05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Jak zaprosić latające ssaki? – czynna ochrona nietoperzy w NPK.

nietopmini  Parki krajobrazowe to szczególne miejsca, które sprzyjają poznawaniu bogactwa przyrody. Możemy tu obserwować jej właściwości i przemiany, a także dowiadywać się, w jaki sposób możemy  jej pomagać.

  Wiosną poznawaliśmy płazy i pomagaliśmy im przenosząc je przez jezdnię do zbiorników wodnych. Poprzez pracę na warsztatach i przygotowania do konkursów odkryliśmy, że to sympatyczne stworzenia, dla których dużym zagrożeniem są przekształcenia środowiska. Grupa zwierząt, której podobnie coraz częściej brakuje miejsc do życia są nietoperze. Jak możemy im pomóc?

 

Co wiemy o nietoperzach? To jedyne latające ssaki. Polują w nocy, wykorzystując zjawisko echolokacji, która działa jak  niezwykły radar. Nietoperze emitują w czasie lotu ultradźwięki, które odbijają się od otoczenia i dają nocnemu lotnikowi jego „obraz”.

Ale co dzieje się z nimi za dnia? Przeczekują ten czas w kryjówkach, by być aktywnymi w porze, do której są tak doskonale przystosowane. Nocą polują głównie na owady, które są niedostępne dla polujących za dnia ptaków. Jeden nietoperz w ciągu nocy potrafi zjeść owady o masie równej 30% masy jego ciała!

Nietoperze zwykle nie budują schronień, ale wykorzystują różne kryjówki –  naturalne (dziuple drzew, jaskinie), jak i zbudowane przez człowieka (na strychach, w piwnicach, za okiennicami, pod mostami, w studniach, w różnego typu podziemiach).

 Naturalnych kryjówek w przyrodzie jest coraz mniej – otaczają nas głównie zagospodarowane młode lasy, a w ogrodach młode drzewa. Aby zachęcić nietoperze do bytowania w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym rozpoczęliśmy akcję rozwieszania budek, w których mogłyby spędzać dzień.  Skrzynki te są przystosowane tylko dla jednego typu lokatorów – mają otwór wlotowy… na dnie. Dla nietoperzy to doskonała sytuacja, ponieważ odpoczywają głową w dół, a przy tym żaden ptak nie skusi się na takie „dziurawe” mieszkanie. Są też dosyć wąskie – niczym naturalna kryjówka za odstającą korą starego drzewa.

 

nieto1    nieto2

 

Pokryte ciemnym materiałem budki wieszaliśmy po południowej stronie drzew – aby zapewnić ich lokatorom jak najwięcej ciepła. Aby schronienia były dla nich jak najatrakcyjniejsze i jak najłatwiej dostępne – wybieraliśmy pnie nieosłonięte gałęziami, koło dróg leśnych. Nietoperze preferują otwarte przestrzenie wokół budek, a rozdzielające zadrzewione tereny trakty mogą być dla nich korzystnymi szlakami przelotów. Skrzynki wiszą dosyć wysoko – ok. 3 m nad ziemią.

 

nieto3

 

Do akcji wybrano młode lasy sosnowe – tam najbardziej brakuje naturalnych schronień dla nietoperzy. W sumie rozwieszono 200 budek w leśnictwach Szumin i Wielgie. Te skrzydlate ssaki niełatwo oswajają się z nowościami – być może  na  pierwszych lokatorów będzie trzeba zaczekać nawet kilka lat. Będziemy uważnie obserwować zmiany w zasiedleniu budek. W wyniku podobnych działań w Mazowieckim PK po siedmiu latach 73% z nich miało już swoich bywalców.

 

nieto4

 

Nietoperze to ciekawe zwierzęta, na pewno warte poznawania. Prowadzone działania ochronne będą świetną ku temu okazją.

 

 

 logowfosigw

 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł

Malowany Październik oraz finał konkursu fotograficznego

W sobotę 6 października 2012 roku na terenie Ośrodka edukacyjno-muzealnego „Bazy Torfy” w Karczewie odbył się coroczny plener plastyczny pt. „Malowany październik”.

Choć pogoda z początku nie zachęcała do zabawy, z każdą chwilą przybywało kolejnych uczestników. Najbardziej liczną grupę stanowiły dzieci i ich rodzice. Mali artyści ochoczo zabrali się do zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych.

 

Prace tworzone za pomocą kredek, farb i plasteliny stanowiły zbiór przepięknych dzieł inspirowanych dziecięcą wyobraźnią.

 


Za trud, pracę i zaangażowanie młodzi uczestnicy otrzymywali drobne nagrody w postaci gadżetów promujących Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

Oczywiście jak zawsze słodki poczęstunek dla uczestników imprezy zasponsorowały Zakłady Piekarskie „Oskroba”.Tego dnia odbyło się także uroczyste rozdanie nagród w konkursie fotograficznym „Tajemnice Mazowieckiego Parku Krajobrazowego Ludzie Natura Kultura”, który został ogłoszony z okazji obchodów 25-lecia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Finał konkursu uroczyście otworzył, rozdając nagrody i dyplomy Dyrektor MZPK, Pan Sylwester Chołast.


