loga-ue-2017-11.jpg

Otwarcie ścieżki "13 błota stóp"

Dnia 12 października na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Podbiel odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki przyrodniczej „13 błota stóp”.

Ścieżka liczy 620 m długości i jest wykonana jako pomost drewniany z wieżą widokową (wysokości 8 m), pozwalającą podziwiać tereny otwarte największego mazowieckiego torfowiska niskiego „Bagno Całowanie” o powierzchni ponad 3000 ha. Wraz ze ścieżką edukacyjną została otwarta wyremontowana przez Gminę Celestynów droga gminna tworząca dojazd do obszarów rolniczych.

Ścieżka edukacyjna jest projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Ochrona bioróżnorodności”.

Ścieżka udostępnia i pokazuje przepiękną przyrodę Mazowsza, gdzie można podziwiać rzadkie gatunki roślin i zwierząt takich jak: relikt polodowcowy brzoza niska, storczyki, bociany czarne i białe, bielika, usłyszeć derkacza i klangor żurawi.

Przybyłych gości przywitał dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Pan Sylwester Chołast oraz wójt Gminy Celestynów – Pan Witold Kwiatkowski. W uroczystemu otwarciu ścieżki uczestniczyli: Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Jolanta Kaczorowska, Kierownik Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Katarzyna Kowalczuk, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku reprezentująca Starostę Otwockiego Mirosława Pszonkę – Magdalena Żurawska, Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego – Dariusz Grajda, Przewodniczący Rady Gminy Celestynów - Romuald Ziętala, Radny Rady Gminy Celestynów - Marcin Wawer, sołtys Podbieli - Marian Celiński, sołtys Ponurzycy - Mirosław Kalinowski, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli z prezesem Ireneuszem Cicheckim na czele, otwockie, ekologiczne organizacje pozarządowe, zespół ludowy „Podbielanki” oraz wykonawcy drogi i ścieżki.

plakat-asia.jpg

 • 1. Powitanie gości
 • 10. Perspektywa z wieży na pomost
 • 11. Przejście pomostem
 • 12. Przejście pomostem
 • 13. zwiedzanie pomostu
 • 14. Widok z pomostu
 • 15. Widoki z pomost
 • 16. Poczęstunek
 • 17. Wieża widokowa
 • 18. Podziękowania
 • 19. Podziękowania
 • 2. Powitanie gości
 • 20. Podziękowania
 • 21. Podziękowania
 • 22. Podziękowania
 • 23. Występ zespołu Podbierlanki
 • 24. Występ zespołu Podbielanki
 • 25. Występ zespołu Podbielanki
 • 3. Przemówienia
 • 4. Przecięcie wstęgi
 • 5. Przecięcie wstęgi
 • 6. Przecięcie wstęgi
 • 7. Krajobraz z wieży
 • 8. Perspektywa krajobraz z wieży
 • 9. Krajobraz z wieży

logo-ue.png

logo-bip-2.png