05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zadania na 2010 rok

 

logo_fundusz.gif

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl
dofinansował  w 2010 roku następujące zadania:
 

 

l. p

Nazwa zadania - 2010 rok

Kwota dotacji
[w zł]

 1.

Konkurs edukacyjny dla szkół „Logo Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych”

20.000,00 

 2.

Konkurs Poznajemy ParkiKrajobrazowe Polski

20.000,00 

 3.

Naturalne serce Polski” – stoisko przyrodniczo – edukacyjne

19.999,40 

 4.

Album Przewodnik pt. „Mazowiecki Zespól
Parków Krajobrazowych- Zaprasza ...

60.000,00

 5.

Wytyczenie, oznakowanie i wyposażenie w urządzenia turystyczne dwóch edukacyjnych ścieżek rowerowych
po Mazowieckim Parku Krajobrazowymim. Czesława Łaszka i rezerwacie przyrody „Świder”

15.000,00

 6.

Wytyczenie, oznakowanie i wyposażenie w urządzenia turystyczne edukacyjnej ścieżki rowerowej po Chojnowskim Parku Krajobrazowymi rezerwacie przyrody „Skarpa Jeziorki”

15.000,00

 7.

Czynna ochrona płazów na obszarze Bagna Całowanie
w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka– II etap

13.962,00

 8.

Poznanie stanu sów i ich ochrona na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

5.300,00

 9.

Publikacja pn.: „O ptakach Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych”

37.000,00

10.  

"Organizacja pracowni przyrodniczej na potrzeby działalności edukacyjnej Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego".

64.038,00

11.  

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2010 roku”.

15.000,00 

12.  

„Patrol ekologiczny – poznajemy dolinę rzeki Radomki”.

6.000,00

13.  

„Program aktywnej ochrony ptaków na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2010 roku”

10.000,00

14. 

„Pomagamy płazom – organizacja III edycji konkursu przyrodniczego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego”.

4.999,99

15.  

„Adaptacja Izby Dydaktyczno – Muzealnej Puszczy Kozienickiej w Augustowie na potrzeby organizacji pracowni przyrodniczej”.

8.000,00

16.  

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Kozienickiego
Parku Krajobrazowego.

20.000,00

17.  

„Monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty ekologiczne dla młodzieżyw 2010 roku”.

10.000,00

18.  

Aktywna ochrona trzmieli w Brudzeńskim ParkuKrajobrazowym

10.000,00