chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Festiwal Piosenki Dołującej

Festiwal Piosenki Dołującej odbywa się corocznie we wrześniu na Zimnych Dołach pomiędzy Zalesiem Górnym a Żabieńcem, w Chojnowskim Parku Krajobrazowym.

Festiwal ma formę konkursu piosenki nawiązującej do przypisywanego nam Polakom narzekania i malkontenctwa. Motto festiwalu to “Smutek – to radość inaczej”. Imprezę zapoczątkował i prowadzi Andrzej Poniedzielski - orędownik twórczości ponurej. Festiwal współorganizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://pl-pl.facebook.com/festiwalpiosenkidolujacej/

Festiwal Piosenki Dolujacej.jpg