logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Ścieżki dydaktyczne - KPK

Przyrodniczo – leśna ścieżka dydaktyczna „Nad Pacynką” ("Pacynka River" Trail)

długość trasy ok. 4 km
czas przejścia 2 -3 godz
8 przystanków tematycznych
Wyznaczona jest w kompleksie leśnym, zwanym Lasem Rajeckim (przy trasie Radom – Kozienice). Ścieżka przebiega w pobliżu fragmentów lasu będących w trakcie przebudowy, wiedzie przez piaszczyste i suche wydmy śródlądowe,podmokłe obniżenia terenu oraz przez malowniczą dolinę rzeki Pacynki. Można tu podziwiać piękno otaczającego krajobrazu i jego urocze zakątki, poznać wiele gatunków roślin i zwierząt oraz sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Dojazd możliwy jest indywidualnymi środkami komunikacji, PKS lub MPK (przystanek Rajec Poczta). Początek i koniec trasy na parkingu leśnym obok Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowo ZHP.

Czytaj dalej...

Ścieżka przyrodniczo – leśna w rezerwacie „Jedlnia" (Jedlnia Nature Reserve Trail)

czas przejścia ok. 2 godz.
początek przy tablicy informacyjnej z mapą trasy ścieżki, ustawionej obok bramy wjazdowej do Ośrodka Edukacji i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko
Trasa jest oznakowana biało zielonymi znakami i podzielona na 8 przystanków. W trakcie zajęć dydaktycznych na ścieżce można poznać ukształtowanie terenu, różnorodność występujących tu gatunków, siedlisk, zasady gospodarki leśnej oraz wpływ antropopresji na ekosystem lasu.

Czytaj dalej...