05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_120135
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
IMG_9173
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
SONY DSC
IMG_20160715_120942
DSC04969
IMG_20160715_120942
motyl
Makolągwa (samiec)
Mewa srebrzysta - Larus argentatus
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

Nowa Rada MZPK (kadencja 2015-2020)

 

Na podstawie Uchwały Nr 1348 z dnia 13 października 2015 roku powołano 15 członków do Rady Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych II kadencji. Uroczyste mianowanie w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie 26 listopada 2015 roku wręczyła Pani Małgorzata Krzyżanowska zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 


 


 

Rada na posiedzeniu inauguracyjnym wybrała ze swego grona Przewodniczącego Rady, którym jednogłośnie został Pan dr Wojciech Ożga i dwóch zastępców Przewodniczącego – Panią Anetę Adamską i Pana Przemysława Grzybka oraz uchwaliła Regulamin swojego działania.


Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – etap gminny w ChPK

Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski jest organizowany dzięki porozumieniu zespołów parków krajobrazowych znajdujących się na terenie całej Polski. W XV edycji konkursu spośród szkół znajdujących się na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego na udział w rywalizacji zdecydowało się cztery placówki z trzech Gmin: Piaseczno (2 szkoły), Góra Kalwaria (1 szkoła) i Konstancin-Jeziorna (1 szkoła). W pierwszym etapie konkursu, etapie szkolnym, w każdej ze szkół wyłoniono czteroosobowe drużyny.

 

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie przeprowadzono etap gminny, w którym wyłoniono uczestników III etapu konkursu (parkowego) z terenu gminy Piaseczno. W tym roku zwycięzcą gminnego etapu konkursu zostało Gimnazjum w Złotokłosie. Dziękujemy za udział, i gratulujemy wyników wszystkim uczestnikom, gdyż różnica była bardzo mała.


I miejsce Gimnazjum w Złotokłosie – 185 pkt.

Zespół pod opieką Pani Edyty Jagody Hlebowicz, w składzie:

Marcin Drzewiecki

Agata Mrowińska

Michał Romaniuk

Marcin Rembelski

 

II miejsce Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie – 165 pkt.

Zespół z Gimnazjum nr 1 pod opieką Pani Iwony Czarneckiej, w składzie:

Karolina Iwanowska

Julia Surosz

Maciej Zabłoński

Janusz Ragus

 

Dziękujemy dyrektorowi Gimnazjum nr 1, Panu Dariuszowi Nowakowi za udostępnienie sali do przeprowadzenia finału.

 

Drużyny z Gimnazjum w Złotokłosie, Zespołu Szkół w Baniosze oraz Zespołu Szkół nr 3 im. J. Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie zapraszamy na etap parkowy w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5. Życzymy powodzenia!

 

 ppkp

Konkursowe zmagania

 

ppkp

Zwycięska drużyna

Sprzątanie przed zimą

o1

W listopadzie wznowiono akcję ”Czyste lasy na Mazowszu „ . Podczas sprzątania osadzeni z Zakładu Karnego Białołęka Oddział Zewnętrzny w Popowie wykonywali wiele prac porządkowych na terenie NPK i jego otuliny. Było to sprzątanie:

– przy siedzibie Zespołu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Łochów,

– rezerwatu „Wilcze Błota”,

–  drogi z Płatkownicy  do Kiełczewa,  pobocze drogi na odcinku 8,7 km.

o2

Zebrano 30 worków śmieci.

o3

Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Jasiorówce. Zebrano 1 kontener śmieci.

 

 o4

Podczas prac porządkowych przeprowadzonych w dniach od 2.11.2015 r. do 17.11.2015 r. zebrano: 50 worków śmieci o pojemności 120 l na terenie gm. Sadowne, 16 worków śmieci o pojemności 120 l i 1 kontener 7m3 na terenie gm. Łochów,

o5

o6

 

Sprzątanie drogi z Grabowca do Gajówki Zachodniej w gminie Stoczek, gdzie  uprzątnięto pobocze drogi na odcinku 7 km i zebrano 35 worków.

o7

o8

 

 Łącznie zebrano 101 worków (120 l) i 3 kontenery (o pojemności 7 m3).

o10

I już posprzątane.

Chęć wspólpracy zadeklarowały także gminy Ceranów i Pokrzywnica w granicach NPK. Dlatego też na wiosnę wznawiamy ten program.

