05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

śnieżyczka
wawrzynek
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
04 Starania o potomstwo w Woli Dobieskiej - maj 2020 - fot M.Siuta arch.MZPK
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności ChPK

Zapraszamy do udziału w przyrodniczym konkursie powiatowym „Woda Życia”!

Gmina Piaseczno, Nadleśnictwo Chojnów oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych mają przyjemność ogłosić wiedzowy konkurs przyrodniczy pt. „Woda Życia”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych.

Tematyką tegorocznej edycji konkursu jest woda: zwierzęta, rośliny i drzewa związane ze środowiskiem wodnym oraz organizmy morskie, a także wiadomości ogólne o wodzie i jej znaczeniu dla organizmów i przyrody. Materiały do nauki do etapu I konkursu zostaną udostępnione na naszych stronach www oraz przesłane zgłoszonym szkołom najpóźniej do dnia 9 listopada 2018.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. Kategoria I: dla klas IV-VI szkół podstawowych
 2. Kategoria II: dla klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas III oddziałów gimnazjalnych

Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesłać faksem (na załączonym formularzu) do dnia 30 listopada 2018 r. mailowo (skan) na adres edukacjachpk@parkiotwock.pl lub faksem na numer 22 754 51 00.

Regulamin, karta zgłoszenia, zgoda RODO dla nauczycieli oraz klauzula informacyjna RODO znajdują się w załączniku pod artykułem.

Przyrodniczy_konkurs_powiatowy_Woda_Życia_2018-2019_regulamin

Przyrodniczy_konkurs_powiatowy_Woda_Życia_2018-2019_karta_zgloszeniowa

Terminy poszczególnych etapów:

 • Etap I – przekazanie przez nauczyciela drogą mailową wyników do dnia 11 stycznia 2019 r. (liczba uczniów którzy przeszli do kolejnego etapu)
 • Etap II – przekazanie przez nauczyciela drogą mailową wyników do dnia 15 marca 2019 r. (liczba uczniów którzy przeszli do kolejnego etapu)
 • Etap III – powiatowy – odbędzie się w maju 2019 r. w terminie i w miejscu wskazanym przez organizatorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kategorie
Aktualności NPK

Konferencja „100-lecie odzyskania niepodległości”

W siedzibie Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, w Pałacu Paderewskich Julin w Kaliskach, w dniu 11 października odbyła się konferencja historyczna pn. „100-lecie odzyskania niepodległości”. Współorganizatorem konferencji było Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi następujący goście: Pani Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Bogusław Piątek – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pana Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, Pana Andrzej Kruszewski – członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego, Pan Robert Gołaszewski – Burmistrza Łochowa, Pani Bożena Gierej – Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Węgrowskiego, Pani Anna Wieczorek -Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, Pani Agata Kuczyńska – Dyrektor Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach, Pan Janusz Gmitruk – Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Konferencję rozpoczął dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast. Następnie odsłonięto i poświecono pomnik niepodległości, pod którym złożone zostały kwiaty. Wszystko to odbywało się w asyście uczniów klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach. Pani Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska, Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk, dyrektor MZPK Sylwester Chołast i pracownik Zespołu ds. NPK Ewa Sychut – Czapla dokonali otwarcia Sali Pamięci im. Heleny i Ignacego Paderewskich w Kaliskach.W nawiązaniu do pierwszego dnia konferencji, Pani Wicemarszałek przekazała na ręce Dyrektora MZPK Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”, przyznany Nadbużańskiemu Parkowi Krajobrazowemu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Ponadto Dyrektor MZPK Sylwester Chołast otrzymał list gratulacyjny z okazji 25-lecia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego od Starosty Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka oraz podziękowania od Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego. Dyrektor MZPK Sylwester Chołast wręczył także statuetki osobom zasłużonym dla Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego jako podziękowania za pracę na rzecz Parku: Pani Wicemarszałek Ewie Orzełowskiej, Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Panu Bogusławowi Piątkowi, Staroście Węgrowskiemu Krzysztofowi Fedorczykowi, Burmistrzowi Łochowa Robertowi Gołaszewskiemu, Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Bożenie Gierej. W dalszej części konferencji przybyli goście mogli wysłuchać bardzo interesujących referatów na temat współtwórców niepodległej Polski: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, wygłoszonych przez dr Jana Engelgarda z Muzeum Niepodległości w Warszawie, przywódców ruchu ludowego: Wincentego Witosa, Macieja Rataja w słowach dr Janusza Gmitruka Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Ciekawym punktem konferencji była prezentacja o Helenie Paderewskiej w Julinie – jej życia, działalności oraz pracy społecznej, przedstawiona przez Panią Jolantę Abramczyk oraz Panią Małgorzatę Siuchtę, współautorki książki pt. „Paderewscy w Julinie”.Konferencję zakończono dyskusją i podsumowaniem wygłoszonym przez Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwestra Chołasta.

