logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Ścieżka przyrodniczo – leśna w rezerwacie „Jedlnia" (Jedlnia Nature Reserve Trail)

czas przejścia ok. 2 godz.
początek przy tablicy informacyjnej z mapą trasy ścieżki, ustawionej obok bramy wjazdowej do Ośrodka Edukacji i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko
Trasa jest oznakowana biało zielonymi znakami i podzielona na 8 przystanków. W trakcie zajęć dydaktycznych na ścieżce można poznać ukształtowanie terenu, różnorodność występujących tu gatunków, siedlisk, zasady gospodarki leśnej oraz wpływ antropopresji na ekosystem lasu.

j.jpg


PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE

j1.jpg

j2.jpg


Jedlnia Nature Reserve Trail

Walking time: ca. 2 hours

The trail begins at the informational panel with the path's map near the entrance to the Polish State Forests' Centre for Education and European Integration in Jedlnia Letnisko. The trail is marked in green and has 8 informational panels. During a guided tour you can learn about the origins of the terrain here, the diversity of species and habitats, the basics of forest management as well as the effect of human development on the forest ecosystem.