05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

13 błota stóp - ścieżka już otwarta!

13 błota stóp - Ścieżka już zmodernizowana! 

Długość trasy: 4,6 km  w tym 620 m drewnianej ścieżki przyrodniczej.
Czas przejścia: ok. 3 godzin.
Wiek uczestników: od VI klasy SP
Dojazd/Powrót – PKS Celestynów/rower
Dostępna od późnej wiosny do jesieni.

Ścieżka przyrodnicza, która prowadzi przez fragment największego torfowiska Mazowsza – Bagna Całowanie. Mokradła ciągną się tu pasem szerokości 3 km i długości 15 km. Bagno Całowanie należy do torfowisk niskich zasilanych wodą podziemną spływającą spod wysoczyzny ku dolinie Wisły. Pomimo silnego przesuszania terenu torfowisko wciąż na wysokie walory przyrodnicze i zostało włączone do sieci europejskich obszarów chronionych Natura 2000. Ścieżka tworzy pętlę rozpoczynając i kończąc we wsi Podbiel. Na ścieżce znajduje się wieża widokowa, która daje możliwość obserwacji ornitologicznych. Większość ścieżki jest dostępna dla rowerów, jedynie drewniane pomosty należy pokonywać pieszo prowadząc rower.

Mieszkańcy mokradeł:
dudek; storczyk; trawy i turzyce; czapla i żuraw; polskie brzozy; traszka grzebieniasta; kwiaty mokrych łąk; kwiaty wilgotnych łąk; drapieżne motyle; ropucha; derkacz; ogłowione wierzby

obraz%20063.jpg
Na trasie ścieżki znajdują się liczne punkty dydaktyczne:
1. Flora Bagna Całowanie

2. Fauna torfowiska - Ptaki

3. Ochrona Bagna Całowanie

4. Sukcesja naturalna

5.Co to są torfowiska?

6. Jak powstało Bagno Całowanie?

7. Projekt Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych

8. Znaczenie i zagrożenie torfowisk

9. Fauna torfowiska - Ssaki

10. Fauna torfowiska - Motyle Bagna Całowanie

11. Pękatka i łowcy reniferów

12. Wydmy Bagna Całowanie i ich sąsiedztwo

13. Wykorzystanie torfu


Thirteen feet of mud 

Trail length: 4,6 km

Cycling time: ca. 3 hours

Participant age: 13 yrs up

Access: Celestynów train station or by bike

Accessible from late spring till autumn.

This trail leads through a section of the largest peatbog in Mazovia – Bagno Całowanie (Całowanie Swamp). The wetland is 3 km wide and 15 km long. The swamp derives its water from underground flows which flow downwards towards Vistula River. Despite past draining efforts, the peatbog remains a valuable natural habitat and has thus been included in the European Natura 2000 Network. The trail forms a loop; it begins and ends in Podbiel Village. Along it there is an observation tower for birdwatchers. Most of the path is accessible to cyclists; however, the wooden walkways should not by cycled on.

The swamp's fauna and flora include hoopoes, herons, cranes, corncrakes, Northern crested newts, toads, carnivorous butterflies as well as orchids and other wet meadow flowers, Polish birch trees and knotted willow trees, grasses and sedges.

There are 13 informational panels along the trail.