 

 

Nietoperze w MPK 2015

W roku 2015 w Mazowieckim Parku Krajobrazowym kontynuowano prace mające na celu rozpoznanie chiropterofauny i ochronę nietoperzy. Stosując standardowe metody przyjęte w ramach badań ogólnopolskich, w czasie dekady spisu nietoperzy, prowadzonej w lutym, skontrolowano trzy przydomowe piwnice i cztery militarne schrony, stwierdzono w nich zimowanie jednego gatunku – gacka brunatnego Plecotus auritus.

Fakt ten można wytłumaczyć stosunkowo łagodną zimą, podczas której nietoperze mogły przezimować również w niektórych obiektach nadziemnych (budynki), a nie wyłącznie w obiektach podziemnych. Zimowanie innych gatunków nietoperzy (gacek szary Plecotus austriacus, mopek Barbastella barbastellus i nocek Natterera Myotis nattereri) w kontrolowanych obiektach zarejestrowano przede wszystkim w trakcie stosunkowo mroźnych zim.


Kontynuowano również kontrole skrzynek dla nietoperzy na siedmiu powierzchniach próbnych (Biała Droga, Celestynów, Czarci Dół, Czarne Stawy, Gajówka Goździk, Lasek, Torfy). Kontrole wykonywano bez wyjmowania nietoperzy ze skrzynek, świecąc latarką przez otwór wlotowy znajdujący się w dolnej części schronienia.

– Biała Droga – wykonano osiem kontroli 74 skrzynek, stwierdzono występowanie czterech gatunków nietoperzy: nocek duży Myotis myotis, borowiec wielki Nyctalus noctula, karlik większy Pipistrellus nathusii i gacek brunatny Plecotus auritus.

– Celestynów – wykonano cztery kontrole 40 skrzynek, stwierdzono dwa gatunki nietoperzy: borowiec wielki Nyctalus noctula i karlik większy Pipistrellus nathusii.

– Czarci Dół – wykonano siedem kontroli 66 skrzynek, stwierdzono cztery gatunki nietoperzy: nocek duży Myotis myotis, borowiec wielki Nyctalus noctula, karlik większy Pipistrellus nathusii i gacek brunatny Plecotus auritus.

– Czarne Stawy – wykonano pięć kontroli 40 skrzynek, stwierdzono: borowiec wielki Nyctalus noctula i karlik większy Pipistrellus nathusii.

– Gajówka Goździk – wykonano sześć kontroli 50 skrzynek, stwierdzono jeden gatunek: gacek brunatny Plecotus auritus.

– Lasek – wykonano dwie kontrole 50 skrzynek, odnotowano jednego osobnika karlika większego Pipistrellus nathusii.

– Torfy – wykonano dziesięć kontroli 72 skrzynek, stwierdzono trzy gatunki nietoperzy: borowiec wielki Nyctalus noctula, karlik większy Pipistrellus nathusii i gacek brunatny Plecotus auritus.


Ponadto podczas odłowów w specjalistyczne sieci złowiono dwa gatunki nietoperzy: gacka brunatnego Plecotus auritus i mroczka późnego Eptesicus serotinus, a w prowadzonych  nasłuchach detektorowych dodatkowo zarejestrowano latające mroczki późne.  

W różnych częściach Parku i otuliny poszukiwano zrzutek pospolitych gatunków sów, zwłaszcza puszczyka Strix aluco. Analiza diety pozwala na wykrycie nietoperzy, niekiedy należących do gatunków bardzo rzadko rejestrowanych przy użyciu innych metod badań.  W spreparowanym ze zrzutek puszczyka materiale kostnym stwierdzono dwa gatunki nietoperzy: gacek brunatny Plecotus auritus i mroczek późny Eptesicus serotinusDziałania mające na celu badania i ochronę nietoperzy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym zostały spopularyzowane w jednym z odcinków programu telewizyjnego dla dzieci i młodzieży „Załoga Eko”.

 

 „Monitoring chronionych ssaków – orzesznicy i nietoperzy, zasiedlających skrzynki lęgowe na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 9 000,00 zł.”

