05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Wśród borów („Coniferous forests”)

Długość trasy: 12,4 km
Czas przejazdu rowerem: ok. 2-3 h
Dojazd: PKP Śródborów, linie autobusowe
Dostępna od późnej wiosny do jesieni

Ścieżka zarówno dla rowerzystów, jak i piechurów, turystów indywidualnych bądź zorganizowanych grup. Trasa ścieżki rozpoczyna się w Otwocku na stacji kolejowej Śródborów, skąd przechodzi ona w obszar borów sosnowych na skraj rezerwatu „Mszar Pogorzelski”. Na trasie zobaczymy takie gatunki roślin jak: sosna Banksa, sosna wejmutka, a poprzez różnowiekowe drzewostany można zapoznać się ze strukturą lasu oraz poznać poszczególne etapy życia lasu. W swoim biegu szlak przecina koryto strumienia "Pogorzelska Struga", dalej prowadzi „Czerwoną Drogą” obok niemieckich schronów, a kończy się przy Ośrodku edukacyjnym „Baza Torfy”, w którym można zwiedzić ciekawą wystawę przyrodniczą.
 

20210331_112022.jpg
Ośrodek "Śródborowianka"

20210331_122912.jpg
Sosna Banksa

DSC09445.JPG

DSC_0333.JPG

20210331_123805.jpg
Sosna wejmutka


Warto zwrócić uwagę na:
1) Miejscowość Śródborów - Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy "Śródborowianka"
2) Bory sosnowe
3) Wydmy
4) Rezerwat przyrody "Mszar Pogorzelski"
5) Pogorzelska Struga
6) Pomnik żołnierzy AK
7) Pomnikowe dęby
8) Sosna Banksa
9) Fortyfikacje Przedmościa Warszawy
10) Sosna wejmutka
11) Czarne Stawki
12) Nietoperze

wsrodborow.jpg

http://parkiotwock.pl/site_media/images/sciezki_mpk/szlakiem.pdf

 


„Coniferous forests”

Trail length: 12,4 km

Cycling time: ca. 2 hours plus 1 hour extra time for reading the information panels.

Participant age: 13yrs up

Access: take a train to Śródborów or a private bus/minibus.

Accessible from late spring till autumn.

 

This trail was created for both cyclists and hikers, both individual tourists and groups. The trail begins in Otwock (Śródborów train station), it passes through Scots pine coniferous forests and along „Pogorzelski Mszar” Nature Reserve. The path presents various types of forest – age and species composition-wise (e.g you can find the Jack pine (Pinus banksiana) and the Eastern white pine (Pinus strobus) along the path). The path crosses Pogorzelska Struga stream bed and then takes the „Red Road” near German ware bunkers. It ends by the „Peat Lake” Environmental Education Centre where you can visit an interesting nature exhibition.

You can read more here: http://parkiotwock.pl/site_media/images/sciezki_mpk/szlakiem.pdf (in Polish)

 

Along the path there are 13 informational panels:
1) Śródborów
2) Pine coniferous forest
3) The pine tree
4) Natural succession
5) The sand dune
6) Pogorzelska Struga Stream
7) Monument to the Soldiers of the Home Army
8) The stages in the life of a forest
9) The Jack pine
10) Fortifications
11) The Eastern white pine
12) Wet alder forest
13) Bats