05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zadania 2013 rok

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl dofinansowuje  w 2013 roku następujące zadania:

 

 

 Nazwa zadania – 2013 rok

kwota dotacji

 

 Mazowiecki Park Krajobrazowy 

 

1.

Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”

10 000,00

2. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

10 000,00

3. 

Konkurs przyrodniczy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

10 000,00

4. 

Dzień Otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka

6 000,00

5. 

Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

6 000,00

6. 

Czynna ochrona orzesznicy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

9 800,00

7. 

Odbudowa pogłowia różanki w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

5 500,00

8. 

Czynna Ochrona „Kobylej Góry” siedliska rzadkiej flory na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

5 500,00

9. 

Czynna ochrona i inwentaryzacja nietoperzy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

7 000,00

10.  

Restytucja strzebli błotnej w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

10 000,00

 11.

Plener plastyczny „Malowany Październik”

8 600,00

 12.

 Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Mazowieckiego  Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

15 000,00

 

 Nadbużański Park Krajobrazowy 

 

1. 

Organizacja XIV edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”

9 919,00

2. 

Czynna ochrona i monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

8 000,00

3. 

Chirurgia i leczenie drzew pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

11 100,00

4. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

8 000,00

5. 

Konferencja  20 lat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

17 500,00

 

 Kozienicki Park Krajobrazowy 

 

1. 

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r.

 17 500,00

2. 

Organizacja akcji dokarmiamy ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r.

10 000,00

3. 

Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2013 - monitoring  środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego”

10 913,00

4. 

Organizacja konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” w Kozienickim Parku Krajobrazowym w 2013 r.

10 000,00

5.

Konferencja 30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. Profesora Ryszarda Zaręby

17 500,00

 

 Brudzeński Park Krajobrazowy 

 

1. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

10 000,00

2. 

Konferencja z okazji 25 lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

17 500,00

3.

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

13 856,00

 

Chojnowski Park Krajobrazowy

 

1.  

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

10 000,00

2. 

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Park Krajobrazowego i jego otuliny – etap I inwentaryzacja oraz monitoring

11 120,00

3. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap I – monitoring i poprawa warunków bytowania

8 560,00

4. 

Konferencja z okazji 20 lecia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

17 500,00