chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Rajd terenowy Chojnowskiego PK

Corocznie już od 2011 roku, we wrześniu, Chojnowski Park Krajobrazowy organizuje rodzinny rajd terenowy. Rajd otwarty jest dla uczniów szkół z terenu powiatu piaseczyńskiego, ich rodzin, a także innych zainteresowanych.

Trasa przejścia biegnie po ścieżkach dydaktycznych Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Przewodnikami są pracownicy Parku, którzy oprowadzając po ścieżkach dzielą się wiedzą o przyrodzie Parku oraz przygotowują uczestników do wieńczącego Rajd konkursu. Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą przyrodniczą oraz informacjami na temat Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, a także najlepszą pamięcią i umiejętnością słuchania podczas Rajdu, otrzymują atrakcyjne nagrody!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Rajdzie - kolejne edycje odbywają się w drugim lub trzecim tygodniu września, dokładna data zostanie podana bliżej terminu.

  • rodzinny rajd terenowy - grill
  • rodzinny rajd terenowy - konkurs
  • rodzinny rajd terenowy - na ścieżce 02
  • rodzinny rajd terenowy - na ścieżce 03
  • rodzinny rajd terenowy - na ścieżce
  • rodzinny rajd terenowy - wręczenie nagród 02
  • rodzinny rajd terenowy - wręczenie nagród 03
  • rodzinny rajd terenowy - wręczenie nagród
  • rodzinny rajd terenowy 01
  • rodzinny rajd terenowy 02