Nowe publikacje upowszechniające wiedzę o przyrodzie Mazowsza

W celu zapoznania szerokiego odbiorcy z bogactwem przyrodniczym   i kulturowym Mazowsza, a w szczególności regionu Puszczy Kozienickiej Zespół  ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego zrealizował w br. dwa zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

W ramach zadania „Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego” powstały następujące publikacje:

 

III wydanie albumu „Puszcza Kozienicka Dziedzictwo”

–  nakład 700 egz.,

 

 broszura „Kozienicki Park Krajobrazowy imienia profesora Ryszarda Zaręby”

–  nakład 2000 egz.,

 

folder „Rezerwaty przyrody Kozienickiego Parku Krajobrazowego”

– nakład 2000 egz.,

 

folder „Chrońmy płazy Kozienickiego Parku Krajobrazowego” – nakład 2000 egz.

 

„Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,w formie dotacji, w kwocie 44.400,00 zł”


W ramach zadania  „Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza” wydane zostało czasopismo przyrodnicze „Kulon” rocznik 20/2015 – nakład 500 egz.  

 

 

Wydawany od roku 1996. „Kulon” publikuje oryginalne prace przyrodników (artykuły, krótkie notatki, sprawozdania) dokumentujące głównie stan fauny występującej na Mazowszu oraz zachodzące w nim zmiany.  Publikacja wydawana jest  wspólnie przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne


„Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego  upowszechniającego wiedzę  o przyrodzie Mazowsza dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  5 500,00 zł”Wydane w tym roku publikacje  wykorzystywane będą w bieżącej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, przekazane  zostaną  do bibliotek, szkół, uczelni wyższych, urzędów miast i gmin oraz innych instytucji.  

 
 

Nowe publikacje upowszechniające wiedzę o przyrodzie Mazowsza

W celu zapoznania szerokiego odbiorcy z bogactwem przyrodniczym i kulturowym Mazowsza, a w szczególności regionu Puszczy Kozienickiej Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego zrealizował w br. dwa zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

W ramach zadania „Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego” powstały następujące publikacje:

 

III wydanie albumu „Puszcza Kozienicka Dziedzictwo”

–  nakład 700 egz.,

  

broszura „Kozienicki Park Krajobrazowy imienia profesora Ryszarda Zaręby”

–  nakład 2000 egz.,

 

 

folder „Rezerwaty przyrody Kozienickiego Parku Krajobrazowego”

– nakład 2000 egz.,

 

folder „Chrońmy płazy Kozienickiego Parku Krajobrazowego” – nakład 2000 egz.  

 

 

 

„Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 44.400,00 zł”

 

W ramach zadania  „Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza” wydane zostało czasopismo przyrodnicze „Kulon” rocznik 20/2015 – nakład 500 egz.  

 

 

Wydawany od roku 1996. „Kulon” publikuje oryginalne prace przyrodników (artykuły, krótkie notatki, sprawozdania) dokumentujące głównie stan fauny występującej na Mazowszu oraz zachodzące w nim zmiany.  Publikacja wydawana jest  wspólnie przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

 

 

„Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego  upowszechniającego wiedzę    

 o przyrodzie Mazowsza dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,

w kwocie  5 500,00 zł”

 


    Wydane w tym roku publikacje  wykorzystywane będą w bieżącej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, przekazane  zostaną  do bibliotek, szkół, uczelni wyższych, urzędów miast i gmin oraz innych instytucji.  


Nowe pomoce dydaktyczne w Kozienickim Parku Krajobrazowym

     W bieżącym roku Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego zrealizował zadanie pn. „Doposażenie ośrodka edukacyjno – muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji przyrodniczej”.

      W ramach zadania w ośrodku edukacyjno – muzealnym w Augustowie przeprowadzono zajęcia z edukacji przyrodniczej, w trakcie  których uczniowie szkół podstawowych zdobywali i utrwalali wiedzę przyrodniczą przy użyciu zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu (tablic dydaktyczno – interaktywnych, edukacyjnej „Gry o miodek”,  prezentacji multimedialnej pt. „Ptaki, ssaki  i płazy w swoim środowisku”, zestawów edukacyjnych „Kształty” – ”Zwierzęta leśne”, „Ptaki leśne”, „Liście drzew”, „Grzyby leśne”.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

„Doposażenie ośrodka edukacyjno – muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji przyrodniczej sfinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18.000,00 zł”.


 oraz


Bank Spółdzielczy w Pionkach


Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

 

 

Uroczystość finałowa XXV jubileuszowej edycji konkursu „Moje spotkania z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym

