fulica atra
Mewa siwa Larus canus
Modraszka zwyczajna Cyanistes caeruleus
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
Padalec Anguis fragilis
Padalec odmiany turkusowej Anguis fragilis
Pierwiosnek Phylloscopus collybita
Sójka zwyczajna Garrulus glandarius
Ślimak winniczek Helix pomatia
Ropucha szara Bufo bufo
Trzmiel Bombus sp.
Zięba zwyczajna Fringilla coelebs
Żuk leśny Anoplotrupes stercorosus

Zaobserwowaliśmy i omówiliśmy również następujące rośliny i grzyby:

Dab czerwony Quercus rubra
Dąb szypułkowy Quercus robur
Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus
Kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum
Modrzew europejski Larix decidua
Sosna zwyczajna Pinus sylvestris
Świerk pospolity Picea abies
Trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus
Trzmielina pospolita Euonymus europaeus
Zawilec gajowy Anemone nemorosa
Żółciak siarkowy Laetiporus sulphureus

Dziękujemy za udział uczestnikom oraz za ciekawe informacje które nam przekazał prowadzący. Dziękujemy również Gminie Piaseczno za sfinansowanie warsztatów.

Fot. arch. MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Nocne warsztaty entomologiczne w Chojnowskim PK

Chojnowski Park Krajobrazowy oraz Gmina Piseczno zapraszają na bezpłatne warsztaty entomologiczne o motylach nocnych, które odbędą się w sobotę 28 maja.

Warsztaty poprowadzi specjalista i autor publikacji naukowych o motylach nocnych Pan Jacek Kazimierczak.

Miejsce spotkania: parking leśny Szare Szeregi

Godzina spotkania: warsztaty zaczną się o 20:30 i będą stacjonarne

Zapisy mailowo: edukacjachpk@parkiotwock.pl

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych i rodzin, dzieci mogą wziąć udział pod warunkiem bycia pod opieką osoby dorosłej.

Prosimy o stosowny terenowy ubiór oraz ewentualne zastosowanie repelentów na komary i kleszcze, a także o wzięcie latarek.

Pierwsze 19 osób (lub uczestników z jednego gospodarstwa domowego) dostanie upominki książkowe.

Regulamin wydarzenia można pobrać tutaj.

Warsztaty finansowane są z dotacji celowej Gminy Piaseczno.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Dzień Ziemi w Chojnowskim PK

Z okazji Dnia Ziemi odwiedziliśmy w tym roku Szkołę Podstawową w Czachówku w Gminie Góra Kalwaria.

Tego dnia uczniowie sprzątali teren dookoła szkoły oraz poszli na spacer z pracownikiem Chojnowskiego Parku w poszukiwaniu ptaków. Łącznie w spacerze wzięło udział 85 dzieci. Uzbrojone w lornetki grupy poczyniły wiele ciekawych obserwacji.

Wiosna to świetny okres na obserwacje ptaków, które śpiewają co sił w płucach i zbierają materiał na budowę gniazd.

Pogoda dopisała. Udało nam się zaobserwować i usłyszeć liczne kosy, grzywacze, a także bogatki, zięby, sójki, dzięcioły duże, pliszkę siwą, a nawet czajkę!

Dziękujemy za zaproszenie Szkole w Czachówku!

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK Filmy ChPK

Świat wiosennych motyli z Chojnowskiego PK

Skąd na wiosnę, kiedy jeszcze leży w lesie śnieg, biorą się motyle? Czemu latają tak wcześnie, kiedy jeszcze nie kwitną prawie żadne kwiaty? Jakie gatunki możemy zobaczyć wczesną wiosną w lesie? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w naszym filmiku z Chojnowskiego Parku!

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski