logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Przyrodniczo – leśna ścieżka dydaktyczna „Nad Pacynką” ("Pacynka River" Trail)

długość trasy ok. 4 km
czas przejścia 2 -3 godz
8 przystanków tematycznych
Wyznaczona jest w kompleksie leśnym, zwanym Lasem Rajeckim (przy trasie Radom – Kozienice). Ścieżka przebiega w pobliżu fragmentów lasu będących w trakcie przebudowy, wiedzie przez piaszczyste i suche wydmy śródlądowe,podmokłe obniżenia terenu oraz przez malowniczą dolinę rzeki Pacynki. Można tu podziwiać piękno otaczającego krajobrazu i jego urocze zakątki, poznać wiele gatunków roślin i zwierząt oraz sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Dojazd możliwy jest indywidualnymi środkami komunikacji, PKS lub MPK (przystanek Rajec Poczta). Początek i koniec trasy na parkingu leśnym obok Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowo ZHP.

p.jpg

PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE

p1.jpg

p2.jpg

p3.jpg


"Pacynka River" Trail

Length: ca. 4 km

Walking time: 2-3 hours

The trail has 8 informational panels.

The path has been created in Rajecki Forest (near Radom-Kozienice Road). It passes near intensively managed forest sections, near dry sand dunes, wet depressions and the scenic valley of Pacynka River. Walking the trail you can admire the beautiful landscape with its charming corners, get to know many plant and animal species as well as learn about forest management. The trail can be reached by car or public transport (PKS bus). The path begins and ends at the forest parking place near the Training and Recreational Centre of the Polish Scouting and Guiding Association (in Polish: ZHP).