     W dniu 27 listopada 2015 roku w Miejskim Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach odbyło się  uroczyste podsumowanie  XXV jubileuszowej edycji konkursu „Moje spotkania z Puszczą”, która przebiegała pod hasłem „Puszcza Kozienicka skarbnicą bioróżnorodności”.     Wśród gości przybyłych na uroczystość byli przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Zwoleń, Nadleśnictwa Radom, Nadleśnictwa Kozienice, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu, Rady Miasta Pionki, Urzędu Miasta Pionki, Banku Spółdzielczego w Pionkach, Urzędu Miasta w Pionkach, Urzędu Gminy w Pionkach, Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu, Biblioteki Miejskiej w Pionkach, Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.
Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

Za zdobycie:

I miejsca: tablety

II miejsca: aparaty fotograficzne

III miejsca: czytniki e-book

Najlepsza szkoła otrzymała mikroskop.


„Organizacja XXV jubileuszowej edycji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12.000,00 zł”.Laureaci wyróżnieni oraz opiekunowie otrzymali sprzęt turystyczno-sportowy (hulajnogi, kaski rowerowe, zegarki sportowe) oraz książki przyrodnicze ufundowane przez Nadleśnictwo Kozienice, Nadleśnictwo Radom, Nadleśnictwo Zwoleń oraz samorządy: Miasta Pionki, Gminy Jedlnia – Letnisko, Gminy Garbatka – Letnisko, Gminy Policzna, Gminy Jastrzębia.

 

Zaproszonych gości, laureatów, nauczycieli przywitali Pan Robert Belina – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Pani Beata Waluś – Kierownik Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego.


Protokół jury odczytała Pani Marzena Szulikowska – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu  – Filia w Pionkach


 
 

     W Miejskim Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach zorganizowana została wystawa prac, które nagrodzono i wyróżniono w XXV jubileuszowej edycji konkursu „Moje spotkania  z Puszczą”. Wystawę można oglądać do dnia 12 grudnia br. 

 Serdeczne podziękowania składamy fundatorom nagród oraz uczniom z  Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pionkach, Koła Sygnalistów działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisko za oprawę artystyczną uroczystości.


     Jury i organizatorzy XXV edycji konkursu z cyklu „Moje spotkania  z Puszczą” serdecznie dziękują za udział wszystkim uczestnikom, gratulują nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich opiekunom. Wyrażamy przekonanie, że kolejne edycje przyczynią się do dalszego poznawania Puszczy Kozienickiej i spotkają się z równie dużym zainteresowaniem.

 

Traszka i kumak w MPK oraz ochrona ich siedlisk.

Od 2007 r. w Mazowieckim Parku Krajobrazowym prowadzone są działania mające na celu zwiększenie populacji traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Programy te były realizowane dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Traszka grzebieniasta i kumak nizinny zostały wymienione w II i IV Załączniku Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Traszka grzebieniasta – płaz będący pod ścisłą ochroną – jest gatunkiem „naturowym”, który fascynuje zarówno naukowców, jak i miłośników przyrody. Traszka grzebieniasta jest największa wśród wszystkich gatunków traszek żyjących w Polsce – może mieć nawet do 20  cm długości. Ma chropowatą skórę, ciemnego koloru w białe plamki oraz wyróżniający się od ciemnej reszty ciała jaskrawożółty brzuch pokryty ciemnymi plamkami oraz chude paluszki z „paznokciami”. Samcowi traszki w okresie godów, na grzbiecie pojawia się wysoki, nieregularnie ząbkowany „grzebień”, a na ogonie perłowa wstęga, u samic grzebień nie występuje.

Dietę traszek stanowią larwy komara, ślimaki, drobne owady, dżdżownice i pajęczaki, w okresie larwalnym traszki są kanibalami i potrafią zjeść swoich współbraci. Zjawisko to nosi nazwę adelofagii i jest powszechne wśród płazów ogoniastych.Traszki preferują czyste, widne, obficie zarośnięte roślinnością wodną, stojące niewielkie zbiorniki, na lądzie spotkać je można w wilgotnych lasach i na podmokłych łąkach. Bez ochrony ich siedlisk, ochrona gatunku nie będzie w pełni skuteczna.

Kumak nizinny – jest jednym z najmniejszych krajowych płazów, długość ciała rzadko przekracza 5 cm.