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/2018-10-11_100lecie{/gallery}

Kategorie
Aktualności NPK

Konferencja „100-lecie odzyskania niepodległości”

W siedzibie Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, w Pałacu Paderewskich Julin w Kaliskach, w dniu 11 października odbyła się konferencja historyczna pn. „100-lecie odzyskania niepodległości”. Współorganizatorem konferencji było Muzeum Niepodległości w Warszawie. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi następujący goście: Pani Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Bogusław Piątek – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pana Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, Pana Andrzej Kruszewski – członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego, Pan Robert Gołaszewski – Burmistrza Łochowa, Pani Bożena Gierej – Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Węgrowskiego, Pani Anna Wieczorek -Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, Pani Agata Kuczyńska – Dyrektor Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach, Pan Janusz Gmitruk – Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Konferencję rozpoczął dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast. Następnie odsłonięto i poświecono pomnik niepodległości, pod którym złożone zostały kwiaty. Wszystko to odbywało się w asyście uczniów klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach. Pani Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska, Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk, dyrektor MZPK Sylwester Chołast i pracownik Zespołu ds. NPK Ewa Sychut – Czapla dokonali otwarcia Sali Pamięci im. Heleny i Ignacego Paderewskich w Kaliskach.W nawiązaniu do pierwszego dnia konferencji, Pani Wicemarszałek przekazała na ręce Dyrektora MZPK Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”, przyznany Nadbużańskiemu Parkowi Krajobrazowemu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Ponadto Dyrektor MZPK Sylwester Chołast otrzymał list gratulacyjny z okazji 25-lecia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego od Starosty Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka oraz podziękowania od Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego. Dyrektor MZPK Sylwester Chołast wręczył także statuetki osobom zasłużonym dla Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego jako podziękowania za pracę na rzecz Parku: Pani Wicemarszałek Ewie Orzełowskiej, Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Panu Bogusławowi Piątkowi, Staroście Węgrowskiemu Krzysztofowi Fedorczykowi, Burmistrzowi Łochowa Robertowi Gołaszewskiemu, Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Bożenie Gierej. W dalszej części konferencji przybyli goście mogli wysłuchać bardzo interesujących referatów na temat współtwórców niepodległej Polski: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, wygłoszonych przez dr Jana Engelgarda z Muzeum Niepodległości w Warszawie, przywódców ruchu ludowego: Wincentego Witosa, Macieja Rataja w słowach dr Janusza Gmitruka Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Ciekawym punktem konferencji była prezentacja o Helenie Paderewskiej w Julinie – jej życia, działalności oraz pracy społecznej, przedstawiona przez Panią Jolantę Abramczyk oraz Panią Małgorzatę Siuchtę, współautorki książki pt. „Paderewscy w Julinie”.Konferencję zakończono dyskusją i podsumowaniem wygłoszonym przez Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwestra Chołasta.

Kategorie
Aktualności MPK

Relacja z „Malowanego Października”

W sobotę 6 października w Ośrodku edukacyjnym „Baza Torfy” odbył się plener plastyczny „Malowany październik” pod hasłem Krajobrazy Mazowsza. Celem corocznej imprezy jest promowanie piękna przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.

