05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zadania na 2011 rok

 

 

logo_fundusz.gif

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl
dofinansowuje  w 2011 roku następujące zadania:

 

 

Nazwa zadania - 2011 rok

Kwota dotacji

(w zł)

 

Brudzeński Park Krajobrazowy

 

1.

„Aktywna ochrona dudka na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”

6 000,00

2.

„Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”

20 000,00

3.

„Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”

36 000,00

4

„Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”

40 000,00

 

Chojnowski Park Krajobrazowy

 

1.

„Przyrodniczy konkurs dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – Mazowieckie lasy skarbem przyrody”

10 000,00

 2.

"Modernizacja ścieżek dydaktycznych "Gonna Sosna" i "Przez Lasy Konstancińskie" położonych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego" 

19.900,00  

 

Kozienicki Park Krajobrazowy

 

1.

„Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2011 r. – monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego”

23 000,00

2.

„Pomagamy płazom” – organizacja IV edycji konkursu przyrodniczego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

10 000,00

3.

„Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Kozienickim Parku Krajobrazowym"

18 000,00

4.

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie  Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2011 r.”

15 000,00

5.

„Organizacja wojewódzkiego etapu X edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego – Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

16 500,00

6.

„Poprawa walorów edukacyjnych Izby Dydaktyczno-Muzealnej w Augustowie – renowacja i konserwacja ekspozycji terenowej”

20 000,00

7.

„Restytucja różanki w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego’

15 000,00

8.

„Odbudowa pogłowia raka szlachetnego w Kozienickiego Parku Krajobrazowego – etap I”

15 000.00

9.

„Organizacja akcji – dokarmiamy ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2011 r.”

15 000,00

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy

 

1.

„Modernizacja 5 ścieżek edukacyjnych pieszych i rowerowych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka”

15 000,00

2.

„Oznakowanie granic Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”

30 000,00

3.

„Rozwój komunikacji społecznej poprzez utworzenie interaktywnej strony internetowej MZPK oraz wydanie kwartalnika – Parki Krajobrazowe Mazowsza”

40 000,00

4.

„Czynna ochrona traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego na terenie Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”

8 000,00

5.

„Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu MPK im. Czesława Łaszka – Mazowieckie lasy skarbem przyrody”

10 000,00

6.

„Pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych”

20 000,00

7.

„Skrypt do zajęć przyrodniczych dla nauczycieli”

20 000,00

8.

„Płazy i gady Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych”

40 000,00

9.

„Modernizacja punktu widokowego i tablic edukacyjnych na ścieżce dydaktycznej – Łabędzim Szlakiem”

15 000,00

10.

„Czynna ochrona ślimaków rodzaju Vertigo z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej na obszarze Bagna Całowanie w MPK im. Łaszka – I etap ( rozpoznawanie stanu na terenie Bagna Całowanie)

10 000,00

11.

„Wyposażenie sali wystawowej w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parku Krajobrazowego”

10 000,00

12.

„Piękno rezerwatów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka”

10 000,00

13.

" Propagowanie przyjaznych form turystyki na terenie  Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka”

14.000,00 

 

Nadbużański Park Krajobrazowy

 

1.

„Pomagamy płazom przetrwać wiosenna wędrówkę do zbiorników wodnych – akcja edukacyjno- ochroniarska na ternie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”

12 000,00

2.

„Organizacja pracowni przyrodniczej na potrzeby działalności edukacyjnej prowadzonej na terenie NPK – etap II: doposażenie czytelni”

18 000,00

3.

„Organizacja XII edycji konkursu Nadbużańskie spotkania z przyrodą”

15 000,00

4.

„Modernizacja ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego: Torfowisko Kules i Korczew-Mogielnica”

40 000,00

5.

„Oznakowanie granic Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”

20 000