Charakterystyczne ubarwienie brzuszne w kolorze ciemnogranatowym z jasno-pomarańczowymi nieregularnymi plamkami, które spełnia rolę obronną, w momencie ataku kumak ukazuje przeciwnikowi swoją brzuszną stronę. Nieliczny na terenie MPK, preferuje stanowiska silnie nasłonecznione, z wodą szybko się nagrzewającą z dużą ilością roślinności podwodnej o głębokości od 0,5 do 1,5 m. Do godów przystępuje w ciepłe majowe dni poprzedzone obwitymi opadami. Samica składa do 300 jaj, okres rozwoju kijanek trwa ok. 3 miesięcy. Kumak prowadzi najbardziej wodny tryb życia ze wszystkich polskich płazów, zbiornik opuszcza jesienią w poszukiwaniu zimowego schronienia, jest ono jednak położone nie dalej niż1 km od zbiornika.

W bieżącym roku pobrano z natury 190 jaj traszki grzebieniastej i 65 jaj (skrzeku) kumaka, niewielka ilość spowodowana była suszą hydrologiczną. Po odchowie młodych osobników w sztucznych warunkach, wypuszczono do środowiska naturalnego 92 osobniki traszki grzebieniastej i 32 kumaki nizinne.


Monitorowanie zalegania zwierciadła wody gruntowej na glebach torfowych (bagiennych) i pobagiennych (odwodnionych) jest kluczowe w monitorowaniu procesów zachodzących w tych środowiskach glebowych. Wiele procesów fizycznych i chemicznych tych gleb jest ściśle powiązana z uwilgotnieniem, które najczęściej wiąże się z zaleganiem zwierciadła wody gruntowej. Przyjmuje się na podstawie licznych badań, że zw. wody na terenach torfowych powinno znajdować się jak najbliżej terenu i wahać się w granicach 0-30 cm pod terenem. W przypadku niniejszego obszaru tematyką badań było zaleganie poziomu wody w płytkich studzienkach pomiarowych umieszczonych w glebie organicznej (gł. ok. 1-1,5 m) oraz w głębokich piezometrach umieszczonych w glebach podściełających utwory organiczne w glebach mineralnych (średnia gł. piezometrów ok. 3,5 m).

Pomiary położenia wód gruntowych rozpoczęto 20 kwietnia 2015 r. bazując na rok wcześniej zainstalowanych studzienkach obserwacyjnych – 15 punktów pomiarowych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, na fragmencie torfowiska Całowanie. W trakcie okresu letniego rozpoczęto w tych samych punktach, gdzie zlokalizowano studzienki instalację głębokich piezometrów, aż do podłoża mineralnego (wymagało to zabezpieczenia specjalistycznego sprzętu wraz z odpowiednią liczbą przeszkolonych osób) do tego typu prac.

 

Głębokie piezometry zainstalowano w celu kontroli poprawności odczytów stanów wód dokonywanych w studzienkach obserwacyjnych jak również chciano określić czy na analizowanym fragmencie torfowiska występuje zasilanie z warstw podziemnych w wodę przypowierzchniowych warstw gleby. W ramach zadania w powyższych punktach pomiarowych wykonano pomiary miąższości złoża torfowego przy wykorzystaniu laski glebowej, z przedstawionych danych wynika, że we wszystkich punktach złoże torfowe jest głębokie. W celu oceny warunków opadowych w pobliżu analizowanych działek należących do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego zamontowano automatyczny deszczomierz do pomiaru wielkości opadów atmosferycznych. W poszczególnych analizowanych miesiącach od kwietnia do końca października, opady atmosferyczne były stosunkowo niewielkie (susza atmosferyczna), co miały ogromny wpływ na zaleganie zwierciadła wody gruntowej na otaczającym terenie. Prowadzone badania terenowe potwierdziły, ze w trakcie okresu letniego na skutek relatywnie niskich wartości opadu atmosferycznego, a nawet częściowo jego braku, poziomy wód gruntowych na torfowisku znacznie się obniżyły, co mogło skutkować rozpoczęciem i intensyfikacją wielu niekorzystnych procesów glebowych takich jak mineralizacja czy osiadanie, jak również powodowało częściowe lub całkowite wysychanie niewielkich zbiorników wodnych, w których odbywają gody traszki i kumaki, ale również zanikanie zbiorników może być niebezpieczne dla chronionych gatunków ryb: różanki i strzebli błotnej.


„Czynna ochrona traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 10 000,00 zł.”


logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski