logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Przyrodniczo – leśna ścieżka dydaktyczna „Nad Pacynką”

Ścieżkę wytyczono w Lesie Rajeckim, położonym w pobliżu miejscowości Rajec Poduchowny, przy trasie Radom – Kozienice.

Trasa ścieżki ma kształt pętli o długości 4,3 km i podzielona jest na 7 przystanków tematycznych (Hodowla lasu/ Przebudowa lasu/ Ols/ Dolina rzeki Pacynki/ Źródło św. Jana/ Buki/ Puszcza Kozienicka miejscem ochrony przyrody). Początek i koniec trasy znajduje się w miejscu postoju pojazdów na terenie leśnym przy drodze wojewódzkiej nr 737 (na skraju miejscowości Rajec Poduchowny,  po przeciwnej stronie posesji nr 160).

Ścieżka  wiedzie przez piaszczyste i suche wydmy śródlądowe oraz podmokłe obniżenia terenu. Podczas wędrówki można poznawać ciekawe siedliska przyrodnicze (łęgi nadrzeczne, olsy, grądy, zbiorowiska szuwarowe i ziołorośla) oraz żyjące tu cenne gatunki roślin (m. in. lilia złotogłów, skrzyp olbrzymi, wełnianka, listera jajowata, storczyk krwisty) i zwierząt    (m. in. zimorodek, kszyk, orzesznica, popielica). Drewniane kładki umożliwiają pokonanie podmokłych terenów towarzyszących malowniczej dolinie rzeki Pacynki oraz dotarcie na dno niszy źródliskowej. Na odwiedzających czekają tablice informacyjne zawierające przydatne informacje o otaczającym terenie   oraz terenowe gry dydaktyczne, a także wiata wyposażona w stoły i ławy oraz plansze edukacyjne.  Przy trasie ścieżki ustawiono stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci. Niewielka odległość od Radomia sprawia, że wielu jego mieszkańców wykorzystuje ten teren rekreacyjnie.

 

  • 1.mapa_ścieżki
  • 2.Nad Pacynką
  • 3.Nad Pacynką
  • 4.Nad Pacynką