loga-ue-2017-11.jpg

Remont ścieżki

Zadanie polega na remoncie i wymianie zużytych elementów ścieżki tj. kładki, 3 mostków, tablic edukacyjnych, wieży widokowej na Bagnie Całowanie  oraz wydaniu przewodnika po ścieżce.

Z biegiem lat ścieżka uległa częściowemu zniszczeniu i zużyciu i wymaga pilnego remontu.
Stan obecny:

kładka 1.JPG

kładka 2.JPG

Wieża widokowa na terenie Bagna Całowanie_MZPK.JPG

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png