05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zadania 2017 r.

logo_fundusz.gif

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansuje  w 2017 roku następujące zadania:

l.p

Nazwa zadania - 2017 rok

Kwota
dotacji
(w zł)

Data
zamieszczenia

 1.

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu północnej części powiatu płockiego i Miasta Płocka

9.000,00

27.04.2017 r.

 2.

Organizacja XXVII edycji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym.

9.900,00

27.04.2017 r.

 3.

Organizacja XXIV edycji konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik-Zima 2017”w Kozienickim Parku Krajobrazowym.

11.900,00

27.04.2017 r.

 4.

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku krajobrazowego im. Czesława Łaszka

15.000,00

27.04.2017 r.

5.

Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą - szkolny karmnik w Mazowieckim Parku Krajobrazowym"

11.000,00

21.06.2017 r.

6.

Organizacja XVIII edycji konkursiu "Nadbużańskie spotkania
z przyrodą"
6 156,00  5.06.2017 r.

7.

Ścieżka edukacyjna o klimacie, krajobrazie, faunie i florze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego 7 520,00 2.10.2017 r.