05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

OŚRODEK EDUKACYJNY „BAZA TORFY”

Ośrodek edukacyjny „Baza Torfy” w Karczewie znajduje się nieopodal rezerwatu przyrody „Na Torfach” na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka i mieści się w budynku ponad 100 letniej leśniczówki. Działalność edukacyjna w „Bazie Torfy” prowadzona jest od 1995 roku. 

Powstanie ośrodka miało na celu propagowanie roli i funkcji jaką odgrywa Mazowiecki Park Krajobrazowy w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego, umożliwienie nauczycielom prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie Parku, prezentowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych MPK oraz czynne angażowanie dzieci i młodzieży w programy ochrony przyrody. W tym celu we wnętrzu budynku „Bazy Torfy” zorganizowana została wystawa z ciekawą ekspozycją przyrodniczą, charakteryzującą podstawowe typy siedlisk i gatunków fauny występujących na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. Proponowane zajęcia przygotowują dzieci i młodzież do umiejętnego i aktywnego obserwowania natury oraz poznawania jej regionalnych wartości przyrodniczych i środowiskowych. Natomiast druga część wystawy prezentuje pamiątki etnograficzne i kulturowe z regionu kołbielskiego oraz przedmioty archeologiczne.Ekspozycja ma na celu przybliżenie zwiedzającym kultury i pokazanie tradycyjnych narzędzi związanych z codziennym życiem i pracą mieszkańców naszego regionu. 

Na terenie bazy wielką atrakcją cieszy się woliera z żywym wilkiem szarym o imieniu Zew, który został tutaj sprowadzony w 2005 roku  z prywatnego Zoo w Kadzidłowie. Na zewnątrz zaprezentowane są również typy budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków, tablice edukacyjne oraz ciekawa budowla, jaką jest piwnica dla nietoperzy.

W 2009 roku otwarto drewnianą wiatę edukacyjną, która umożliwia prowadzenie zajęć dla większej liczby osób.

 

 • DSCF0550
 • DSCF0551
 • DSCF0554
 • DSCF0556
 • DSCF0557
 • baza20006
 • kopia20p1000546
 • orodek
 • p1000564
 • wiats
 • wydra20europejska