Plener plastyczny miał charakter otwarty, każdy chętny miał możliwość wykazania się swoimi zdolnościami artystycznymi.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie okolicznych szkół (Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Rudzienku,  Szkoły Podstawowej w Kątach, Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku oraz podopieczni Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku).

Za aktywny udział zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami. Znakomita pogoda przełożyła się na wysoką frekwencje osób indywidualnych.

Podczas pleneru wykorzystano różne przybory malarskie: farby akrylowe, akwarelowe, pastelowe, kredki świecowe oraz ołówkowe. Z myślą o najmłodszych, organizatorzy przygotowali również papierowe oraz drewniane kolorowanki. Goście mieli również do dyspozycji panele oraz  płótna malarskie. Uczestnicy mogli własnoręcznie pomalować torby lniane.

Plener plastyczny został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Otwocku.

logo_powiatu[1].jpg

 {gallery}aktualnosci/mazowiecki-park/IMprezy/Malowany/2018/zdjecia2018{/gallery}

 

 

Kategorie
Aktualności NPK

Konferencja 25 lat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Konferencja 25-lat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego Jubileusz 25-lecia istnienia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego był obchodzony 10 października w nowej siedzibie Zespołu ds. NPK – Pałacu Paderewskich „Julin” w Kaliskach.

W tak uroczystym dniu Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast, po otwarciu konferencji i powitaniu gości otrzymał podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz ochrony nadbużańskiej przyrody od Wicestarosty Powiatu Węgrowskiego – Pani Haliny Ulińskiej, Naczelnika Wydziału Spraw Terenowych RDOŚ w Siedlcach – Pani Doroty Starczewskiej, Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych – Pani Justyny Jędruch, Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – Pani Joanny Kurzawy, Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – Pana Tomasza Hałatkiewicza, Kierownika Oddziału w Smoleniu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Pani Barbary Mastaj. Następnie Dyrektor MZPK wręczył statuetki osobom zasłużonym dla Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego jako podziękowanie za pracę na rzecz Parku. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Lechosław Herz, Zbigniew Kaszuba – współtwórcy Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Halina Ulińska – Wicestarosta Węgrowski, Dorota Starczewska – wieloletni dyrektor Parku, Agata Kuczyńska – dyrektor Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach, Małgorzata Siuchta – Dyrektor Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej „Julin” w Kaliskach. Statuetkami zostali wyróżnieni również nauczyciele ściśle i aktywnie współpracujący z Zespołem ds. NPK: Magdalena Piesio ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łochowie oraz w LO w Urlach, Sylwia Ilczuk ze Szkoły Podstawowej w Sadownem oraz Marcin Ilczuk z Zespołu Placówek Oświatowych w Stoczku. Podziękowania i statuetkę otrzymali także: dr hab. Grzegorz Lesiński z SGGW w Warszawie, dr hab. Jolanta Marciniuk oraz dr hab. Paweł Marciniuk z UPH w Siedlcach, a także mgr Mirosław Rzępała z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. W części referatowej dr inż. Marcina Dolota – Kierownik Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zaprezentował 25 lat funkcjonowania NPK. Dr hab. Paweł Marciniuk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach opowiedział o badaniach florystycznych w dolinie Bugu, zaś dr hab. Grzegorz Lesiński z SGGW przedstawił aktualny stan badań nad nietoperzami Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. O czynnej ochronie kulika wielkiego w dolinie Bugu można było się dowiedzieć od mgr Mirosława Rzępały z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. Migracje ptaków w wystąpieniu pt. Korytarz ekologiczny Bugu zreferował ornitolog – mgr Marek Twardowski. Następnie mgr Janusz Urbankowski kustosz z Muzeum Ziemi Sadowieńskiej przybliżył wartości historyczne i kulturowe doliny Bugu, zaś o historii powiatu węgrowskiego mogliśmy się dowiedzieć od mgr Romana Postka – Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Na zakończenie Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast dokonał podsumowania konferencji.

