05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zadania 2014 rok

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansował  w 2014 roku następujące zadania:

logo_fundusz.gif

 

 

Nazwa zadania- 2014 rok

kwota dotacji
(w zł.)

 

Brudzeński Park Krajobrazowy

 

1

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół BPK

10 000,00

2

Program „Chronimy dziuplaki”

22 317,00

3

Czynna ochrona nietoperzy w BPK

12 000,00

 

Chojnowski Park Krajobrazowy

 

1

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

7 049,99

 2

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - etap II

14 400,00

3

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap II

7 550,00

 

Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby

 

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2014 roku”

12 099,96

Organizacja konkursu przyrodniczego „Moje spotkania
z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym w 2014 roku.

10 000,00

„Zielone serca Mazowsza” – kampania edukacyjno – informacyjna o mazowieckich parkach krajobrazowych.

75 787,50

Program edukacji ekologicznej – Uczymy się aktywnie chronić ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2014 roku.

12 050,00

„Uczymy się monitorować stan wód powierzchniowych Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2014 roku”

9 737,87

Restytucja różanki (Rhodeus sericeus ) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego

5 400,00

Czynna ochrona raka błotnego (Astacus leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku krajobrazowego.

5 400,00

Wyposażenie ośrodka dydaktyczno muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w nową infrastrukturę terenową służącą edukacji ekologicznej.

46898,30

Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza

5 498,10

10 

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

24 684,00

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka

 

Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy występujących na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

6 000,00

„Czynna ochrona ptaków poprzez prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka”

25 000,00

„Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) oraz strzebli błotnej Eupallasella percnurus w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

8 000,00

Plener plastyczny „Malowany październik – 2014 rok”

14 999,98

Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”

15 999,00

„Czynna ochrona traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”

8 990,00

„Reintrodukcja pazia żeglarza Iphiclides podalirius i pazia królowej Papilio machaon w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka”

10 000,00

Dodruk publikacji pn. „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza”

30 000,00

„Mazowiecki Park zaprasza – program aktywnej edukacji ekologicznej”

19 598,17

10 

"Działania z zakresu ochrony przyrody realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych"

12 370,00

11 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

8 138,74

 

Nadbużański Park Krajobrazowy

 

Program edukacyjny pn.: ”W oczekiwaniu na bociana – ptasie wędrówki, obserwacje”

23 700,00

Organizacja XV edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”

10 000,00

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

16 200,00