05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zadania 2015 rok

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansuje  w 2015 roku następujące zadania:

 

 

 

Nazwa zadania - 2015 rok

kwota
dotacji
(w zł.)

 Chojnowski Park Krajobrazowy

1. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - etap III

15 030,00

2. 

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - etap III

9 900,00

Brudzeński Park Krajobrazowy    
1. Edukacyjny konkurs przyrodniczy dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego 1 800,00

 Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby

1. 

Restytucja ochrona raka błotnego (Astacus leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku krajobrazowego.

6 300,00

2. 

Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza

5 500,00

3.

Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

44 400,00

4.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

7 917,50

5. Organizacja XXV jubileuszowej edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym 12 000,00
6. Owady wokół nas-pożyteczne zapylacze, program edukacyjny na rzecz poprawy bioróżnorodności w Kozienickim Parku Krajobrazowym 12 728,00
7. Doposażenie ośrodka edukacyjno-muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji przyrodniczej 18 000,00

 Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka

1. 

Przyrodniczy konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

12 000,00

2.

Plener plastyczny "Malowany październik"

6 000,00

3. 

„Czynna ochrona pazia żeglarza Iphiclides podalirius i pazia królowej Papilio machaon oraz siedliska rzadkiej flory na terenie „Kobylej Góry” w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”;

 

8 000,00

 

4. 

„Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) oraz strzebli błotnej Eupallasella percnurus w zbiornikach wodnych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

8 000,00

5. 

„Czynna ochrona traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

10 000,00

6. 

„Monitoring chronionych ssaków- orzesznicy i nietoperzy, zasiedlających skrzynki lęgowe na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”;

 

9 000,00

 

7. 

„Czynna ochrona i odbudowa pogłowia raka szlachetnego (Astacus astacus) i raka błotnego (Astacus leptodactylus) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”.

 

7 000,00

 

8. 

Rozwój infrastruktury turystycznej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

12 500,00

9. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.

12 500,00

 Nadbużański Park Krajobrazowy

1. 

Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

13 500,00

2.

Monitoring stanu populacji nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

5 000,00

3.

Organizacja XVI edycji konkursu "Nadbużańskie spotkania z przyrodą"

10 800,00

4.

Aktywna edukacja przyrodnicza na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego- ginący świat nadbużańskich roślin

18 000,00

5.

Chirurgia i leczenie pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

27 000,00