07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Ścieżka przyrodnicza Uroczysko Sterdyń (Sterdyń Trail)

Długość trasy: 10 km
Gmina: Ceranów
Dojazd: PKS Sokołów Podlaski – Kiełpniniec, przystanek: Sterdyń

22%20chmiel.jpg

Ścieżka przyrodnicza „Uroczysko Sterdyń” pokazuje nam bogactwo przyrodnicze gminy Ceranów. Warto poznać zróżnicowane pod względem wiekowym i gatunkowym drzewostany, bogatą warstwę runa i różne gatunki zwierząt. Na trasie poznamy zarówno suche bory sosnowe, jaki podmokłe olsy. Wyjątkowym punktem jest rezerwat Sterdyń z bardzo bogatą szata roślinną.

smakowite%20jagody%20-%20ad.jpg
W pobliżu ścieżki możemy podpatrzeć szkółkę leśną. Na końcu ścieżki możemy odpocząć pod wiatą na leśnym parkingu.


Sterdyń Trail

Municipality: Ceranów

Access: public transport (PKS bus) from Sokołów Podlaski to Kiełpiniec (get off at Sterdyń stop).

The trail presents the natural value of Ceranów Municipality, diverse both age and composition-wise forests, rich groundcover and various animal species. Walking this path you will see both dry pine coniferous forests and wet alder deciduous forests. Sterdyń Nature Reserve is especially interesting thanks to its rich vegetation. The trail leads next to a plantation of young trees and finally finishes at a forest parking place where you can take a rest in a tourist shelter.