Konkurs zorganizowany przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych przebiegał w dwóch kategoriach: dla gimnazjów i szkół średnich oraz osób indywidualnych. Konkurs fotograficzny pn. „Tajemnice Mazowieckiego Parku Krajobrazowego Ludzie Natura Kultura”. był jednym z elementów programu „Odkrywamy Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka– program aktywnej edukacji propagującej turystykę przyrodniczą” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program składał się z kilku części m.in. wycieczek rowerowych, warsztatów edukacyjnych. Powstała również interaktywna mapa dostępnej na stronie internetowej MZPK www.parkiotwock.pl. Nagrodami sfinansowanymi przez WFOŚiGW w Warszawie były m.in. tablety, namioty, pontony, śpiwory, hamaki, torby podróżne, pendrivy, aparaty fotograficzne, hamaki.
Konkurs miał na celu pobudzenie ciekawości i poszukiwanie wiedzy na temat regionu oraz pobudzenie wrażliwości estetycznej do przyrody i kultury. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostały zaprezentowane na planszach, które w przyszłości zostaną wykorzystane w celach promocyjnych i edukacyjnych  podczas różnego rodzaju imprez plenerowych.

Składamy serdeczne podziękowania dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 24 600,00 zł zadania pn. „Odkrywamy Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka– program aktywnej edukacji propagującej turystykę przyrodniczą”.

 

Album „Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” – wznowienie

W roku 2012, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska udało się wykonać dodruk albumu „Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” w ilości 750 egz. Album ma 152 strony, sztywną oprawę i zawiera ponad 200 zdjęć ptaków, które można spotkać w parku i bliskich okolicach.

 

Profesjonalne zdjęcia do albumu przekazali nieodpłatnie: Norbert Gajewski, Bogdan Kaźmierczak i Krzysztof Olejnicki, którzy od lat uwieczniają piękno przyrody Ziemi Płockiej.

 

Bardzo serdecznie im dziękujemy.


okładka albumu


okładka albumu


Album „Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40.000,00 zł”.


Wznowienie wydawnictw BPK

Pod koniec września bieżącego roku wznowione zostały 3 wydawnictwa:

  1. „Ptasią ścieżką przez BPK” (Dydaktyczna ścieżka ornitologiczna) – to przewodnik po ścieżce dydaktycznej wyznaczonej w parku i otulinie. Przewodnik pozwoli na samodzielne przejście ścieżką ornitologiczną dł. ok. 4,5 kilometra, z pięcioma tablicami informacyjnymi,  zawiera wiele informacji o parku, występujących w nim ptakach, jak obserwować ptaki. Nakład 1000 egz.
  2. „Szlak krajobrazowo-historyczny w BPK” – to przewodnik po ścieżce dydaktycznej wyznaczonej w parku i otulinie. Przewodnik pozwoli na samodzielne przejechanie ścieżką krajobrazowo-historyczną. Zawiera wiele informacji o unikalnych walorach krajobrazowych i obiektach kulturowych parku i otuliny. Nakład 1000 egz.
  3. ” Mapa-informator o BPK” – to składana mapa BPK i otuliny w skali 1:25.000 z naniesionymi ważnymi elementami i punktami. Z taką mapą nie sposób zgubić się w parku. Pozwala na samodzielne wędrówki piesze, rowerowe czy samochodowe po wybranych fragmentach parku. Na drugiej stronie umieszczony będzie swoisty informator- przewodnik po parku i otulinie opisujący park, rezerwaty przyrody, obszar Natura 2000, pomniki przyrody i wszystkie inne ważne obiekty. Nakład 1000 egz.

Wydawnictwa będą wydawane zainteresowanym nauczycielom i świadomym turystom poprzez Płocki Oddział PTTK.

wydawnictwa

 

Powyższe zadanie p.n. „Wznowienie wydawnictw informacyjno-edukacyjnych do prowadzenia edukacji stacjonarnej i terenowej na terenie BPK” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8.050,00 zł.

Wspólne sprzątanie BPK

W dniu 6 października br. (sobota), dzięki wspólnej inicjatywie pracowników Levi Strauss  Płock i harcerzy z Sikorza został posprzątany rezerwat przyrody „Sikórz” oraz przecięta, mocno już zarośnięta ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Płock.

 

Pracownicy Levi Strauss  zajęli się sprzątaniem, a harcerze, z wychowawcami i rodzicami – wycinaniem samosiewów. Worki i rękawice zapewnił Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, profesjonalne tasaki – Leśniczy Leśnictwa Sikórz.

Wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas na pracę na rzecz Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego serdecznie dziękujemy.

