05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zespół parków

Z dniem 1 stycznia 2010 r. dokonano połączenia jednostek budżetowych:

  1. Zespół Parków Krajobrazowych: Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego;
  2. Nadbużański Park Krajobrazowy;
  3. Kozienicki Park Krajobrazowy imienia Profesora Ryszarda Zaręby.

W wyniku połączenia powołano wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

W skład Zespołu wchodzą parki:

  • Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka
  • Nadbużański Park Krajobrazowy
  • Kozienicki Park Krajobrazowy im. Profesora Ryszarda Zaręby
  • Chojnowski Park Krajobrazowy
  • Brudzeński Park Krajobrazowy

Parki krajobrazowe wchodzące w skład Zespołu realizują zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody, na obszarach swojego działania