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/2018-10-10_25latNPK{/gallery}

Kategorie
Aktualności MPK

Sprzątanie świata 2018

Co roku, Mazowiecki Park Krajobrazowy stara się angażować dzieci, młodzież, lokalne samorządy i instytucje do aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska, dlatego wspólnie z Urzędem Miasta oraz Powiatem Otwockim zaplanowaliśmy porządki w na terenie naszego Parku.

Dnia 21 września 2018 r. odbyło się „Sprzątanie Świata 2018”. Do wspólnego sprzątania Mazowiecki Park zaprosił uczniów Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Otwocku oraz Szkoły Podstawowej nr 191 w Miedzeszynie. Około godziny 9:00 pracownicy parku wraz z uczniami wyruszyli w teren.

Po godzinie 11:00 grupy dotarły do „Bazy Torfy. Na uczestników czekały gorące napoje i słodki poczęstunek. Dzieci mogły również brać udział w konkursach przyrodniczych takich jak: koło fortuny, magnesy przyrodnicze, gra plenerowa „Ośmiornica” oraz zwiedzać muzeum. W konkursach dzieci wygrywały upominki książkowe, ufundowane przez Powiat Otwocki.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Powiatowi Otwockiemu.

herb_powiatu_otw.jpg

{gallery}aktualnosci/mazowiecki-park/IMprezy/Sprzątanie świata/2018{/gallery}

Kategorie
Aktualności MPK

Sprzątanie świata 2018

Co roku, Mazowiecki Park Krajobrazowy stara się angażować dzieci, młodzież, lokalne samorządy i instytucje do aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska, dlatego wspólnie z Urzędem Miasta oraz Powiatem Otwockim zaplanowaliśmy porządki w na terenie naszego Parku.

Dnia 21 września 2018 r. odbyło się „Sprzątanie Świata 2018”. Do wspólnego sprzątania Mazowiecki Park zaprosił uczniów Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Otwocku oraz Szkoły Podstawowej nr 191 w Miedzeszynie. Około godziny 9:00 pracownicy parku wraz z uczniami wyruszyli w teren.

Po godzinie 11:00 grupy dotarły do „Bazy Torfy. Na uczestników czekały gorące napoje i słodki poczęstunek. Dzieci mogły również brać udział w konkursach przyrodniczych takich jak: koło fortuny, magnesy przyrodnicze, gra plenerowa „Ośmiornica” oraz zwiedzać muzeum. W konkursach dzieci wygrywały upominki książkowe, ufundowane przez Powiat Otwocki.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Powiatowi Otwockiemu.

herb_powiatu_otw.jpg

{gallery}aktualnosci/mazowiecki-park/IMprezy/Sprzątanie świata/2018{/gallery}

Kategorie
Aktualności ChPK

Jubileuszowy konkurs o Chojnowskim PK „Tropem borsuka” rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, iż rozstrzygnęliśmy Jubileuszowy konkurs edukacyjny z okazji 25-lecia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego „Tropem borsuka”.

Wszystkie prace bardzo pozytywnie nas zaskoczyły, jak również liczba oddanych do konkursu prac – tym bardziej trudno było wybrać zwycięzców!

Wyniki konkursu:

Kategoria I (klasy I-III szkoły podstawowej) – „Tropem borsuka” – komiks o borsuku – symbolu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

 1. I miejsce: Maya Godwani
 2. II miejsce: Łukasz Kudrycki
 3. III miejsce: Alicja Matyjas

Kategoria II (klasy IV-VI szkoły podstawowej) – „Chojnowski geocache” – projekt skrzynki geocache

 1. I miejsce: Maja Dyrda i Emilie Weinar
 2. II miejsce: Zygmunt Polana i Jakub Ratusiński
 3. III miejsce: Filip Tobolski i Paweł Trzaska

Kategoria III (klasy VII, VIII szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum) – „Zjawiska z bliska” – przeprowadź doświadczenie ilustrujące zjawisko przyrodnicze zachodzące na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

 1. I miejsce: Wiktoria Wars
 2. II miejsce: Maria Słoniewska
 3. III miejsce: Wiktoria Postek

Wszystkim zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy, szczególnie iż konkurencja była naprawdę duża! Dziękujemy gminom Piaseczno oraz Konstancin-Jeziorna za sfinansowanie nagród w konkursie.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji z okazji 25-lecia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, dnia 19 października 2018r. w Willi Hugonówka (Konstanciński Dom Kultury) o godzinie 9:45 (program w załączeniu).