Wspólne sprzątanie

W dniu 6 października br. (sobota), dzięki wspólnej inicjatywie pracowników Levi Strauss  Płock i harcerzy z Sikorza został posprzątany rezerwat przyrody „Sikórz” oraz przecięta, mocno już zarośnięta ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Płock.

 

 

Pracownicy Levi Strauss  zajęli się sprzątaniem, a harcerze, z wychowawcami i rodzicami – wycinaniem samosiewów. Worki i rękawice zapewnił Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, profesjonalne tasaki – Leśniczy Leśnictwa Sikórz.

Wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas na pracę na rzecz Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego serdecznie dziękujemy.

Mistrzostwa Polski w Grzybobraniu

102 7474Jesień to pora bogata w kolory i piękne twory przyrody. Przebarwiają się liście, spadają kasztany żołędzie, w powietrzu fruną skrzydlaki klonów i lip, rumienia się jabłka i inne owoce. W lasach pojawia się nowy typ gości – dzielnie zaglądających pod barwny dywan z liści. Wyruszają z samego rana, by napełnić koszyki podgrzybkami, borowikami i koźlakami.

 

Do tej pięknej aktywności  już po raz trzeci  zachęcała nas sympatyczna impreza w Długosiodle – Mistrzostwa Polski w Grzybobraniu. 16 września 2012 r. do rywalizacji stanęło 45 zawodników, podzielonych na 11 drużyn. Były to m.in. drużyna aktorów, z udziałem Olgi Bończyk, Olgi Borys, Joanny Jabłczyńskiej, Tomasza Kozłowicza i Wojciecha Majchrzaka, reprezentacja Polskiego Radia 1, Radia dla Ciebie, Wyszkowiaka, Nowego Wyszkowiaka i Głosu Wyszkowa oraz samorządowcy z Długosiodła, Wyszkowa i Ostrowii Mazowieckiej. Zadaniem każdej z drużyn było zebranie w ciągu trzech godzin jak największej ilości i jak najpiękniejszych okazów grzybów.

 

W sumie zebrano ponad 30 kg pięknych grzybów.

 

dsc 0723

 

 

Równocześnie na stadionie odbywał się piknik, na którym uczestnicy mogli podziwiać występy artystyczne oraz wzbogacać swoją wiedzę na temat jesiennej przyrody oraz regionu.

 

dsc 0714

 

 

Wśród wystawców byli także reprezentanci Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Na stoisku przedstawiono znaczenie obszarów ochronionych dla nadbużańskiej przyrody oraz piękno regionalnego rękodzieła, które zaprezentowała pani Wiesława Kur.

 dsc 0716

 

Odwiedzający mogli sprawdzić zdobytą wiedzę biorąc udział w mini-quizie „Koło Fortuny”.

 

 

dsc 0719

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania obszaru NPK w poszukiwaniu skarbów jesieni!

 

dsc 0137-001

 

Piknik geologiczny

W niedzielę 30 września 2012 roku na terenie Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego odbył się już po raz piąty Piknik Geologicznyw ramach XVI Festiwalu Nauki. Impreza zorganizowana została głównie z myślą o dzieciach, które pasjonują się budową ziemi oraz  surowcami mineralnymi. Na młodych odkrywców czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy mogli samodzielnie wykonać skalne malowidła na marmurze oraz zapoznać się z właściwościami bursztynu bałtyckiego.

 

Na stoisku „Surowce naturalne” można było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat pozyskiwania i wykorzystywania torfu. Zaprezentowane również zostały narzędzia służące do jego wykopywania. W sposób przystępny przekazywano dzieciom wiedzę o ogromnym znaczeniu w naszym życiu codziennym surowców wydobywanych spod ziemi. Uczestnicy mogli zobaczyć w jaki sposób przebiega destylacja ropy naftowej.  Największym zainteresowaniem cieszyły się cogodzinne prezentacje wybuchu wulkanu, zbudowanego specjalnie na tę okazję przez studentów Wydziału Geologii.

 

W Laboratorium Młodego Geologa dzieci samodzielnie mogły stworzyć m.in. sztuczne kryształy.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych również uczestniczył w Pikniku. Nasze stoisko pod nazwą Przyroda Okiem Geologa-Mazowieckie Parki Krajobrazowe cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzieci z wielkim zapałem układały puzzle prezentujące zwierzęta i rośliny występujące na terenie Parku. Każdy uczestnik  mógł pozyskać informacje na temat walorów przyrodniczych i edukacyjnych MPK.  

Na naszym stoisku można było zaopatrzyć się w broszury, foldery i książki dotyczące ochrony przyrody. Cieszymy się, iż mogliśmy uczestniczyć w Pikniku, dzięki któremu najmłodsi dowiedzieli się wielu mądrych rzeczy i być może rozbudziliśmy w nich ciekawość do odkrywania tajemnic naszej przyrody.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski