07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Baza turystyczna - NPK

Szlaki rowerowe

Nadbużański Szlak Rowerowy (niebieski)

Szlak wyznaczono wzdłuż doliny rzeki Bug. Jego całkowita długość wynosi 420,8 km. Trasa częściowo przebiega w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Rozpoczyna się w miejscowości Hrubieszów a kończy w miejscowości Wyszków. Prowadzi głownie drogami o małym natężeniu ruchu. Wiedzie przez tereny cenne pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, historycznym i kulturowym. Ukazuje piękno nadbużańskiej przyrody, rozległe łąki, tereny leśne, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody i zabytki. Trasę zaprojektowano w sposób umożliwiający rozpoczęcie jak i zakończenie wyprawy rowerowej w dowolnie wybranym miejscu.

Czytaj dalej...