05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Łącznik

Długość trasy: 3 km
Czas przejścia: ok. 40 min
Dojazd/Powrót – PKP Śródborów
Dostępna cały rok

Ścieżka przyrodnicza łącząca siedzibę Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku z Ośrodkiem edukacyjnym „Baza Torfy”.

DSCF0834.JPG

Trasa ścieżki biegnie przez lasy otwockie, mijając pomnik przyrody „Bożenna”.

20200925_115621.jpg

Na ścieżce można zapoznać się z różnicowaniem wiekowym drzewostanu (zrąb, uprawa leśna, młodnik oraz drzewostan dojrzały). Na trasie zaobserwujemy budki dla nietoperzy czyli letnie schronienia nietoperzy, które są rozwieszane w lasach przez pracowników Parku w ramach programu czynnej ochrony tych latających ssaków. Po dotarciu do Ośrodka edukacyjnego „Baza Torfy” można udać się ścieżką „Łabędzim szlakiem” do Jeziora Torfy z pomostem widokowym.

Jezioro Torfy  fot. Adrian Mitak 6.10.2019.JPG


 
 

mapalacznik.jpg
Na ścieżce znajduje się następujące punkty dydaktyczne:
1) Mapa z trasą ścieżki
2) Fotosynteza
3) Pomnik przyrody
4) Gospodarka leśna
5) Nietoperze
6) Tropy
 


Connecting path between Mazowieckie Landscape Parks Headquarters and the Peat Lake Environmental Education Centre

Trail length: 3km

Walking time: ca. 40 mins

Participant age: any

Access: Śródborów train station

Accessible all year round.

 

This trail connects the headquarters of Mazowieckie Landscape Parks in Otwock with the „Peat Lake” Environmental Education Centre. The path crosses Otwock Forests and passes by „Bożenna” nature monument. Along the path you can get familiarised with the different stages in the life of a forest as well as forest management, as the path crosses through a clearcut, a young tree plantation, a young forest and a mature one. Along the trail there are bat nesting boxes put up by the Park's employees in order to protect bats and create more artificial shelters in the absence of old hollow trees. Once you have reached the Peat Lake Environmental Education Centre, you can walk on further, along the „Swan Trail” to the jetty on the Peat Lake.

 

There are 6 informational panels along the trail:

1) Map of the trail
2) Photosynthesis
3) Nature monument
4) Forest management
5) Bats
6) Animal tracks