09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Szlaki nordic walking na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Istnieją 2 trasy dedykowane dla chodzących z kijkami położone na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Jeden ze szlaków istnieje w kompleksie leśnym Brwilno, drugi na wysokości Sikorza. Długości tras wynoszą odpowiednio 8 km i 12,5 km.

Trasy wykorzystują istniejące drogi leśne i śródpolne. Znajdują się na nich miejsca odpoczynku wyposażone w ławeczki oraz tablice edukacyjne. Pod każdą z tablic zawieszona jest mapa z przebiegiem trasy. 

Inwestycja została zrealizowana przy udziale funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie Powiatu Płockiego”. Projekt realizowany był od 2016 r. przez Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku w partnerstwie z Nadleśnictwami Płock i Łąck. (http://ekoinicjatywa-powiatplock.pl).

Zachęcamy również do skorzystania z naszej mapy interaktywnej http://parkiotwock.pl/mapa-interaktywna-bpk, na której zaznaczony jest przebieg każdej ścieżki i szlaku znajdującego się w Parku. W załączniku do pobrania standardowe mapy z przebiegiem szlaków nordic walking i miejscami odpoczynku.

  • NW Brwilno1 fot.BPK
  • NW Sikórz1 fot.BPK
  • NW Sikórz3 fot.BPK
  • NW Sikórz4 fot.BPK
  • NW Sikórz5 fot.BPK
  • NW Sikórz6 fot.BPK
  • NW Sikórz7 fot.BPK
  • NW Sikórz8 fot.BPK