05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zadania 2016 rok

 logo_fundusz.gif

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansował  w 2016 roku następujące zadania:

 

  Nazwa zadania- 2016 rok  kwota dotacji
(w zł)
data
zamieszczenia
 1 

"Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą - szkolny karmnik”dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11 000,00 zł"

11 000,00  16.05.2016 r.
 2

"Organizacja XVII edycji konkursów „Nadbużańskie spotkania z przyrodą” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4 950,00 zł"

4 950,00 

16.05.2016

 3

„Organizacja XXIII edycji konkursu przyrodniczego Szkolny Karmnik – 2016 w Kozienickim Parku Krajobrazowym”dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14 360,00 zł"

14 360,00

16.05.2016

 4

„Organizacja wojewódzkiego finału XV edycji konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7 686,00 zł"

7 686,00

16.05.2016

 5

"Identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz ich reintrodukcja na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 000,00 zł"

10 000,00 

16.05.2016

6

"Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazoweg odofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacj,i w kwocie 45 368,00 zł"

45 368,00 

6.06.2016
7

"Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 39 130,00 zł"

39 130,00 6.06.2016 
8.

"Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2016 roku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 16 957,00 zł"

16 957,00 14.09.2016
9.

"Organizacja XXVI edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 15 000,00 zł"

15 000,00 14.09.2016
10

"Kulon-wydanie czasopisma upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 5 000,00 zł"

5 000,00 14.09.2016
11

"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie13 300,00 zł"

13 300,00 18.11.2016
12.

"Rewitalizacja ścieżki dydaktyczne Nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym - zadanie inwestycyjne"

47 700,00 2.12.2016
13

"Rewitalizacja ścieżki dydaktyczne Nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym - zadanie nieinwestycyjne"

20 700,00 2.12.2016  
14

 Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych

39129,78   8.12.2016