09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Imprezy - BPK

Imprezy cykliczne

Pracownicy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego biorą czynny udział w kilku imprezach zlokalizowanych na terenie powiatu płockiego i włocławskiego. Co roku wystawiamy stoiska edukacyjne, udzielamy informacji turystycznej i przyrodniczej o BPK, rozdajemy mapy turystyczne, ulotki i wydawnictwa przyrodnicze. Imprezami cyklicznymi, w których bierzemy udział są:

1.Festiwal Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym - http://parkiotwock.pl/aktualnosci-bpk/item/309-vi-festiwal-ginacych-zawodow-w-brudzeniu-duzym

2.Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach  - http://parkiotwock.pl/aktualnosci-bpk/item/25-dzien-ziemi-w-slubicach

3.Festyn Przyrodniczy pod nazwą „Dni Otwarte w Ogrodzie Edukacyjnym „Rycykowy Zakątek”” - http://parkiotwock.pl/aktualnosci-bpk/item/334-dni-otwarte-w-ogrodzie-edukacyjnym-rycykowy-zakatek

4.Rajd terenowy „Brwileńska Ostoja” - http://parkiotwock.pl/aktualnosci-bpk/item/357-v-rajd-brwilenska-ostoja

5.Kongres Ekologiczny – warsztaty ekologiczne pn. „Bioróżnorodność szansą na rozwój Powiatu Płockiego” - http://parkiotwock.pl/aktualnosci-bpk/item/339-bioroznorodnosc-szansa-na-rozwoj-powiatu-plockiego

Czytaj dalej...