09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Ścieżka przyrodniczo-leśna w Sikorzu (Sikórz Nature Trail)

Ścieżka przyrodniczo leśna została urządzona na terenie leśnictwa Sikórz (Nadleśnictwo Płock) w najbardziej malowniczym fragmencie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, przy rezerwacie przyrody "Sikórz". Ścieżka ma swój początek przy Kościele Św. Trójcy w Sikorzu.

Trasa ścieżki biegnie przez las, dochodzi do rzeki Skrwy, przechodzi przez rzekę (piękny punkt widokowy z drewnianego mostu), biegnie przez las (różnorodność siedlisk), następnie prowadzi wzdłuż skarpy stromo schodzącej do rzeki (punkt widokowy). Poszczególne przystanki omawiają następujące tematy: rola lasu, owady, ptaki, etapy wzrostu drzewostanu, zwierzęta, budowa piętrowa lasu, działalność bobrów i znaczenie wody w krajobrazie. Ścieżka jest bardzo dobrze oznakowana, na całej długości rozmieszczone są tablice informacyjne. Przed wejściem na ścieżkę jest parking, gdzie może zatrzymać się samochód, autobus dowożący dzieci. Przy końcowym przystanku ścieżki rozmieszczone są ławy, stoły i wiata. Uczestnicy wycieczek mogą upiec przywiezione ze sobą kiełbaski, w ognisku przygotowywanym przez pracowników Nadleśnictwa.

 

1.jpg

Ścieżka przeznaczona do zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Trasa jej przebiega przez rezerwat "Sikórz", liczy 9 przystanków oznakowanych tablicami informacyjno - merytorycznymi o następującej tematyce:

 • Woda i jej rola w lesie
 • Zwierzęta naszych lasów
 • Budowa lasu
 • Krok przed naturą
 • Leśne ptaki
 • Inżynier środowiska - bóbr europejski
 • Dlaczego las jest taki ważny
 • Owady
 • Wędrówka drzew
 • 1
 • 10 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 11 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 12 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 13 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 14 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 15 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 16 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 17 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 18 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 19 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 2 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 20 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 21 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 22 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 23 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 24 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 25 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 3 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 4 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 5 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 6 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 7 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 8 źródło archiwum zdjęć BPK
 • 9 źródło archiwum zdjęć BPK
 • mapa źródło archiwum zdjęć BPK

 


Sikórz Nature Trail

This trail has been created in the most scenic part of Brudzeński Landscape Park, near Sikórz Nature Reserve, in Sikórz Forest District (Nadleśnictwo Płock). It begins by the Holy Trinity Church in Sikórz.

The path leads through the forest with its various habitats, reaches Skrwa River, crosses it (there is a beautiful view point from the wooden jetty here) and finally leads along a steep river bank (there is another viewpoint here). Informational panels focus on the role of forest ecosystems, insects, birds, stages in the life of a forest, forest animals, vertical layers of a forest, beavers and their constructions as well as the importance of water in the landscape. The trail is well marked with information panels. At its starting point there is a parking place for cars and coaches. At the end of the trail there are benches, tables and a shelter. You can ask the foresters to light you a fire in order to grill your sausages.

 

The trail has been prepared for schoolchildren as well as teenagers. It leads through Sikórz Nature Reserve and counts 9 informational panel:

 1. Water and its role in the ecosystem
 2. Forest animals
 3. Forest layers
 4. One step ahead of nature
 5. Forest birds
 6. Mr Beaver the Environmental Engineer
 7. Why are forests important?
 8. Insects
 9. Tree migration