Bardzo prosimy nagrodzonych wraz z opiekunami o potwierdzenie przybycia pod adresem chojnowskipark@parkiotwock.pl lub telefonicznie: 22 754 51 00 lub 722 397 728.

konstancin_110.png

piaseczno_110.png

 

Kategorie
Aktualności ChPK

Zapraszamy na warsztaty robienia jesiennych wianków!

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych wraz z Nadleśnictwem Chojnów serdecznie zapraszają na warsztaty robienia jesiennych wianków.

Podczas warsztatów posłuchamy gawędy o pracy leśnika oraz wykonamy piękne wianki z darów jesieni.

Kiedy: 27 października, sobota

Godzina: 11:00-13:00

Gdzie: Szkółka leśna Nadleśnictwa Chojnów (Jastrzębie, ul. Leśników 9, 05-500 Piaseczno – patrz mapka w załączniku)

Dla kogo: dorośli, młodzież i dzieci w wieku 13+. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w towarzystwie rodziców lub opiekunów.

Zgłoszenia można dokonać e-mailem na adres edukacjachpk@parkiotwock.pl do dnia 19 października 2018 r.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć: imię i nazwisko, liczbę zgłaszanych osób oraz wiek dzieci, kontaktowy adres email i telefon, w celu potwierdzenia przez nas rejestracji.

materiały na jesienny wianek.jpg

jesienny krajobraz Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.jpg

SZKÓŁKA LEŚNA - DOJAZD.png

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności NPK

Konferencja naukowa pn. „Krajobraz w percepcji społecznej”

W dniach 3 – 5 października 2018 roku, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika, odbyła się konferencja naukowa pn. „Krajobraz w percepcji społecznej”, którą zorganizowali: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Współorganizatorami konferencji byli: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Nadbużański Park Krajobrazowy.

Do udziału w konferencji zaproszono specjalistów z różnych dziedzin, którzy w swoich badaniach zajmują się relacjami między społeczeństwem i krajobrazem: geografów, ekologów krajobrazu, architektów krajobrazu, socjologów, psychologów społecznych oraz zainteresowanych powyższą tematyką. Wzięli w niej udział jako prelegenci Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast i Kierownik Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego Marcin Dolota.

W dniu 3 października Dyrektor wygłosił referat na temat „Ochrona krajobrazu w aspekcie praktycznym na przykładzie parków krajobrazowych w województwie mazowieckim”.

W dniu 5 października podczas odbywającej się w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym sesji terenowej konferencji, na wycieczce wiodącej wzdłuż Doliny Bugu analizowano zróżnicowanie krajobrazowe, oceniano różne formy użytkowania oraz podziwiano cenne obiekty przyrodnicze i kulturowe. Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzania Muzeum Ziemi Sadowieńskiej w Sadownem. Kolejnym etapem było poznanie Parku we wsi Morzyczyn, gmina Sadowne.  Uczestników konferencji zainteresowały zagadnienia dotyczące zróżnicowania krajobrazu oraz form użytkowania starorzecza Bugu, w tym przypadki konfliktów z lokalną społecznością, przedstawione przez Kierownika NPK. Wycieczkę terenową zakończył spacer do samego brzegu rzeki Bug. W drodze powrotnej można było zobaczyć charakterystyczny dwuramienny krzyż „karawakę” i zabytkowy młyn w Płatkownicy.

Panu prof. dr hab. Jerzemu Solonowi oraz pani dr inż. Annie Kowalskiej z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN składamy podziękowanie za umożliwienie współpracy w tak ciekawej i ważnej konferencji.

Logo pasek.png

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/2018-10-08-pan/nowy folder{/gallery}

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski