05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zadania na 2012 rok

logo_fundusz.gif

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl
dofinansowuje  w 2012 roku następujące zadania:

 

 

 

 Nazwa zadania – 2012 rok

kwota
dotacji

 

 Mazowiecki Park Krajobrazowy 

 

1.

Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik

10 000,00

2. 

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka -
25 lat MPK.

13 000,00

3. 

Rozwój komunikacji społecznej poprzez wydawanie kwartalnika Parki Krajobrazowe Mazowsza

39 060,00

4. 

Odkrywamy Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka – program aktywnej edukacji propagującej turystykę przyrodniczą.

24 600,00

5. 

Konferencja 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

18 950,00

6. 

Publikacja pn. „25 Lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

54 000,00

7. 

Rozwój infrastruktury terenowej przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Łabędzim Szlakiem

10 000,00

8. 

Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków
i pokazowej woliery wilka w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka

8 400,00

9. 

Czynna ochrona traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
im. Cz. Łaszka

5 500,00

10.  

Czynna ochrona i odbudowa pogłowia raka szlachetnego w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka

8 000,00

 11.

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz.Łaszka

 10 000,00

 12.

Organizacja plenerowych wystaw i konkursów edukacyjnych poza siedzibą Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

16 000,00 

 13.

Zakup środka transportu na zadania z  zakresu czynnej ochrony przyrody poprzez ochrone gatunkową w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych

 43 794,00

 

 Nadbużański Park Krajobrazowy 

 

1. 

Organizacja XI edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
w województwie mazowieckim

18 330,81

2. 

Organizacja XIII edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania
z przyrodą”

18 276,50

3. 

„Pomagamy płazom w trakcie wiosennych wędrówek - program edukacyjno ochroniarski na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”

30 782,78

4. 

Modernizacja ścieżki edukacyjno przyrodniczej na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego: Uroczysko Ceranów

12 920,00

5. 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowym

10 000,00

6. 

Propagowanie przyjaznych przyrodzie form turystyki Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

28 000,00 

7.

Organizacja wystaw plenerowych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

11 500,00 

8. 

Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków
w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

8 160,00 

 

 Kozienicki Park Krajobrazowy 

 

1. 

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2012 r.

 25 500,00

2. 

Pomagamy płazom organizacja V edycji konkursu przyrodniczego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

21 000,00

3. 

Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2012 - monitoring  środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego

23 954,80

4. 

Odtwarzanie pogłowia różanki (Rhodeus serieus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego II etap.

5 200,00 

5.

Restytucja i czynna ochrona pogłowia raka szlachetnego (Astacus astacuc) w Kozienickim Parku Krajobrazowym II etap.

5 200,00 

6. 

Organizacja akcji dokarmiamy ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2012 r.

26 000,00

7.

Oznakowanie granic Kozienickiego Parku Krajobrazowego

28 782,00 

8.

Rewitalizacja infrastruktury turystycznej służącej edukacji ekologicznej na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie Krępiec

43 350,00

9.

Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznania Kozienickiego parku Krajobrazowego.

25 400,00 

 

 Brudzeński Park Krajobrazowy 

 

1. 

Konkurs edukacyjny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego „Poznaj swoją rzekę”

10 000,00

2. 

Aktywna ochrona ptaków na terenie Brudzeńskiego Parku

8 000,00

3.

Wznowienie wydawnictw informacyjno - edukacyjnej do prowadzenia edukacji stacjonarnej i terenowej na terenie Brudzenskiego Parku Krajobrazowego

8 050,00

4.

Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

40 000,00

 

Chojnowski Park Krajobrazowy

 

1.  

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

10 000,00

2. 

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego
Park Krajobrazowego i jego otuliny

5 000,00

3. 

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

35 668,00

4. 

Konferencja przyrodnicza „Uczymy się i nauczamy
jak chronić parki krajobrazowe na Mazowszu”

9 541,80